Odpowiedzialność. Zwalanie winy na innych.

img_669
Co widzisz, gdy patrzysz na swoją firmę i zespół –  ludzi, którzy są odpowiedzialni, czy ludzi, którzy stale wskazują palcem na innych? Jeśli to ostatnie, to jak zamierzasz skończyć tę grę w obwinianie siebie nawzajem i wymusisz bycie odpowiedzialnym?Słowo odpowiedzialność  – pracownicy robią to, co do nich należy – wydaje się być frustrujące dla wielu menedżerów. Widziałem, jak to słowo było wykorzystywane, by dyscyplinować i karać podwładnych. Widziałem również, jak menedżerowie używali go, by motywować zespół do jeszcze większych wysiłków.Czym jest odpowiedzialność?Moja prosta definicja brzmi: To zaangażowanie jednostek i  całego zespołu w osiąganie konkretnego wyniku. Ludzie wychodzą poza swój wąski zakres obowiązków i skupiają się na wynikach, jakie poprzez swoją pracę generują. Gdy osoby przyswoją sobie poczucie odpowiedzialności, to sami zauważą, że ich wysiłek i wkład robi różnicę. Idą o krok dalej niż muszą, ponieważ wiedzą, co mają robić i jakie działania przynoszą konkretne rezultaty.Jak budować zaufanie?Jako menedżer musisz prowadzić swqój zespół tak, by akceptowali osobistą odpowiedzialność za swoje działania.Ludzie muszą widzieć:Rzeczywistość stale się zmienia- to, co działało wczoraj, może nie być skuteczne dzisiaj. Liderzy pownni być czujni i elastyczni. To oznacza również obserwowanie zachowań i zbieranie informacji zwrotnych od swoich podwładnych. Lider musi pokazać i pomóc swoim ludziom zrozumieć, czego się od nich oczekuje.Ludzie muszą widzieć korzyści:Lider pownien również pomóc zrozumieć swoim podwładnym, że ich wysiłek w osiąganie celów, to ich inwestycja. Można to osiągnąć poprzez łączenie ich konkretnych zadań z zadaniami całego zespołu, działu i całej firmy. Musicie zademonstrować wartość tego, co robią i pokazać jakie to ważne dla całej firmy.Ludzie muszą szukać rozwiązań:Zawsze napotkamy przeszkody w drodze do wyników. Menedżer ponosi odpowiedzialność za rozwiązania problemów w końcowym rozrachunku, ale to wcale nie oznacza, że to musi być zawsze tym, który dostarcza gotowe rozwiązania. Musimy angażować swoich ludzi, pokazywać im, że ich doświadczenie i opinia jest istotna. W ten sposób budujemy poczucie odpowiedzialności za swoje działania.Przyjęcie odpowiedzialności, to lepsza efektywność, ale co ważniejsze, to pozytywny wpływ na ludzi. Gdy ludzie angażują się w swoją pracę, to mają poczucie, że ich praca coś znaczy i osiągają spełnienie zawodowe. Praca staje się przyjemniejsza. To kluczowy krok w kierunku sukcesu.Marcia Zidle

Marcia Zidle – Marcia Zidle jest specjalistką w zakresie technik motywacyjnych dla menedżerów i liderów  biznesowych. Ma ponad 25 letnie doświadczenie w konsultingu.

Oryginalny artykuł znajduje się tutaj