Motywuj poprzez zadawanie pytań

img_352
Menedżerowie mają dostarczać bodźców do bardziej wydajnej pracy, określać cele i doceniać wysiłek podwładnych. Jednym słowem motywować. Menedżerowie używają wszelkich taktyk, by zwiększyć zaangażowanie podwładnych i są zgodni, co do jednego – to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie.Menedżerowie wierzą, że ich podstawowa rola to przede wszystkim rozwiązywanie problemów podwładnych. Taka postawa, zapewniania gotowych rozwiązań na każdy problem podwładnego, prowadzi do spadku odpowiedzialności za własne działania. To stwarza środowisko zależności i powoduje, że podwładni nie rozwijają swoich umiejętności oraz nie przejawiają własnej inicjatywy. 

 
Na drugim biegunie, znajdują się liderzy, którzy trenują zamiast zarządzać. Inspirują swoich ludzi poprzez koncentrowanie się na mocnych stronach podwładnych. Odkrywają ukryte talenty i wspierają je własnym doświadczeniem i wiedzą. Trening oznacza zadawanie pytań, które pomogą określić te mocne strony. Zainwestuj swój cenny czas, by odkryć potrzeby swoich menedżerów i zadaj im m.in. następujące pytania:
 
 • Co chcesz osiągną w swojej karierze, a czego teraz nie masz?
 • Kim chcesz być w sprzedaży (jak widzisz swoją ścieżkę kariery)?
 • Czy obecnie zajmujesz się czymś, czego nie chcesz robić i dlaczego?
 • Jakie umiejętności chciałbyś rozwijać i wzmocnić?
 • Czym jest dla Ciebie sukces w sprzedaży?
 • Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu zawodowym i prywatnym?
 • Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które chciałbyś osiągnąć natychmiast?
 • Czy masz (jaki) plan osiągnięcia swoich celów zawodowych i prywatnych?
 • Czego potrzebujesz, by zrealizować swoje cele zawodowe i prywatne?
 • Jak mogę ci pomóc osiągnąć te cele?

  (Dowiedz się, jaki styl zarządzania preferuje każdy z Twoich menedżerów)
Spotkanie z Twoimi ludźmi i zadanie im powyższych pytań powinieneś traktować jako inwestycję, a nie marnowanie swojego czasu. Odkrycie potrzeb Twoich podwładnych jest kluczem do skutecznego zarządzania. Słuchaj uważnie odpowiedzi, to od Twojej reakcji na nie zależy Twój sukces w sprzedaży.
 
D.D.