Zawód: menedżer projektu

img_881
Jeszcze do niedawna ludzie stawali się koordynatorami projektu w sposób dość przypadkowy. Najczęściej chwilowo przydzielano im dodatkowe obowiązki. Jednak coraz częściej szef projektu to osobny zawód.Coraz więcej firm realizuje projekty, coraz więcej struktur organizacyjnych bazuje na zespołach projektowych. Efekt: menedżer projektu to dziś taki sam zawód jak specjalista ds. reklamy albo logistyk. Tyle, że trudniejszy – bo od menedżera projektu wymaga się łączenia większej liczby umiejętności niż od człowieka renesansu. Podręczniki wymieniają nawet tak ambitne kryteria jak szerokie horyzonty myślowe i dojrzałą osobowość. Z bardziej konkretnych kwalifikacji manager projektu powinien posiadać umiejętność planowania, przewodzenia i organizowania pracy zespołu, wszechstronnego postrzegania sytuacji firmy i dziedziny, w której realizuje projekt. Do tego analityczny umysł i zorganizowanie.Bywa, że do realizacji projektu poszukuje się specjalistów z dziedziny, której ten projekt dotyczy – inżynier zostaje szefem wdrożenia nowej linii produkcyjnej, specjalista ds. personalnych jest odpowiedzialny za stworzenie polityki kadrowej firmy, a farmaceuta zarządza projektem wprowadzenia nowego leku na rynek. Jednak nawet wówczas dotychczasowe umiejętności mogą nie wystarczyć.Szef projektu musi zadbać o autorytet wśród członków swojego zespołu – a są to dla niego ludzie nieraz nowi. Osoby wchodzące w skład zespołu projektowego bardzo często nie znają się: mogą być pracownikami czasowymi, mogą pochodzić z innych działów lub jednostek terenowych firmy. Były inżynier – dziś menedżer – musi więc szybko nauczyć się, jak zbudować zespół i swoją w nim pozycję.Jedną z najwyżej cenionych kompetencji managera jest zarządzenie czasem swoim i zespołu. Powód jest prosty: projekty mają ścisłe harmonogramy i nieprzekraczalne terminy. Potrzeba więc sporego doświadczenia w wyznaczaniu priorytetów, rozpoznawaniu zadań ważnych i pilnych oraz delegowaniu uprawnień – bo ktoś wyznaczył termin wdrożenia systemu informatycznego na 6 miesięcy, a klient czeka. Menedżer wykonuje więc zadania, których być może nie realizował wcześniej: szacowanie czasu trwania poszczególnych zadań, ustalanie powiązań między nimi i podejmowanie decyzji, które z nich są naprawdę ważne. Musi się więc nauczyć np. schematu Gantta alb pracy z programem MS Project.Drugą kompetencją, która jest szczególnie ceniona u managerów projektu, to zarządzanie zespołem. Manager projektu musi najczęściej zbudować zespół projektowy, określić role zespołowe oraz zakres odpowiedzialności, a w czasie realizacji projektu motywować zespół do wspólnego wysiłku. Często na tym etapie manager projektu przekształca się w lidera, który powinien skupić się na wzbudzeniu w swych pracownikach entuzjazmu i zaangażowania. Musi umieć dostosować się do sytuacji i mieć plan rozwiązania konfliktów, które mogą powstać w zespole lub miedzy zespołem, a resztą firmy.Trzecią, równie ważną kompetencją w realizowaniu projektu jest odpowiednie zarządzanie jego kosztami. Jak podaje Standish Group International koszty projektów przekraczane są średnio o aż 89%. Aby nie znaleźć się w tej statystyce, niezbędna jest znajomość zasad controllingu, planowania budżetu i księgowania.I czwarta kluczowa kompetencja: świadomość potrzeb klienta. By nie zrealizować projektu idealnego, ale zupełnie nikomu niepotrzebnego. Nie wymyślić samochodu najlepszego, ale tak drogiego, że nie znajdzie nabywcy.10 kompetencji, które warto sprawdzać, rekrutując kandydatów namenedżerów projektu:

  • Czy potrafi spojrzeć na projekt z każdej strony: przez pryzmat finansów, organizacji i harmonogramu pracy, motywowania zespołu projektowego itp.
  • Czy potrafi delegować zadania i nie boi się oddawania odpowiedzialności (i zaufania) podwładnym?
  • Czy potrafi zarządzać efektywnie czasem – swoim i zespołu?
  • Czy potrafi podejmować decyzje oparte na jasnych kryteriach, szczególnie, gdy postawić przed nim trudną alternatywę, np. wybór jednego dostawyc spośród kilku dobrych?
  • Czy wie, jak zbudować zespół i ma kompetencje lidera?
  • Czy potrafi się jasno, zwięźle i skutecznie komunikować?
  • Czy jest świadomy znaczenia jakości i zależy mu na niej?
  • Czy potrafi podejmować trudne decyzje: bolesne ale uzasadnione np. kosztowo?
  • Czy nie boi się podejmować ryzyka, ale potrafi je wyważyc i zabezpieczyć się przed nim?
  • Czy rozumie, kto jest klientem projektu i wie, ze to oczekiwania klienta, a nie samego menedżera są najważniejsze (czyli – czy nie jest fanatykiem własnych wizji projektu).Olaf Flak, Aleksandra Gierczak-FlakŹródło: trenerzy.pl