Jak Ty marnujesz swój czas? Ocena i modyfikacja metod pracy, cz. X

img_62
Typowym zjawiskiem w pracy menedżera jest nagromadzenie prac do realizacji. Wynika to z wielu sytuacji, zależy od kultury organizacji, w jakiej Menedżer się porusza, jego samodyscypliny i organizacji pracy, umiejętności radzenia sobie z tzw. bieżączką itd.

Kiedy nadmiar spraw do załatwienia zaczyna przytłaczać, typowy menedżer radzi sobie z tym zjawiskiem, poświęcając na pracę coraz więcej godzin czyli swojego czasu. Nie jest to dobre rozwiązanie ani dla menedżera, firmy, rodziny. Lepszym rozwiązaniem jest przejrzenie i zmiana metod swojej pracy.

Do podstawy oceny, mogą posłużyć następujące typowe style pracy:

1. Koncentrowanie celów – czyli ustalanie na nowo celów wykonywanej pracy, które świadomie lub nieświadomie kierują działalnością menedżera;

2. Koncentrowanie zadań – odpowiednie układanie planu pracy, przechodzenie od zadania do zadania przez dostosowywanie priorytetów i unikanie bezcelowego działania;

3. Koncentrowanie czasu – pozostawianie określonych limitów czasowych na wykonywanie powtarzalnych, czynności.

Z reguły, styl efektywnego menedżera łączy wszystkie wyżej wymienione style.

Jednak w miarę gromadzenia pracy, istnieje tendencja do skłaniania się w stronę koncentracji zadań. Zaczyna brakować skupienia na koncentrowaniu czasu i celów, co prowadzi do spadku efektywności działań.

Dlatego, aby zachować odpowiednią równowagę między metodami pracy, niezależnie od nacisków zewnętrznych , Menedżer musi brać pod uwagę, następujące elementy:

1. Przekazanie swoich obowiązków:

• przekaż co możesz przekazać i co z reguły lubiłeś zrobić sam;

• cały czas szukaj dodatkowych możliwości wykorzystania współpracowników.

2. Sprawdzenie celów o dużej koncentracji czasowej:

• rozważ okresowe zrezygnowanie z pewnych działań;

• zobacz,co można zmodyfikować;

• odwołaj się do swoich podstawowych obowiązków;

• zobacz , czego nie dasz rady zrobić, omów to z przełożonym.

3. Jednoznacznie wzmocnij ustalanie priorytetów:

• nie rób wszystkiego na raz;

• nie spełniaj oczekiwań innych bez zastanowienia;

• naucz się asertywnie komunikować z otoczeniem.

Lech Dworaczyński

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl