Business Process Management GigaCon 2011

19 września w Warszawie odbyła się VI edycja konferencji poświęconej modelowaniu procesów biznesowych – Business Process Management GigaCon 2011Wiedza z modelowania procesami biznesowymi ułatwia kierownictwu zarządzanie firmą. Właściwe decyzje i działania, szybka identyfikacja problemów, sprawny przepływ informacji to zalety prawidłowego wykorzystywania umiejętności oraz narzędzi prezentowanych na naszych konferencjach.    Tematyka konferencji:

• projektowanie i analiza procesów

• automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych

• modelowanie procesów biznesowych

• metody opisu procesów

• SOA w organizacji

• notacje BPM

• dobre praktyki (systemy kompleksowo wspierające zarządzanie procesami – przykłady wdrożeń).Konferencja kierowana była do:• osób decydujących o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa,

• odpowiedzialnych za zarządzanie zmianami, dobór rozwiązań i technologii służących optymalizacji procesów zachodzących  w organizacjach.Strona organizatora:http://gigacon.org/bpm_wroclaw

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl