Netykieta

img_344

W dzisiejszych czasach zarządzanie personelem odbywa się w dużej mierze za pomocą nowoczesnych technologii. Rola poczty elektronicznej w zarządzaniu jest obecnie olbrzymia. Zwłaszcza w sprzedaży, gdzie sprzedawcy znaczną część swojego czasu spędzają w terenie i nie masz z nimi bezpośredniego kontaktu.
 
Co oznacza netykieta? Termin ten obejmuje zasady dobrego wychowania, obowiązujące użytkowników Internetu. W związku z rozwojem tego medium ograniczone zostały dość znacznie kontakty osobiste. Jakość relacji międzyludzkich też znacząco spadła. Tymczasem fakt, że mamy obowiązek zachowywać pewne zasady i normy dobrego zachowania niezależnie od formy komunikacji, pozostaje niezmienny. 
 
Oto kilka nakazów i zakazów obowiązujących w komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Nakazy:
pisać zwięźle, ale nie nazbyt krótko,
odpowiadać na wiadomość tak szybko jak to możliwe,
temat wiadomości powinien być zrozumiały, opisowy i aktualny,
pamiętać o umieszczeniu daty, nagłówka, pamiętać o zasadach interpunkcji i ortografii, o zwrocie grzecznościowym otwierającym i zamykającym list.
 
Zakazy:
nie zamieszczać uwag lub żądań, których nie sformułowalibyśmy podczas osobistej rozmowy,
nie wysyłać wielokrotnie tych samych wiadomości,
nie stosować wersalików, gdyż są one elektroniczną formą KRZYKU!
nie wysyłać tego samego listy do dużej liczby odbiorców,
nie przekazywać za pomocą poczty elektronicznej złych wiadomości,
nie przesyłać treści obraźliwych.
 
Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać w związku z korespondencją elektroniczną, jest to, by traktować odbiorców tak samo uprzejmie, jak podczas kontaktów osobistych! 
D.D.