Zasady komunikacji

img_380
Komunikacja w organizacji to najważniejszy z procesów zarządzania. Bez skutecznych strategii komunikacji nie ma mowy o skutecznym zarządzaniu strukturą sprzedażową.Tworzenie strategii komunikacyjnych powinno opierać sie na konkretnych regułach.    

 
 1. Celem komunikacji jest wdrażanie zmian. Proces komunikacji nie polega  zatem tylko na przekazywaniu informacji, ale przede wszystkim na zmianie zachowań.

   
 2. Odpowiedzialność za procesy i strategię komunikacji ponoszą menedżerowie i kierownicy.  Wyższy szczeblem menedżer ma za zadanie stworzyć skuteczne wzorce komunikacji.

   
 3. Komunikacja to proces socjalny. Oparty na otwartości i obopólnym zaufaniu stron. Jej głównym zadaniem musi być budowanie relacji, a nie tworzenie podziałów i nieporozumień.

   
 4. Aby komunikacja była skuteczna i zrozumiała, komunikacja musi być zgodna z intencjami obu stron. 

   
 5. Komunikacja to proces ciągły. Informacja zostanie zrozumiana i przyjęta tylko wtedy, gdy proces komunikowania będzie spójny, ciągły i prosty.

   
 6. Komunikacja musi być wiarygodna. Jeśli ma wpływać na zachowania, być narzędziem wdrażania zmian, to przekaz musi być wiarygodny i uczciwy. W przeciwnym wypadku cały proces komunikacji będzie nieskuteczny.
 
Badania wskazują, że menedżerowie poświęcają do 50% do 80 % swojego czasu na komunikację (przyjmowanie i dawanie informacji zwrotnych). Problemem jest jednak jakość tych procesów, a nie ich ilość. Wielu menedżerów, jeśli nie większość, bierze komunikację za coś oczywistego, podczas gdy skuteczna komunikacja jest „wąskim gardłem” w każdej organizacji.
 
D.D.