Kontrola i ocena

Ocena okresowa sprzedawcy

Menedżer sprzedaży musi dbać o jednoznaczny przekaz informacji zwrotnej dotyczącej wyników pracy sprzedawcy. Przy profesjonalnym podejściu menedżera, podwładny posiada na piśmie zakres swoich praw i obowiązków wynikających z zasad organizacji , jak również spisany kontrakt osobisty pomiędzy nim a menedżerem. Dokumenty te regulują zasady współpracy , także zasady oceny jakości pracy sprzedawcy. Co tygodniowe spotkania więcej