Strategie rekrutacyjne

img_412
Stała rekrutacja jest jednym z najważniejszych zadań kadry menedżerskiej. Od skuteczności działań rekrutacyjnych zależy powodzenie całej organizacji. Dlatego firmy wypracowują pewne dobre praktyki rekrutacyjne, by optymalnie wykorzystywać nowo pozyskanych pracowników.

 

Oto jakie elementy powinna zawierać dobra strategia rekrutacji:1.Identyfikacja i prioretyzacja stanowisk, gdzie jest największa rotacja pracowników. Niemożliwe jest natychmiastowe rekrutowanie pracowników na wolne miejsca na danym stanowisku. Dlatego właśnie tak istotna jest wiedza, gdzie najczęściej występuje zapotrzebowanie.2. Identyfikacja wymagań na konkretnym stanowisku. Proces rekrutacji może być skuteczny tylko wtedy, gdy firma (i Ty), dokładnie wie kogo i po co szuka. Należy zastanowić się nad:
 • Zaangażwanie – jaki jest wymagany poziomem zaangażowania pracowników?
 • Poziomem doświadczenia – musi być jasna informacja jak doświadczonych pracowników potrzebujesz.
 • Targetem – czy kandydat ma mieć doświadczenie w branży, czy nie? Jaki jest jego idealny profil osobowy? Czy szukasz konkretnych umiejętności, czy może bardziej postaw i cech charakteru? 3. Źródła rekrutacji

Dobra strategia powinna zawierać wiele źródeł rekrutacji, w zależności od stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik. Rozważ następujące źródła:

 
 • Pisma branżowe
 • Internet
 • Prasa
 • Radio
 • Referencje innych pracowników (szczególnie skuteczne)
4. Wyszkoleni rekruterzy
Wsparciem dla Twojej strategii rekrutacyjnej są niewątpliwie zewnętrzni eksperci np. agencje rekrutacyjne (jeśli oczywiście masz na to środki).


5. Narzędzia oceny kandydatów 
Twoja strategia powinna zawierać takie narzędzia jak:
 • Testy psychologiczne
 • Możliwość sprawdzania referencji
 • Oceny przez działy kadr
 • Inne
Zastosowanie tych zaleceń może nie zapewni znalezienia idealnego kandydta, ale na pewno zmniejszy ryzyko zatrudnienia osoby, całkowicie nieodpowiadającej wymaganiom firmy. 

 
D.D.Podobne artykuły:

Rekrutacyjne wskazówki dla Menedżera Regionu

Standardy rekrutacyjne

Wymiana menedżerów

10 błędów rekrutacyjnych