Nowa era testów rekrutacyjnych

img_880
Testy psychometryczne od lat stanowią ważne narzędzie wykorzystywane podczas rekrutacji nowych pracowników i planowania ścieżek kariery tych obecnych. Jednak do tej pory działy HR korzystały z nich głównie w przypadku stanowisk wysokiego szczebla. Wraz z wprowadzeniem przez Antal International na rynek wyspecjalizowanych testów Self Management Group (SMG) każda firma z łatwością będzie mogła sprawdzić potencjał kandydatów i obecnych pracowników sił sprzedaży oraz pozostałych obszarów biznesu.Testy psychometryczne mają już ponad stuletnią historię. Na przestrzeni lat wielokrotnie poprawiane i doszlifowane obecnie stanowią ważne wsparcie działów zarządzania zasobami ludzkimi. Na dzisiejszym rynku pracy większość osób wcześnie czy później zetknie się z nimi, więc warto im się lepiej przyjrzeć.Co o testach psychometrycznych powinienien wiedzieć:… pracodawca?

 • pozwalają na zmniejszenie rotacji pracowników,
 • umożliwiają wzrost efektywności zespołów,
 • mogą obniżać koszty zatrudnienia,
 • pozwalają zidentyfikować kandydatów z najwyższym potencjałem,
 • niektóre umożliwiają stworzenie dla każdej organizacji modelu wspierającego proces rekrutacji oraz wybór najlepszych kandydatów,
 • prognozują efektywność na stanowisku oraz niektóre z nich prawdopodobieństwo utrzymania kandydata w organizacji,
 • raporty zawierają szereg informacji przydatnych  dla organizacji.… pracownik?

 • testy wskażą nam nasze silne i słabe strony,
 • skale, które opisują naszą osobowość dotyczą rodzaju naszych cech, a nie oceniają – “nie możemy nie zdać testu”,
 • informacja zwrotna dostarczy nam szeregu podpowiedzi i wskazówek rozwoju właśnej kariery, zawarte są tam użyteczne, łatwe do wdrożenia rady,
 • testy pomagają w wyborze właściwej ścieżki zawodowej.Testy Self Management Group szczególnie duże zastosowanie mają w przypadku sił sprzedaży, które charakteryzują się dużą fluktuacją, a praca w nich wymaga odpowiedniego profilu psychologicznego. Narzędzie bada postawę wobec sprzedaży oraz pozyskiwania nowych klientów. Dodatkowo jest skierowane do biznesu i czytelne dzięki opisowej formie raportu. Testy te pozwalają również ocenić potencjał menedżerski, dostarczają informacji o strukturze motywacji, jakości współpracy z innymi, nastawieniu do konfliktu oraz inteligencji emocjonalnej. Ponadto wskazują styl komunikacji, przyjmowanej strategii działania, podejścia do motywowania innych, rozwoju oraz preferowanego stylu feedback’u oraz mentoringu.Wyniki testu są zaprezentowane w sposób jasny i czytelny zarówno w raporcie dla decydenta, jak i odrębnym dla kandydata. Odpowiadają na pytanie, jakie są szanse na odniesienie sukcesu w danej specjalizacji przez badanego kandydata lub pracownika. Zawierają użyteczne wskazówki dotyczące rozwoju kariery dla osoby badanej, jak również jej menedżera – komentuje Małgorzata Pukropek, HR Project Leader w Antal HR Consulting.Koszty testów – czy warto?

Część organizacji używa narzędzi psychometrycznych w celu bardziej zaplanowanego i strategicznego podejścia do rozwoju osób na stanowiskach menedżerskich. Jednak koszty i konieczność dużego zaangażowania czasowego zniechęcały wielu pracodawców do korzystania z tego narzędzia. Test, którego wyniki są czytelne nawet dla laika, a inwestycja znacznie wpływa na optymalizację kosztów rekrutacji oraz zmniejszenie wskaźnika fluktuacji to przełom dla sposobu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce.Cieszę się, że to właśnie Antal International jest dystrybutorem narzędzi Self Management Group w Polsce. Od dawna naszym celem jest świadczenie najbardziej profesjonalnych usług rekrutacji o doradztwa HR, a nowe narzędzie idealnie wpisuje się w naszą strategię – podkreśla Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal International.Źródło: Antal 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl