Komunikacja wypowiedzenia

img_398
Zwalnianie podwładnych to jeden z najbardziej stresujących i przykrych obowiązków w pracy menedżera. Dlatego tak istotne jest przygotowanie odpowiedniego komunikatu. Jako menedżer oddziału jesteś współodpowiedzialny za sukces firmy. To podstawowe kryterium, którym powinieneś się kierować.Zanim jednak zwolnisz podwładnego (kierownika zespołu lub sprzedawcę) zadaj sobie kilka pytań, by upewnić się, że zwolnienie to ostateczność.
  • Czy poinformowałem pracownika o jego obowiązkach, zasadach panujących w firmie itp.? 
  • Czy podwładny wie, czego od niego oczekuję?
  • Czy dawałem podwładnemu informacje zwrotne, na temat jego postawy, zaangażowania w pracę, sposobu wykonywania obowiązków?
  • Czy podwładny wie, jakie konsekwencje mu grożą jeśli nie zmieni swojej postawy?
  • Czy otrzymał ode mnie szansę na poprawę swojego zachowania?
Jeśli na powyższe pytania możesz odpowiedzieć twierdząco, to nie możesz odczuwać dyskomfortu zwalniając podwładnego. Decyzja o zwolnieniu nigdy nie powinna być zaskoczeniem dla podwładnego. Ryzykujesz bowiem utratę szacunku pozostałych członków zespołu.

 
Jak przeprowadzić rozmowę?

 
1. Miej spisane wszystkie powody zwolnienia.
2. Odbywaj rozmowę zawsze w cztery oczy.
3, Opieraj się na faktach!
4. Bądź konsekwentny! 
5. Przed rozmową załatw wszelkie ważniejsze sprawy zaplanowane na ten dzień.
6. Wyłącz telefon.

 
Rozmowa powinna przebiegać w spokojnej atmosferze, jednak czasami zwalniany podwładny może różnie zareagować, czasem irracjonalnie. Musisz być na to przygotowany. Uzasadnienie decyzji o zwolnieniu powinno być krótkie i konkretne. Niektóre rzeczy trzeba powtórzyć kilkakrotnie i za każdym razem uświadomiać pracownikowi, że Twoja decyzja jest ostateczna.


D.D.Podobne artykuły:

Komunikacja wypowiedzenia

Zadawanie właściwych pytań

Zasady perswazji

Komunikacja wewnętrzna

8 wskazówek właściwej komunikacji