Afrykański potencjał gospodarczy

Off-roadowa podróż przez kraje Afryki Zachodniej to nie tylko krajoznawcze zwiedzanie części świata tak odległej kulturowo od tego, co jest nam znane na co dzień. To przede wszystkim  możliwość przekonania się na własne oczy o realnej sytuacji na danym terytorium. Czy powszechnie panujący stereotyp o zacofaniu gospodarczym Afryki wciąż ma rację bytu?Przyzwyczailiśmy się do informacji medialnych, które donoszą o klęskach głodowych, wzrostach śmiertelności noworodków, kiepskim stanie służby zdrowia i infrastruktury. Tymczasem pod względem tempa wzrostu, gospodarka Afryki zajmuje drugą pozycję, zaraz po Azji Południowo-Wschodniej. 


|O ile jeszcze kilkanaście lat temu współpraca Afrykańsko – Europejska dotyczyła głównie pomocy humanitarnej, obecnie dotyczy ona płaszczyzny gospodarczej. Afryka nadrabia dotychczasowy dystans i zacofanie pod tym względem. W wielu afrykańskich krajach do władzy dochodzi pokolenie ludzi wykształconych w krajach zachodnich, którzy europejskie i amerykańskie koncepcje rozwojowe usiłują wcielić w życie. 


Chłonność afrykańskiego rynku konsumpcyjnego i inwestycyjnego stała się magnesem przyciągającym zagranicznych eksporterów i inwestorów, zwłaszcza z Chin. Ekspansja Państwa Środka nasila się od 2009 roku, kiedy to podczas pierwszego szczytu Afryka – Chiny ogłoszono partnerstwo najwyższego szczebla. Jednak Afrykanie zaczynają się bać chińskiej dominacji, gdyż za bardzo kojarzy się ona z dawnym kolonializmem. Paradoksalnie – polscy inwestorzy mogą na tych antagonizmach zyskać.


W krajach afrykańskich tkwi potencjał dla inwestycji m.in. z Polski. Przykład może stanowić przemysł spożywczy – Afryka Zachodnia dąży do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego swoim krajom. W tym celu potrzebny jest rozwój infrastruktury, która zwiększyłaby jego możliwości. Poprawa stanu dróg oraz komunikacji kolejowej mogłaby przyczynić się do poprawy handlu w Afryce i właśnie w tych dziedzinach zagraniczni inwestorzy mają pole do popisu. 


Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania polskich technologii, nasze rodzime inwestycje już są obecne w Afryce Zachodniej. Przykład tego typu inicjatywy mogą stanowić Zakłady Chemiczne Police.  Spółka z Grupy Azoty podpisała umowę zakupu 55 procent udziałów w African Investment Group, która posiada koncesje na dostęp do złóż fosforytów i ilmenitów. 
W Afryce wzrasta popyt na wszelkiego rodzaju dobra, ponieważ charakteryzuje się ona najwyższym spośród wszystkich kontynentów wskaźnikiem przyrostu naturalnego (28%o). Afrykańczycy są w dużej mierze ludźmi młodymi, około 60 – 70% mieszkańców krajów afrykańskich znajduje się przed 20-tym rokiem życia. Tymczasem młodzież wykazuje coraz większe potrzeby konsumpcyjne, m.in. dzięki postępowi technologii komunikacyjnych.


Nie da się nie zauważyć, że kraje Afryki Zachodniej potrzebują rozwoju we wszystkich dziedzinach gospodarki. Z drugiej strony Afryka staje się coraz poważniejszym partnerem UE, co stwarza warunki do zwierania kolejnych kontaktów gospodarczych. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ciągu najbliższych pięciu lat, aż 10 z 20 najszybciej rozwijających się krajów świata będzie położonych w regionie Afryki Subsaharyjskiej.
 
fakty z Expedycji IV Kongo – do serca Afryki  / www.e4kongo.pl /  tel. +48 887 40 30 20
główni partnerzy: www.chilitraders.com  / www.2poland.eu / www.autocentrum.pl / www.taurus.info.pl  /  
organizator eventu: Morgan Advertising Sp. z o.o. www.morgan-a.pl  
autor tekstu: Iwona Suwara / foto. D.Sikorska, W.Stopka-Brzyskowy/ 
polub nas na : www.facebook.com/e4kongo