high-fly-1311680 (Kopiowanie)

Właściwe rynki docelowe jako szansa na efektywny wynik pracy handlowca/doradcy klienta

Miejsce i Data

Centrum Konferencyjne Pałac Bagatela

Korzyści

Doświadczenia odnoszących sukcesy handlowców wskazują na istotny obszar wyboru rynku własnego działania. Niezależnie od posiadanej wiedzy i umiejętności, dysponując tym samym zasobem czasu, najbardziej skuteczni działają tam, gdzie mają szansę na maksymalny zwrot z poczynionych inwestycji – analizy potencjału klienta. Poznajmy zatem i szczegółowo omówmy wszystkie aspekty wyboru potencjalnych klientów i metod ich pozyskiwania, w celu optymalnego wykorzystania własnego czasu, wiedzy i doświadczenia handlowca.

Dla kogo szkolenie

Doświadczeni sprzedawcy (doradcy finansowo-ubezpieczeniowi) oczekujący optymalizacji swojego warsztatu pracy, mający poczucie, że można pracować jeszcze bardziej efektywnie.

Program szkolenia

I dzień:

1. Pojęcie rynków docelowych na tle wybranej branży

Jak zdefiniować optymalny dla siebie rynek działania i przekonać się do działania?

2. Założenia opłacalności rynku docelowego

Jak przeprowadzić analizę własnej działalności połączyć ją z oferowaną usługą w odniesieniu do szeroko pojętej opłacalności?

Warsztat: Omówienie przykładowych, obecnych rynków docelowych wybranych uczestników, analiza studium przypadku

3. Baza aktualnych klientów sprzedawcy/doradcy

Jak zabezpieczyć ciągłość w osiąganiu maksymalnej stopy zwrotu z dotychczasowego dorobku zawodowego ?

Warsztat: Wybór wariantu segmentacji i analiza najbardziej efektywnych rynków docelowych na bazie istniejących klientów.

 

II dzień:

1. Analiza własnych umiejętności, predyspozycji i wyników w procesie obsługi klienta

Jak na bieżąco analizować to co musi być zrobione, od tego co robimy?

Warsztat: Budowa listy 100 wymarzonych klientów, podstawy prawdziwego sukcesu w przyszłości

2. Zaplanowanie działań niezbędnych do skupienia się na rynkach docelowych

Motywowanie do zmiany zachowań, wzbudzanie własnej elastyczności szybkości działań

Warsztat: Zaplanowanie działań niezbędnych do skutecznego dotarcia do założonego rynku docelowego – analiza studium przypadku

3. Budowanie relacji z przedstawicielami rynku docelowego

Jak powstaje nowa wartość, gdzie nie można pozwolić sobie na przeciętność?

Warsztat: Zaplanowanie działania w ramach marketingu edukacyjnego z wybranym klientem rynku docelowego.

Praca domowa: Plan pracy na wybranym rynku docelowym.

Istnieje możliwość oceny materiału przez prowadzącego zajęcia – dotyczy tych uczestników warsztatów, którzy przedstawią plan do analizy terminie do 30 dni od daty zakończenia warsztatów.

Koszt szkolenia

1 090 PLN netto

Trener

Lech Dworaczyński – jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce z dziedziny zarządzania sprzedażą. Specjalizuje się w układaniu i wdrażaniu strategii w zespołach sprzedażowych, podnoszeniem efektywności całych sieci sprzedażowych jak i pojedynczych handlowców. Nadal czynny zawodowo menedżer sprzedaży, odpowiadający za wyniki sprzedażowe organizacji, jak i kariery zawodowe podwładnych handlowców. Swoje poglądy, przemyślenia w obszarze procesów sprzedażowych i szeroko pojętej obsłudze klienta, od paru lat umieszczał na na portalu www.menedzersprzedazy.pl, obecnie na blogu www.dworaczynski.pl

Dodaj komentarz

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl