Analiza stanowiska pracy

img_418
Każdy proces rekrutacji powinien być trwały, to znaczy, że powinieneś rekrutować nawet wtedy, gdy nie masz takiej potrzeby. W każdej chwili bowiem, możesz znaleźć talent, dla którego będziesz musiał stworzyć nowe stanowisko. Zanim jednak przystąpisz do rekrutacji dokonaj analizy stanowiska pracy, na które rekrutujesz.Analiza stanowiska pracy pozwala na uzyskanie następujących informacji dotyczących Twojej oferty:
1. Cel
Po co dane stanowisko istnieje oraz czego oczekujesz od danego pracownika?


2. Zakres obowiązków 
Jaki jest  poziom odpowiedzialności, jakim powinien wykazywać się kierownik w odniesieniu do zakresu zadań i elementów wejściowych; umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, trudność, skala, różnorodność i kompleksowość problemów do rozwiązania, wielkość i wartość zasobów jakimi będzie dysponował etc. (miej gotowy kontrakt). 


3. Wyniki
Wyniki, za które odpowiada kierownik zespołu sprzedaży.


4. Kryteria oceny 
Kryteria, lub wskaźniki, pozwalające ocenić, na ile dane zadania kierownika są wykonywane w sposób satysfakcjonujący.


5. Organizacja
Kto komu podlega bezpośrednio, jacy pracownicy podlegają bezpośrednio lub pośrednio kierownikowi, a także stopień, w jakim osoba na danym stanowisku jest zaangażowana w pracę zespołową.


6. Ścieżka kariery 
Jak wygląda dokładnie możliwość awansu kierownika zespołu, przez jakie etapy musi przejść, co musi zrobić, aby osiągnąć dany poziom.


7. Środowisko
Twoje style zarządzania  ale również warunki pracy, dostępność narzędzi itp.


Praca w sprzedaży charakteryzuje się dużą dynamicznością i rotacyjnością. Często od pracowników wymaga się elastyczności, otwartości na zmiany. Dokładna analiza środowiska pracy (w tym stanowiska pracy kierownika zespołu) pozwoli na zaprojektowanie lepszego procesu rekrutacji.Podobne artykuły:

Zanim rozpoczniesz nowy rok w sprzedaży

Menedżer jako przewodnik po ścieżce kariery

Tworzenia planów

Co powoduje, że nie udaje Ci się wdrożyć zmian

Analiza stanowiska pracy

Jak wprowadzić zmiany w zespole


D.D.