Budowa i rozwój zespołu dla menedżerów

Zespoły sprzedawców, to bardzo użyteczne „narzędzie” biznesowe, biorąc pod uwagę skuteczną obsługę klienta i np. redukcję kosztów funkcjonowania sprzedaży jako całości. Menedżerowie generalnie dostrzegają korzyści, jakie wynikają z posiadania zespołu, ale w niewłaściwy sposób postrzegają swoją rolę jako lidera, który ma sprawić, by zespół funkcjonował w sposób zgodny z polityką i strategią firmy.Podczas formowania zespołu menedżer powinien rozważyć kilka elementów:

– cel, dla którego zespół zostanie powołany,

– ludzie, którzy powinni wejść w jego skład,

– procesy i plany, które będą udziałem takiego zespołu,

– umiejscowienie etc.Znając te dane zarząd może lepiej zaprojektować strukturę takiego zespołu oraz jego dalszy rozwój.Cel – czy zespół rozumie dokładnie, dlaczego istnieje, co ma robić i jakie są kryteria sukcesu? Zarząd i zespół muszą dojść do pisemnego porozumienia w sprawie celu i sposobów jego osiągnięcia. Tylko w taki sposób można mieć pewność, że działania będą ze sobą skorelowane. Cele zespołu i terminy ich wykonania muszą być dopasowane i realne.

Ludzie – kto powinien wejść w skład zespołu, jak duży powinien ten zespół być, by osiągnąć zamierzone cele? To zarząd (w tym również Ty) musi ustalić listę niezbędnych umiejętności, charakterystykę sprzedawcy idealnego. Na tym etapie budowania zespołu szczególnie ważne jest określenie typu osobowości sprzedawcy.

Miejsce – gdzie, fizycznie ma działać zespół, na jakim terytorium? Jak często ma się spotykać i gdzie? Jeśli cały zespół ma działać w jednym miejscu np. pracować w jednym biurze na określonym terytorium sprzedażowym, to problem jest mniejszy. Często jednak sprzedawcy w ramach jednego zespołu pracują na różnych obszarach. W tym przypadku menedżerowie powinni przewidzieć również kwestie logistyczne, a dokładniej: jak organizować spotkania zespołu, by były one jak najmniej kosztowne.

Proces – jak zespół będzie osiągał założone cele? Czy są odgórnie ustalone kryteria i dobre praktyki, które członkowie zespołu muszą przestrzegać, czy też kryterium sukcesu jest osiągnięcie celu głównego, a cele cząstkowe to już pełna dowolność? Ten obszar zawiera również etap szkoleń i rozwoju zespołu w tematach takich jak komunikacja interpersonalna, budowanie relacji etc.Biorąc pod uwagę powyższe obszary zarząd będzie miał do dyspozycji niezbędną wiedzę do stworzenia optymalnego zespołu sprzedażowego. Ty, jako menedżer zespołu będziesz mógł precyzyjniej dobierać programy szkoleniowe i koordynować kierunki rozwoju sprzedawców.

Zespoły są tylko tak skuteczne, jak ich menedżerowie, którzy potrafią zrozumieć ideę zespołu sprzedażowego. Menedżerowie, którzy wiedzą jak istotne jest odpowiednie dopasowanie charakteru i osobowości członków zespołu do zadań, które będą wykonywali. Dobrze zaprojektowany i rozwijany to cel, ludzie, miejsce działania i procesy.