Motywacja pracownika w procesie zarządzania

img_444
Każdego dnia w pracy, domu, sklepach roztaczane są przed społeczeństwem  informacje o korzyściach płynących z dokonania właściwych wyborów i kupna danego produktu, czy też zaangażowania się w dany projekt.Świat wielu ludzi kręci się wokół języka korzyści i tego jak będzie wspaniale, gdy podejmiesz taką a nie inną decyzję. Wszędzie pozytywne wizje zmian itp.  Okazuję się, że coraz częściej spotykam się z przesytem tych informacji , które dają odwrotny efekt od zamierzonego.Ta wizja znajduje swoje odzwierciedlenie również w wielu miejscach pracy, w których jednymi z wielu elementów systemu motywacji pracowników są liczne konkursy z nagrodami itp.Jest to czysty przykład zachęty  z elementem „DO”. Na czym polega ten typ motywacji? Ludzie, u których on przeważa bardzo często wyznaczają sobie cele do realizacji. To właśnie proces dążenia jest ich podstawowym motorem napędowym. Widząc cel, czują smak zwycięstwa, a co za tym idzie, mają przed oczami roztoczoną wizję sukcesu. Dążenie do osiągnięcia tego stanu, często wynika z chęci materializacji celu, co podpowiadają im wizje tworzone w wyobraźni.Istnieje jeszcze jeden model motywacji. Opiera się ona na elemencie „OD”. Ten typ motywacji odnosi się do osób, które w swoim życiu chcą uciec od pewnych sytuacji z przeszłości. Ich podstawowym motorem napędowym jest niedopuszczenie do powtórki niekorzystnych sytuacji. Niekiedy jest to przeszłość niedaleka (sytuacja z wczoraj,) a czasami są to lata bardzo odległe (dzieciństwo).Teoretycznie na tym koniec wywodu. W praktyce, żeby można było mówić o pełnej informacji na temat motywacji pracowników, musi zostać dopisana jeszcze jedna część.Nie istnieje bowiem czysta motywacja „OD” lub „DO”. Te dwa elementy są ze sobą nieodzownie połączone. Można to łatwo zauważyć obserwując osoby, dla których celem jest kupno nowego auta. W momencie rozmowy często okazuje się, że nowe auto jest potrzebne, bo to stare ciągle się psuje lub nowe auto jest potrzebne ponieważ osoba ma już dość poruszania się komunikacją miejską.Dążąc do jednej rzeczy i jednego celu, człowieka ucieka przed jego przeciwieństwem. Teraz należy zadać sobie pytanie o to, co motywuje bardziej – wizja straty (przywołanie sytuacje z przeszłości) czy wizja sukcesu?O tym w następnym artykule.
Szymon Lach – Doświadczony trener biznesu, prezenter, założyciel Akademii Przemawiania GOLDEN SPEECH. Obecnie, poza prowadzieniem szkoleń pracuje również jako wykładowca akademicki na Uniwerytecie Adama