Rola komunikacji w zarządzaniu zespołem sprzedażowym

img_362

Jaki jest najważniejsza cecha menedżera, którą powinieneś rozwijać jako „młody” stażem kierownik zespołu? Gdybyś miał wybrać jedną z wielu istotnych umiejętności menedżerskich, która najlepiej może określić cię jako dobrego lub złego menedżera, to co to by była za umiejętność?
 
Doświadczeni menedżerowie zgodnie twierdzą, że najważniejszym aspektem w pracy początkującego kierownika zespołu jest umiejętność skutecznej komunikacji. Ludzie, których kierownik wyraża się w sposób niejasny, dwuznaczny będą osiągali kiepskie wyniki.
 
Jak powinni komunikować się skuteczni menedżerowie:
  • Za pomocą odpowiednich metod ( spotkania, e-maile etc.)
  • W odpowiedniej perspektywie: Mówię „MY” nie „JA”.
  • Pilnują, by przekaz był prosty, precyzyjny i jasny.
Twoi ludzie dokładnie Cię słuchają. Będą czytali pomiędzy wierszami i wykorzystają każdy Twój nieprecyzyjny komunikat na własną korzyść.
 
Pamiętaj o jednej kluczowej zasadzie: Zawsze bądź uprzejmy w stosunku do podwładnych. Każde inne podejście będzie Twoją porażką i utratą szacunku. Uprzejmość jest tutaj rozumiana również jako nieuleganie prowokacjom, których z pewnością doświadczysz. Nigdy nie zapominaj, że komunikacja nieformalna jest równie istotna, co formalna. 
 
Upewnij się, że tworzysz dobrą dwukierunkową komunikację na przykład:
 
  • Rozmawiaj z podwładnymi nieformalnie, zadawaj pytania, słuchaj, notuj i co najważniejsze zapewniaj informację zwrotną.
  • Informuj podwładnych regularnie, powiedz im co planujesz i jak Twoje działania będą miały wpływ na ich pracę.
  • Systematyzuj procesy komunikacji (regularne, niezbyt częste spotkania, raporty wysyłane e-mailem etc.)
 
Znaczenie fundamentalne dla dobrego zarządzania mają uczciwość i otwartość na komunikaty innych. Umiejętne dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej powinieneś opanować jak najszybciej, jeśli chcesz być skutecznym liderem zespołu sprzedażowego.
 
D.D.
 
Podobne artykuły:

Komunikowanie zmian

Komunikowanie złych wiadomości podwładnym

Narzędzia komunikacji – zebrania

Komunikacja w zespole sprzedawców

4 typy złej komunikacji

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl