Motywowanie

Postawa menedżerska

Celem pracy w charakterze menedżera sprzedaży jest zbudowanie zespołu, który zapewni mu osiągnięcie celów osobistych i zawodowych. Oznacza to konieczność prezentowania postawy która przyciągnie i utrzyma podwładnych w ramach zespołu. Kiedy przyjrzymy się bliskim relacjom międzyludzkim, racjonalne podejście podpowiada aby przyjrzeć się prezentowanym wartościom drugiej strony, gdyż te wspólnie wyznawane są najmocniejszym spoiwem udanych związków. więcej

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl