Osiągaj zamierzone cele

img_901
Sekret, by cały czas być wysoko zmotywowanym pracownikiem jest prosty: trzeba być ukierunkowanym na osiągnięcie celu. To oznacza ciągłe skoncentrowanie na celu, niezależnie od okoliczności.Dlaczego to takie ważne? Bycie skoncentrowanym na celu, to konkretny stan umysłu. Człowiek, by odnosić sukcesy, musi widzieć przed sobą wyzwania – cele, do których musi dążyć. Bez nich nasze życie traci kolor i sens.

Stawianie sobie konkretnych celów, to nie wszystko. Trzeba je jeszcze realizować, także  wspólnie z innymi współpracownikami. Dlatego w sprzedaży tak ważny jest aspekt kontaktów międzyludzkich, nie tylko na linii sprzedawca klient, ale również menedżer – sprzedawca.Musisz umieć koncentrować się na osiąganiu małych sukcesów, tych celów, które trzeba realizować z dnia na dzień oraz tych większych. Jeśli to się uda, to będzie można mówić o konkretnych wartościach wniesionych do firmy.Ludzie, którzy nie potrafią kierować się celami, nie potrafią ich sobie wyznaczać, mogą pracować ciężko, mogą poświęcać dużo czasu i energii swojej pracy, ale nie widzą większego obrazu swojej działalności. Nie wiedzą, dlaczego mają się starać!Podobnie sprawa ma się ze sprzedawcami. Ci, którzy wyznaczają sobie wysokie standardy, jasno definiują swoje cele, zwłaszcza zawodowe, potrafią skupiać się na nich i znają swoje ograniczenia. To myślenie czysto strategiczne. Wiem, do czego dążę i planuję odpowiedni rozkład sił, by ten cel osiągnąć, jednocześnie nie zaniedbując problemów, które na pewno pojawią się po drodze.Są trzy aspekty bycia ukierunkowanym na cel w życiu specjalisty do spraw sprzedaży.

·         Wyznaczanie celów.

·         Trzymanie się strategii, która pozwoli te cele osiągnąć.

·         Umiejętne przyjmowanie informacji zwrotnej o stopniu realizacji założonych celów.Jakie umiejętności są niezbędne przy wyznaczaniu celów

·         Umiejętność rozpoznawania kroków i etapów, które trzeba zrealizować, by osiągnąć cel sprzedażowy.

·         Umiejętność wyznaczania celu, który jest zgodny z zasadą SMART, czyli musi być konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony czasowo.

·         Nie uleganie okolicznościom i inercji.

·         Umiejętność zarządzania własnym czasem.Po pierwsze, jeśli coś warto robić, to należy zacząć to robić, wykorzystując wszystkie swoje zasoby i wiedzę. Innymi słowy – trzeba dać z siebie wszystko, by osiągnąć cel sprzedażowy, jeśli tylko uznasz, że się opłaca. Jeśli uznasz, że nie, to masz dwa wyjścia: przewartościować cel, zmienić jego status lub całkowicie z niego zrezygnować.Po drugie, nie chowaj głowy w piasek. Ma to dużo wspólnego z niemocą decyzyjną, która jest bardzo powszechną chorobą. Problemy same się nie rozwiążą, a cele same się nie wyznaczą.Po trzecie, definiuj swoje cele i na bieżąco dokonuj zmian. Co najważniejsze: podziel swój cele na kilka mniejszych, również jasno sprecyzowanych celów. Każdy z tych celów musi mieć swój harmonogram prac!Po czwarte, naucz się odróżniać to, co ważne od tego, co pilne. Wąskim gardłem jest zarządzanie własnym czasem. W tym przypadku zarządzanie czasem w procesie wyznaczania celów zawodowych sobie i swoim podwładnym.

Bardzo łatwo stracić motywację, gdy jest się zdezorganizowanym, ponieważ jest regułą, że brak dobrej organizacji powoduje stres.Jak dobrze organizować swoją pracę?

·         Wykorzystuj planner, najlepiej podręczny kalendarz. Wpisuj tu wszystko, w co będziesz zaangażowany. Nie rozróżniaj spraw osobistych od służbowych, bo trudno te dwie sfery w przypadku efektywnego zarządzania czasem, oddzielić.

·         Wypracuj system, który pomoże Ci odróżnić rzeczy ważne od pilnych i wykorzystaj ten system do wyznaczania priorytetów.

·         Używaj flipchartu i innych narzędzi, nawet w domowym biurze, by wspomóc swoją organizację pracy.

·         Zrób listę najbliższych celów, tych, które muszą być wykonane w najbliższej przyszłości. Zapisz listę w swoim kalendarzu.

·         Każdego dnia, przy porannej kawie lub herbacie, przejrzyj swój planner i listę obecnych obowiązków. Aktualizuj listę każdego dnia.

·         Pod koniec każdego tygodnia rób analizę tego, co udało się zrobić oraz tego, co nie poszło zgodnie z planem. Wszystkie odpowiedzi notuj w swoim kalendarzu. Nie pozwól, by coś ci umknęło.Każdego człowieka można odpowiednio zmotywować do pracy. Każdego z nas motywuje zupełnie co innego w danym etapie naszego życia. Dla jednego będzie to bezpieczeństwo finansowe, a dla kogoś jeszcze innego skuteczna organizacja pracy własnej i świadomość, że wszystko idzie zgodnie z moim planem, że zmierzam do celu, który sobie postawiłem.Możemy wyróżnić dwa prawa, których dogłębne poznanie ułatwi motywowanie samego siebie i podwładnych.Pierwszym z nich jest prawo wzajemności  tzn. dostajesz to, co dajesz. Innymi słowy jeśli będziesz dawał tylko negatywną informację zwrotną, to tylko negatywna informacja będzie do Ciebie wracać.Drugim, jest prawo pomyślności lub szczęścia. To prawo mówi, że człowiek może mieć dwie filozofie: powodzenia i porażki. Porażka jest również, może przede wszystkim, stanem umysłu. Podobnie pomyślność w biznesie. To kwestia postrzegania nadarzających się szans i umiejętności wykorzystywania ich.

 

Formularz pomocny w szkoleniu znajduje się tutaj