Co składa się na efektywny proces oceny wydajności?

img_340
Każdy pracownik ma swoje indywidualne działania i cele, a Twoim zadaniem jest upewnienie się, że są na właściwiej drodze, aby je osiągnąć.Nawet najlepsi menadżerowie mają trudności z pokonaniem rutyny w ocenie efektywności zespołu. Ocena jest potężnym narzędziem, które może być związane z całkowitą wydajnością i sukcesem firmy.Harmonogram

Wydajność można oceniać ogólnie, jako postęp w osiąganiu zaplanowanych celów. Gdy cele są dobrze zdefiniowane i zrozumiałe przez zespół, łatwo ocenić jest wydajność i docenić pracowników. Pozwala to również łatwo określić obszary, które wymagają poprawy oraz te, które działają bez zarzutu. Efektywni menadżerowie poświęcają uwagę wydajności załogi przez cały rok, dając niezbędne wskazówki.Dyskusje na temat efektywności mają duże znaczenie dla pracowników i często są punktem wyjścia do negocjacji wynagrodzenia. Menadżerowie mogą zmaksymalizować efektywność ich ocen, stwarzając środowisko zachęcające do otwartej komunikacji:

 • Ustalaj zebrania z dużym wyprzedzeniem. Jeśli planujesz więcej spotkań, spróbuj zarezerwować kilka dni pod rząd, tak, aby trwały bez przerwy.
 • Wybierz odzielne biuro, bez telefonów, komputerów oraz kolegów. Możesz wybrać miejsce poza miejscem pracy, takie jak wynajęta sala konferencyjna lub nawet restauracja.
 • Zarezerwuj sobie odpowiednią ilość czasu na rozmowę. Ranek jest zazwyczaj lepszy, ponieważ jest mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się pilnych zadań.
 • Przygotuj się do spotkania, przejrzyj listę zadań pracownika ustalonych w czasie poprzedniej oceny i zaznacz punkty do omówienia.
 • Poproś pracownika o przygotowanie się do rozmowy.Po przygotowaniu

 • Skup się na Twoje ocenie pracownika, tak aby zapewnić komunikację w czasie rozmowy.
 • Rozpocznij od oceny podstawowych obowiązków. Określ stopień ich wykonywania. Gdzie efektywność jest mniejsza niż spodziewana. Podeprzyj się przykładami.
 • Oceń każdy ustalony wcześniej cel. W jakim stopniu zostały one osiągnięte. Co pomogło, a co przeszkodziło w realizacji celów? Jak można pomóc?
 •  Bądź otwarty. Przygotuj się na dostosowanie lub rewizję tematu dyskusji w oparciu przebieg o rozmowę. Korzystaj z punktów, które przygotowałeś jako wytyczne, pozwalając pracownikowi na powiedzenie swojej opinii.
 • Konstruktywnie podejdź do komentowania. Bądź konkretny i obiektywny. Używaj faktów zamiast ogólników. Jeśli możliwe, zaoferuj wsparcie i szkolenie, aby poprawić osiągnięcia pracownika.
 • Skup się na rozwoju zawodowym. Oceny wydajności to doskonały czas na dyskusję na temat możliwości rozwoju pracownika na jego aktualnym stanowisku lub awansu.
 • Spójrz w przyszłość, określając cele na następny okres. Niech te cele będą mierzalne i do osiągnięcia. Zachęcaj pracownika do określania celów i własnych sugestii. Bardziej prawdopodobne będzie ich osiągnięcie, jeśli są to działania, które pracownik sam określi.Zawsze podsumuj swoją ocenę i zapisz wspólnie ustalone cele na nadchodzący rok. Po zapisaniu, podpisz dokument oraz poproś o podpisanie dokumentu przez pracownika. Ten dokument służy jako odnośnik dla następnego cyklu ocen.źródło – monsterpolska