Wiedzieć, kogo szukać!

img_431

W dzisiejszych czasach, w momencie ostrej konkurencji nie ma miejsca na nieprzemyślaną rekrutację i selekcję pracowników. Intuicja, przeczucie, to zdecydowanie za mało, by pozyskać już doświadczonego i wykwalifikowanego sprzedawcę. By takiego pracownika zdobyć potrzeba dodatkowo wiedzy i odpowiednich narzędzi.
 
Rekrutację można zrozumieć na dwa sposoby.
 
a)  Rekrutacja w wąskim znaczeniu tego słowa, czyli rozumiana jako pozyskanie kandydata do organizacji, jaką jest dana firma. 
 
b)  Rekrutacja sensu largo, czyli całościowy i złożony proces, przedstawiany jako większy projekt. Jest t zbieranie życiorysów wraz z niezbędnymi dokumentami. Weryfikacja kandydatów oraz ich zatrudnianie.
 
Ostatecznym etapem nie jest nigdy podpisanie umowy z wybranym kandydatem, ale jego okres asymilacyjny w nowym miejscu pracy. 
 
Kluczowymi elementami do właściwego przebiegu rekrutacji są:
 
1. Zdefiniowanie potrzeb działu, a przez to całej firmy. Na rozmowie wstępnej należy rozpoznać oczekiwania kandydata. Czy te oczekiwania są zgodne z potrzebami firmy, czy istnieje możliwość pogodzenia tych dwóch czynników? Jeśli pracownik wchodzi do niewielkiego grona współpracowników warto poddać analizie również otoczenie, w którym będzie pracował. Warto zdefiniować oczekiwania, jakie masz wobec kandydata tzw. kompetencje miękkie.
 
2. Metody wyszukiwania kandydatów:
 
EXECUTIVE SEARCH – polecana metoda w przypadku chęci dotarcia do bardzo pożądanych kandydatów, którzy jednak nie poszukują aktywnie pracy.
 
DIRECT SEARCH – szczególnie przydatna w werbowaniu kandydatów z innych firm.
 
SEARCH & SELECTION – specyfiką tej metody jest wzmocnienie jej skuteczności przez ogłoszenia w prasie i Internecie ( portale społecznościowe, bazy kandydatów on-line, itp.).
 
3. Identyfikacja najlepszych kandydatów.
 
4. Weryfikacja kompetencji.
 
5. Opracowanie raportu.
 
6. Omówienie raportów i dokumentacji.
 
7. Spotkania z kandydatami.
 
8. Podpisanie umowy o współpracy w formie kontraktu menedżerskiego, umowy o pracę, umowy zlecenie.
 
9. Proces aklimatyzacji pracownika w nowym miejscu pracy.
 
Nowy pracownik powinien pojawić się w dziale w chwili, kiedy na płaszczyźnie personalnej wszystko układa się dobrze. Warto pytać o opinie cały zespół. Opinie pozostałych mogą okazać się bardzo celne! To z nimi Twój kandydat będzie spędzał najwięcej czasu i każde „za” i „przeciw” należy traktować poważnie.
 
Należy, zatem jasno sprecyzować swoje oczekiwania. Biorąc pod uwagę koszty złych rekrutacji można wyciągnąć tylko jeden wniosek – tylko ekspert znajdzie eksperta.
 
D.D.


Podobne artykuły:

Rekrutuj najlepszych

O czym należy pamiętać podczas rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna

5 błędów rekrutacyjnych

Rekrutacja pracownika

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl