Konflikty komunikacyjne

W zespole nie trudno o konflikt, zwłaszcza, iż sprzedawcy są zazwyczaj indywidualistami. Należy więc przestrzegać odpowiednich zasad i pilnować, by robili to także podwładni menedżerowie. W innym przypadku może dojśc do sytuacji opisanych poniżej.

 
Komunikacja negatywna. W każdym zespole znajdzie się ktoś, kto będzie miał permanentne i negatywne nastawienie do każdego aspektu ich pracy. Jednakże takie postawy wpływają demoralizująco na resztę zespołu. Co robić? Postarać się, by cały zespół konfrontował swoje pozytywne podejście z podwładnym nastawionym negatywnie.

 
Komunikacja oskarżająca. Reaguj na zachowania podwładnych, którzy oskarżają swoich współpracowników o swoje (ale nie tylko) porażki. Rozmawiaj z nimi, kontroluj spory i nie pozwól, aby konflikt urósł do zbyt wielkiej rangi. 

 
Komunikacja rozkazująca. Zwracaj uwagę, na podwładnych, którzy mają tendencje do moralizowania, kierowania lub wręcz rozkazywania innym. Takie zachowanie powoduje frustracje innych członków i spadek motywacji. Miej w tym względzie szczególną uwagę na nieformalnych liderów wśród swoich menedżerów.

 
Nieuczciwa komunikacja. Jednym słowem kłamstwo. Nigdy nie toleruj kłamstwa wśród swoich ludzi. Daj do zrozumienia, że takie zachowanie dyskwalifikuje podwładnego z dalszej współpracy. Fałszywa komunikacja jest pierwszym krokiem do dysfunkcjonalnego zespołu sprzedażowego.

 
Komunikacja selektywna. Niektórzy komunikują tylko to, co sami uważają za konieczne. W dzisiejszych czasach posiadanie informacji oznacza posiadanie władzy np. nad pozostałymi członkami zespołu. Nie pozwól na takie zachowanie w swoim regionie i jednocześnie stwórz dobre warunki do wymiany informacji.

 
Wiele konfliktów powstaje z powodu złej komunikacji, nawet wtedy, gdy rzeczywiście nie ma do powstania takiego konfliktu większych podstaw.Menedżer odpowiada za motywcję i komnikację pracowników, tak więc zadbaj o to, by wyeliminować powyższe czynniki.

 
D.D.