Czasy się zmieniają. Menedżerowie również powinni.

img_352
Sytuacja ekonomiczna jaka miała miejsce jeszcze nia tek dawno sprawiła, iż drastyczne zmiany stały się koniecznością, by biznes w ogóle mógł przetrwać. Nastąpiły cięcia kosztów, redukcje wakatów a wydatki zostały zminimalizowane do niezbędnego minimum. Nie wiadomo, czy sytuacja się nie powtórzy. 

 

Ta sytuacja zmusiła liderów i menedżerów do wdrażania zmian. Żeby jednak przekonać podwładnych menedżerów i ich ludzi do tych zmian, muszą one dotyczyć również menedżerów najwyższego szczebla, w tym oczywiście Ciebie jako szefa regionu.
Menedżerowie, którzy niechętnie poddają się zmianom są ryzykiem dla firmy, na które nie możesz sobie pozwolić w czasie kryzysu. Jeśli menedżer nie zamierza dostosować się do zmian i działa według starych przyzwyczajeń, to prawie nigdy nie osiąga zakładanych wyników.


Są trzy metody, by sprawić żeby menedżerowie stosowali się do zmian i stale rozwijali swoje własne umiejętności.


Pierwszą z nich jest zrozumienie potrzeby zmian. Ludzie generują idee i opinie niezależnie od siebie i wynikające stąd różnice są podstawą do konfliktu. Są menedżerowie, którzy traktują zmianę jako coś pożądanego, ekscytującego. Inni będą uważali zmianę za zagrożenie dla swojej pozycji. Efektywna komunikacja zmiany powinna zmotywować menedżerów do wdrożenia zmian.


Innym sposobem jest pomoc menedżerowi w rozwoju i pomoc w zrozumieniu jego naturalnej awersji do zmian (jeśli taką awersję ma). Należy pamiętać, by nie oskarżać podwładnego tylko taktownie zwrócić mu uwagę na ten problem. Pozwól mu przemyśleć cały proces i pokaż jak wdrożenie zmiany wpłynie na całą firmę i samego menedżera.


Trzecim wyjściem (powiązanym z powyższym) jest wskazanie menedżerowi korzyści z wdrożenia zmian ( w tym oczywiście korzyści jakie odniesie sam menedżer). Jest wiele sposobów na komunikowanie zmiany, ale słowa to czasami zbyt mało. W ramach motywacji musisz stworzyć listę celów i działań, które zapewnią ich realizację. Dodatkowo musisz poinformować jak będziesz sprawdzał realizację tych celów (kryteria oceny).


Zmiana, w kontekście motywowania menedżerów, nie jest rzeczą łatwą. Informacja to potęga, im więcej Twoi menedżerowie będą wiedzieli, tym łatwiej Ci będzie ich zmotywować, a oni sami będą czuli się bardziej komfortowo w nowej sytuacji. 


D.D.Podobne artykuły:

Zmiana to kwestia wyboru

Pięć grzechów śmiertelnych w zarządzaniu zmianą

Zarządzanie zmianą w sprzedaży

Zarządzaj zmianą albo zejdź ze sceny

Jak Ty marnujesz swój czas? Zarządzanie zmianą, cz..IX