Nowa era testów rekrutacyjnych

img_880
Testy psychometryczne od lat stanowią ważne narzędzie wykorzystywane podczas rekrutacji nowych pracowników i planowania ścieżek kariery tych obecnych. Jednak do tej pory działy HR korzystały z nich głównie w przypadku stanowisk wysokiego szczebla. Wraz z wprowadzeniem przez Antal International na rynek wyspecjalizowanych testów Self Management Group (SMG) każda firma z łatwością będzie mogła sprawdzić potencjał kandydatów i obecnych pracowników sił sprzedaży oraz pozostałych obszarów biznesu.Testy psychometryczne mają już ponad stuletnią historię. Na przestrzeni lat wielokrotnie poprawiane i doszlifowane obecnie stanowią ważne wsparcie działów zarządzania zasobami ludzkimi. Na dzisiejszym rynku pracy większość osób wcześnie czy później zetknie się z nimi, więc warto im się lepiej przyjrzeć.Co o testach psychometrycznych powinienien wiedzieć:… pracodawca?

 • pozwalają na zmniejszenie rotacji pracowników,
 • umożliwiają wzrost efektywności zespołów,
 • mogą obniżać koszty zatrudnienia,
 • pozwalają zidentyfikować kandydatów z najwyższym potencjałem,
 • niektóre umożliwiają stworzenie dla każdej organizacji modelu wspierającego proces rekrutacji oraz wybór najlepszych kandydatów,
 • prognozują efektywność na stanowisku oraz niektóre z nich prawdopodobieństwo utrzymania kandydata w organizacji,
 • raporty zawierają szereg informacji przydatnych  dla organizacji.… pracownik?

 • testy wskażą nam nasze silne i słabe strony,
 • skale, które opisują naszą osobowość dotyczą rodzaju naszych cech, a nie oceniają – “nie możemy nie zdać testu”,
 • informacja zwrotna dostarczy nam szeregu podpowiedzi i wskazówek rozwoju właśnej kariery, zawarte są tam użyteczne, łatwe do wdrożenia rady,
 • testy pomagają w wyborze właściwej ścieżki zawodowej.Testy Self Management Group szczególnie duże zastosowanie mają w przypadku sił sprzedaży, które charakteryzują się dużą fluktuacją, a praca w nich wymaga odpowiedniego profilu psychologicznego. Narzędzie bada postawę wobec sprzedaży oraz pozyskiwania nowych klientów. Dodatkowo jest skierowane do biznesu i czytelne dzięki opisowej formie raportu. Testy te pozwalają również ocenić potencjał menedżerski, dostarczają informacji o strukturze motywacji, jakości współpracy z innymi, nastawieniu do konfliktu oraz inteligencji emocjonalnej. Ponadto wskazują styl komunikacji, przyjmowanej strategii działania, podejścia do motywowania innych, rozwoju oraz preferowanego stylu feedback’u oraz mentoringu.Wyniki testu są zaprezentowane w sposób jasny i czytelny zarówno w raporcie dla decydenta, jak i odrębnym dla kandydata. Odpowiadają na pytanie, jakie są szanse na odniesienie sukcesu w danej specjalizacji przez badanego kandydata lub pracownika. Zawierają użyteczne wskazówki dotyczące rozwoju kariery dla osoby badanej, jak również jej menedżera – komentuje Małgorzata Pukropek, HR Project Leader w Antal HR Consulting.Koszty testów – czy warto?

Część organizacji używa narzędzi psychometrycznych w celu bardziej zaplanowanego i strategicznego podejścia do rozwoju osób na stanowiskach menedżerskich. Jednak koszty i konieczność dużego zaangażowania czasowego zniechęcały wielu pracodawców do korzystania z tego narzędzia. Test, którego wyniki są czytelne nawet dla laika, a inwestycja znacznie wpływa na optymalizację kosztów rekrutacji oraz zmniejszenie wskaźnika fluktuacji to przełom dla sposobu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce.Cieszę się, że to właśnie Antal International jest dystrybutorem narzędzi Self Management Group w Polsce. Od dawna naszym celem jest świadczenie najbardziej profesjonalnych usług rekrutacji o doradztwa HR, a nowe narzędzie idealnie wpisuje się w naszą strategię – podkreśla Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal International.Źródło: Antal