Odpowiedzialność. Zwalanie winy na innych.

img_669
Co widzisz, gdy patrzysz na swoją firmę i zespół –  ludzi, którzy są odpowiedzialni, czy ludzi, którzy stale wskazują palcem na innych? Jeśli to ostatnie, to jak zamierzasz skończyć tę grę w obwinianie siebie nawzajem i wymusisz bycie odpowiedzialnym?Słowo odpowiedzialność  – pracownicy robią to, co do nich należy – wydaje się być frustrujące dla wielu menedżerów. Widziałem, jak to słowo było wykorzystywane, by dyscyplinować i karać podwładnych. Widziałem również, jak menedżerowie używali go, by motywować zespół do jeszcze większych wysiłków.Czym jest odpowiedzialność?Moja prosta definicja brzmi: To zaangażowanie jednostek i  całego zespołu w osiąganie konkretnego wyniku. Ludzie wychodzą poza swój wąski zakres obowiązków i skupiają się na wynikach, jakie poprzez swoją pracę generują. Gdy osoby przyswoją sobie poczucie odpowiedzialności, to sami zauważą, że ich wysiłek i wkład robi różnicę. Idą o krok dalej niż muszą, ponieważ wiedzą, co mają robić i jakie działania przynoszą konkretne rezultaty.Jak budować zaufanie?Jako menedżer musisz prowadzić swqój zespół tak, by akceptowali osobistą odpowiedzialność za swoje działania.Ludzie muszą widzieć:Rzeczywistość stale się zmienia- to, co działało wczoraj, może nie być skuteczne dzisiaj. Liderzy pownni być czujni i elastyczni. To oznacza również obserwowanie zachowań i zbieranie informacji zwrotnych od swoich podwładnych. Lider musi pokazać i pomóc swoim ludziom zrozumieć, czego się od nich oczekuje.Ludzie muszą widzieć korzyści:Lider pownien również pomóc zrozumieć swoim podwładnym, że ich wysiłek w osiąganie celów, to ich inwestycja. Można to osiągnąć poprzez łączenie ich konkretnych zadań z zadaniami całego zespołu, działu i całej firmy. Musicie zademonstrować wartość tego, co robią i pokazać jakie to ważne dla całej firmy.Ludzie muszą szukać rozwiązań:Zawsze napotkamy przeszkody w drodze do wyników. Menedżer ponosi odpowiedzialność za rozwiązania problemów w końcowym rozrachunku, ale to wcale nie oznacza, że to musi być zawsze tym, który dostarcza gotowe rozwiązania. Musimy angażować swoich ludzi, pokazywać im, że ich doświadczenie i opinia jest istotna. W ten sposób budujemy poczucie odpowiedzialności za swoje działania.Przyjęcie odpowiedzialności, to lepsza efektywność, ale co ważniejsze, to pozytywny wpływ na ludzi. Gdy ludzie angażują się w swoją pracę, to mają poczucie, że ich praca coś znaczy i osiągają spełnienie zawodowe. Praca staje się przyjemniejsza. To kluczowy krok w kierunku sukcesu.Marcia Zidle

Marcia Zidle – Marcia Zidle jest specjalistką w zakresie technik motywacyjnych dla menedżerów i liderów  biznesowych. Ma ponad 25 letnie doświadczenie w konsultingu.

Oryginalny artykuł znajduje się tutaj

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl