Business Process Management GigaCon 2011

19 września w Warszawie odbyła się VI edycja konferencji poświęconej modelowaniu procesów biznesowych – Business Process Management GigaCon 2011Wiedza z modelowania procesami biznesowymi ułatwia kierownictwu zarządzanie firmą. Właściwe decyzje i działania, szybka identyfikacja problemów, sprawny przepływ informacji to zalety prawidłowego wykorzystywania umiejętności oraz narzędzi prezentowanych na naszych konferencjach.    Tematyka konferencji:

• projektowanie i analiza procesów

• automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych

• modelowanie procesów biznesowych

• metody opisu procesów

• SOA w organizacji

• notacje BPM

• dobre praktyki (systemy kompleksowo wspierające zarządzanie procesami – przykłady wdrożeń).Konferencja kierowana była do:• osób decydujących o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa,

• odpowiedzialnych za zarządzanie zmianami, dobór rozwiązań i technologii służących optymalizacji procesów zachodzących  w organizacjach.Strona organizatora:http://gigacon.org/bpm_wroclaw