Wiedzieć, kogo szukać!

img_431

W dzisiejszych czasach, w momencie ostrej konkurencji nie ma miejsca na nieprzemyślaną rekrutację i selekcję pracowników. Intuicja, przeczucie, to zdecydowanie za mało, by pozyskać już doświadczonego i wykwalifikowanego sprzedawcę. By takiego pracownika zdobyć potrzeba dodatkowo wiedzy i odpowiednich narzędzi.
 
Rekrutację można zrozumieć na dwa sposoby.
 
a)  Rekrutacja w wąskim znaczeniu tego słowa, czyli rozumiana jako pozyskanie kandydata do organizacji, jaką jest dana firma. 
 
b)  Rekrutacja sensu largo, czyli całościowy i złożony proces, przedstawiany jako większy projekt. Jest t zbieranie życiorysów wraz z niezbędnymi dokumentami. Weryfikacja kandydatów oraz ich zatrudnianie.
 
Ostatecznym etapem nie jest nigdy podpisanie umowy z wybranym kandydatem, ale jego okres asymilacyjny w nowym miejscu pracy. 
 
Kluczowymi elementami do właściwego przebiegu rekrutacji są:
 
1. Zdefiniowanie potrzeb działu, a przez to całej firmy. Na rozmowie wstępnej należy rozpoznać oczekiwania kandydata. Czy te oczekiwania są zgodne z potrzebami firmy, czy istnieje możliwość pogodzenia tych dwóch czynników? Jeśli pracownik wchodzi do niewielkiego grona współpracowników warto poddać analizie również otoczenie, w którym będzie pracował. Warto zdefiniować oczekiwania, jakie masz wobec kandydata tzw. kompetencje miękkie.
 
2. Metody wyszukiwania kandydatów:
 
EXECUTIVE SEARCH – polecana metoda w przypadku chęci dotarcia do bardzo pożądanych kandydatów, którzy jednak nie poszukują aktywnie pracy.
 
DIRECT SEARCH – szczególnie przydatna w werbowaniu kandydatów z innych firm.
 
SEARCH & SELECTION – specyfiką tej metody jest wzmocnienie jej skuteczności przez ogłoszenia w prasie i Internecie ( portale społecznościowe, bazy kandydatów on-line, itp.).
 
3. Identyfikacja najlepszych kandydatów.
 
4. Weryfikacja kompetencji.
 
5. Opracowanie raportu.
 
6. Omówienie raportów i dokumentacji.
 
7. Spotkania z kandydatami.
 
8. Podpisanie umowy o współpracy w formie kontraktu menedżerskiego, umowy o pracę, umowy zlecenie.
 
9. Proces aklimatyzacji pracownika w nowym miejscu pracy.
 
Nowy pracownik powinien pojawić się w dziale w chwili, kiedy na płaszczyźnie personalnej wszystko układa się dobrze. Warto pytać o opinie cały zespół. Opinie pozostałych mogą okazać się bardzo celne! To z nimi Twój kandydat będzie spędzał najwięcej czasu i każde „za” i „przeciw” należy traktować poważnie.
 
Należy, zatem jasno sprecyzować swoje oczekiwania. Biorąc pod uwagę koszty złych rekrutacji można wyciągnąć tylko jeden wniosek – tylko ekspert znajdzie eksperta.
 
D.D.


Podobne artykuły:

Rekrutuj najlepszych

O czym należy pamiętać podczas rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna

5 błędów rekrutacyjnych

Rekrutacja pracownika