high-fly-1311680 (Kopiowanie)

Właściwe rynki docelowe jako szansa na efektywny wynik pracy handlowca/doradcy klienta

Miejsce i Data

Centrum Konferencyjne Pałac Bagatela

Korzyści

Doświadczenia odnoszących sukcesy handlowców wskazują na istotny obszar wyboru rynku własnego działania. Niezależnie od posiadanej wiedzy i umiejętności, dysponując tym samym zasobem czasu, najbardziej skuteczni działają tam, gdzie mają szansę na maksymalny zwrot z poczynionych inwestycji – analizy potencjału klienta. Poznajmy zatem i szczegółowo omówmy wszystkie aspekty wyboru potencjalnych klientów i metod ich pozyskiwania, w celu optymalnego wykorzystania własnego czasu, wiedzy i doświadczenia handlowca.

Dla kogo szkolenie

Doświadczeni sprzedawcy (doradcy finansowo-ubezpieczeniowi) oczekujący optymalizacji swojego warsztatu pracy, mający poczucie, że można pracować jeszcze bardziej efektywnie.

Program szkolenia

I dzień:

1. Pojęcie rynków docelowych na tle wybranej branży

Jak zdefiniować optymalny dla siebie rynek działania i przekonać się do działania?

2. Założenia opłacalności rynku docelowego

Jak przeprowadzić analizę własnej działalności połączyć ją z oferowaną usługą w odniesieniu do szeroko pojętej opłacalności?

Warsztat: Omówienie przykładowych, obecnych rynków docelowych wybranych uczestników, analiza studium przypadku

3. Baza aktualnych klientów sprzedawcy/doradcy

Jak zabezpieczyć ciągłość w osiąganiu maksymalnej stopy zwrotu z dotychczasowego dorobku zawodowego ?

Warsztat: Wybór wariantu segmentacji i analiza najbardziej efektywnych rynków docelowych na bazie istniejących klientów.

 

II dzień:

1. Analiza własnych umiejętności, predyspozycji i wyników w procesie obsługi klienta

Jak na bieżąco analizować to co musi być zrobione, od tego co robimy?

Warsztat: Budowa listy 100 wymarzonych klientów, podstawy prawdziwego sukcesu w przyszłości

2. Zaplanowanie działań niezbędnych do skupienia się na rynkach docelowych

Motywowanie do zmiany zachowań, wzbudzanie własnej elastyczności szybkości działań

Warsztat: Zaplanowanie działań niezbędnych do skutecznego dotarcia do założonego rynku docelowego – analiza studium przypadku

3. Budowanie relacji z przedstawicielami rynku docelowego

Jak powstaje nowa wartość, gdzie nie można pozwolić sobie na przeciętność?

Warsztat: Zaplanowanie działania w ramach marketingu edukacyjnego z wybranym klientem rynku docelowego.

Praca domowa: Plan pracy na wybranym rynku docelowym.

Istnieje możliwość oceny materiału przez prowadzącego zajęcia – dotyczy tych uczestników warsztatów, którzy przedstawią plan do analizy terminie do 30 dni od daty zakończenia warsztatów.

Koszt szkolenia

1 090 PLN netto

Trener

Lech Dworaczyński – jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce z dziedziny zarządzania sprzedażą. Specjalizuje się w układaniu i wdrażaniu strategii w zespołach sprzedażowych, podnoszeniem efektywności całych sieci sprzedażowych jak i pojedynczych handlowców. Nadal czynny zawodowo menedżer sprzedaży, odpowiadający za wyniki sprzedażowe organizacji, jak i kariery zawodowe podwładnych handlowców. Swoje poglądy, przemyślenia w obszarze procesów sprzedażowych i szeroko pojętej obsłudze klienta, od paru lat umieszczał na na portalu www.menedzersprzedazy.pl, obecnie na blogu www.dworaczynski.pl

Dodaj komentarz