Siedem grzechów głównych lidera

img_677
Istotne jest, by rozpoznać pozytywne aspekty w każdym liderze zespołu, ale równie istotna jest świadomość przeszkód i słabych stron. Oto siedem grzechów głównych przywództwa. Grzech 1. 
Założenie z góry, że podwładni rozumieją filozofię firmy, jej cele i powody działania. Nawet jeśli firma ma imponującą strategię, wizję, to i tak jest ona bezużyteczna, jeśli nie jest zrozumiała dla podwładnych na każdym poziomie w hierarchii. Skuteczni liderzy poświęcają czas na odpowiednie przekazanie tej wizji w dół struktury oraz na wyznaczanie celów cząstkowych, składających się na cel główny firmy w danym okresie.


Grzech 2. 
Nieskuteczna rekrutacja. Badania wykazują, że szansa na zatrudnienie dobrego pracownika bez uprzedniego przygotowania wynosi zaledwie 10%-11%. W pozostałych przypadkach koszty złej rekrutacji są ogromne (począwszy od finansowych na obniżeniu motywacji zespołu kończąc).

 
Grzech 3.
 Założenie, że podwładni są odpowiednio przeszkoleni i nie potrzebują więcej treningów. Nie zapewniając podwładnym możliwości rozwoju liderzy marnują cenne zasoby ludzkie. Wiele firm bardziej dba o sprzęt niż o swój personel a jednocześnie przyznaje, że ich najcenniejsze zasoby to właśnie ludzie. 

 
Grzech 4. 
Nieumiejętność w ocenie własnych działań i działań podwładnych. Menedżerowie wpadają w rutynę i nie zastanawiają się, czy ich konkretne działania przynoszą jakiekolwiek rezultaty. Takie niekorzystne podejście przenosi się również na pracę podwładnych. Menedżerowie nie potrafią jej dobrze ocenić. Jeśli to, co robią Twoi ludzie jest nieskuteczne, to oznacza, że masz problem z delegowaniem i możesz w ten sposób zniszczyć motywację zespołu.

 
Grzech 5. 
Brak informacji zwrotnej. Obawa przed sytuacjami konfliktowymi, przed tym, że nie będziemy lubiani skutecznie paraliżuje menedżerów przed działaniem w tym obszarze. Informacja zwrotna (niezależnie od formy) jest jednym z podstawowych narzędzi pracy menedżera, którego nie da się zastąpić. Nieudzielanie informacji zwrotnej (niezależnie od powodów) dyskwalifikuje menedżera jako  lidera.

 
Grzech 6. 
Zakładanie, że brak niezadowolonych głosów od klientów, ale również od podwładnych, to oznaka skuteczności i bycia dobrym jako lider i menedżer. Po pierwsze klienci rzadko informują, że są niezadowoleni. Oni po prostu odchodzą. Podobnie pracownicy, ich motywacja będzie stopniowo spadać, aż w końcu odejdą (lub zostaną zwolnieni, co będzie zawsze porażką lidera).

 
Grzech 7. 
Traktowanie podwładnych jak towar. To chyba najpoważniejsze uchybienie. Koszty takiego postępowania są równie wysokie (jeśli nie wyższe) jak złej rekrutacji. 

 
Skuteczne przywództwo to znajomość swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętność „przekuwania” słabości w zalety.  


D.D.Podobne artykuły:

Jaki powinien byc kierownik zespołu

Dobre praktyki młodych stażem menedżerów

Szef coachem

Na co zwracają uwagę dobrzy menedżerowie zespołu

Zarządanie twarde czy miękkie

Jak menedżerowie oszukują samych siebie