Trenowanie podwładnych

img_37
„Menedżerowie, którzy dbają o szkolenia swoich ludzi są uznawani za dobrych menedżerów, dla których warto pracować. Rozwijają talenty swoich podwładnych i przez to osiągają lepsze biznesowe wyniki. Są skuteczniejszymi liderami.” Jack Welch, były CEO General Electric.Kluczem każdego treningu i szkolenia jest dawanie efektywnej informacji zwrotnej. Tzw. feedback odnośnie pracy podwładnego (jeśli jest przeprowadzany właściwie) prowadzi do zmiany złych nawyków i  umocnienia mocnych stron podwładnego. Są dwa podstawowe typy informacji zwrotnej:Korekcyjny – głównym zadaniem takiej informacji jest rozwiązanie konkretnego problem. Dajemy do zrozumienia, co podwładny robi źle, i co należy usprawnić. Innymi słowy dajemy szansę sprzedawcy na to, by mógł się wykazać.

Pozytywny – tutaj celem informacji zwrotnej ma być zachęcanie do dalszej, skutecznej pracy. Podwładny musi wiedzieć, co robi dobrze i musi widzieć, że jego przełożony dostrzega jego wysiłki. Cel nadrzędny pozytywnej informacji zwrotnej to utrzymanie i zwiększenie motywacji podwładnego.Oto trzy wskazówki efektywnego treningu podwładnych:1. „Dopasowanie” informacji zwrotnej

Twoja informacja zwrotna musi być “dopasowana” to poziomu umiejętności i doświadczenia podwładnego. Jeśli mamy do czynienia z młodym stażem sprzedawcą, to musimy odpowiednio dobrać formę takiej informacji zwrotnej i, co równie ważne, zbierać informację o pracy podwładnego inaczej niż w przypadku doświadczonego sprzedawcy. Na przykład wyjeżdżać do klienta razem ze sprzedawcą, pytać o to jak podwładny rozumie swoje zadania, pytać o problemy etc. Dopiero później zapewniać informację zwrotną. Być może sprzedawca potrzebuje dodatkowego szkolenia.2. Skupienie

Informacja zwrotna musi dotyczyć konkretnego faktu. By podwładny wyniósł jakieś korzyści z otrzymanej informacji, to ta musi być skupiona na konkretnym problemie i jednocześnie musi wskazywać sposoby rozwiązania.

Zły przykład: Jack, musisz bardziej przykładać się do swoich raportów dotyczących wydatków własnych.

Dobry przykład: Jack, księgowość właśnie odrzuciła Twój raport dotyczący kosztów, ponieważ nie był kompletny. Taki raport musi zawierać daty, cele wydatków, opis tych wydatków oraz faktury lub paragony. Jak już wszystko skompletujesz płatność będzie wykonana natychmiast.3. Zgranie w czasie

Informacja zwrotna musi zostać udzielona we właściwym czasie. Musi dotyczyć aktualnych problemów, a nie tych, które miały miejsce rok temu. Jeśli zatem sprzedawca przygotowuje prezentację sprzedażową, to udzielaj informacji zwrotnej już na etapie przygotowań, a nie po fakcie, gdy będziesz musiał wypunktować sprzedawcy, co poszło źle i dlaczego.Podczas treningu miej na uwadze następujące:

Użyteczność: Kiedykolwiek będziesz czuł, że masz prawo dać komuś informację zwrotną, to upewnij się, że będzie użyteczna dla odbiorcy, a więc również realna do wykonania. Przedstaw korzyści.

Wsparcie: Zapewniaj niezbędne środki swoim podwładnym, by mogli odnosić sukcesy. Takim środkiem jest również Twój czas.

Pewność siebie: Działaj tak, jakbyś oczekiwał pozytywnych rezultatów, a gdy podwładny zmienia swoje zachowanie na lepsze, nawet, gdy nie jest to zmiana, która satysfakcjonuje Cię w pełni, to zawsze to zauważaj i doceniaj.

Marcia Zidle

http://managementhelp.org/blogs/supervision/2011/09/13/employee-coaching-3-guidelines-to-make-it-work/