Obiekcje klienta

Obiekcja finansowa nie zawsze znaczy to samo

Parafrazując słynne zdanie G. Orwell’a z „Folwarku zwierzęcego” możemy powiedzieć, że „wszystkie obiekcje finansowe są równe, ale niektóre są równiejsze od innych”. Prawda jest taka, że nie ma dwóch takich samych obiekcji co do ceny. • „Mogę kupić taniej od konkurencji”. • „Nie mam na to pieniędzy!” • „Musisz stanąć do przetargu”. Wydaje się, że więcej