Określanie czynnika ROTI

img_38
Jako menadżer musisz czuć się odpowiedzialny za firmę, tak jakbyś był jej właścicielem, dlatego musisz prognozować i planować obroty firmy, wyznaczać cele itp. 

Jeśli właśnie w taki sposób podchodzisz do swojego obszaru, to planowanie i prognozowanie przyszłych obrotów staje się Twoim strategicznym planem bitwy. Wyznaczasz indywidualne cele dla każdego ze swoich sprzedawców, które z kolei składają się na całościowy obraz. Jeśli każdy z nich zrealizuje wyznaczony przez Ciebie cel, to tym samym Ty osiągniesz swój, którym jest uzyskiwanie zaplanowanych obrotów. Na tej podstawie zostanie oceniona praca Twoja i działu sprzedaży.

Najważniejszym czynnikiem podczas prognozowania i planowania obrotów jest wysokość ROTI (Return on Time Invested – opłacalność zainwestowanego czasu). To miara według, której możliwe jest zmierzenie jak Twoi sprzedawcy gospodarują swoim czasem. Do określenia ROTI służą cztery jednostki miar:

  1. Najwyższa wartość obrotów. Najważniejsza jednostka miary, która pozwoli ustalić jak dany sprzedawca w określonym rejonie gospodaruje czasem. Ty odpowiadasz za jego efektywne organizowanie czynności tak, aby sprzedawca jak najlepiej wykorzystywał czas.

     
  2. .Największa rozpiętość obrotów. Dotyczy to firmy w całości. Często jest tak, że niektóre produkty czy usługi przynoszą firmie większe korzyści niż inne. Twoim zadaniem jest pomóc sprzedawcy w uzyskaniu jak największych obrotów ze sprzedaży produktów przynoszących większe zyski.

     
  3. Efektywna kontrola rynku. Można na ten temat napisać osobny artykuł dość powiedzieć, że kontrola rynku polega na tym, by sprzedawcy w określonym czasie zbadali możliwie największe obszary, na których możliwa będzie znalezienie największej liczby potencjalnych klientów.

     
  4. Efektywne wykorzystanie czasu. Odsyłam do serii artykułów i publikacji o zarządzaniu czasem. Pamiętaj, nieraz nieznaczna zmiany w organizacji czasu pracy może przynieść niespodziewane i duże zwiększenie obrotów.

Czynnik ROTI wskazuje jak cenny jest czas, który staje się coraz ważniejszym zasobem. Zasobem, który nie jest odnawialny i który nie uznaje kompromisów.Podobne artykuły:

Skuteczny oddział sprzedaży

Czy Twój menedzer również sprzedaje

Dlaczego Twoi sprzedawcy nie lubią pozyskiwać referencji

Mam swój system sprzedaży

Jak wygląda Twój system sprzedażowy

Liczy się tylko sprzedaż – case study

Gwiazda w zespole – case study

Sprzedaż vs etyka – case study

Jak zbudować sobie zespół sprzedażowy