Jaka jest Twoja rola w budowaniu potężnej kultury sprzedażowej?

img_331
Czy wiesz, jak Twoja firma może sprzedawać więcej i mądrzej? Odpowiedź jest prosta: Tworząc pozytywną kulturę sprzedażową – środowisko, które będzie inspirowało i angażowało każdego członka organizacji, jaką jest firma, w procesy sprzedaży.Czym jest kultura sprzedażowa?
To przekonanie, że każdy w firmie sprzedaje, włączając szefów, księgowych, prawników, całą administrację, słowem wszystkich pracowników. Organizacja z odpowiednią kulturą sprzedażową składa się z profesjonalnych sprzedawców niezależnie od tego, czy mówimy o sprzedaży bezpośredniej czy nie. Firmy, które zrozumiały i wdrożyły ten koncept, potrafią efektywnie zwiększać obroty i dzięki temu planować ekspansję.

 
Profesjonalny sprzedawca i  przedstawiciel handlowy 
Są dwa typy ról w organizacji sprzedażowej – przedstawiciele i profesjonaliści. W zależności od potrzeby, sprzedawcy przyjmują odpowiednią rolę w procesie sprzedaży. Istotne jest, by  rozwijać odpowiednie umiejętności charakterystyczne dla obu ról. 

 
Istnieje jednak zestaw uniwersalnych umiejętności, których opanowania świadczy o sukcesie firmy, jako organizacji sprzedającej. Oto niektóre z nich:
 
  • Analiza i badania niszy w branży.
  • Analiza i znajomość działań konkurencji,
  • Znajomość struktur firmy klienta.
  • Umiejętność uchylania obiekcji.
  • Kwalifikacja klientów według ich opłacalności.
  • Umiejętność zamykania sprzedaży.
  • Budowanie relacji z partnerami.

     
Jednak kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o budowę skutecznej kultury sprzedażowej, są profesjonalni sprzedawcy. Swoim przykładem motywują do większego zaangażowania w sprzedaż innych członków firmy. Idą o krok dalej w budowaniu relacji z partnerami biznesowymi. 

 
Oczywiście muszą oni również zwracać uwagę na typowe dla przedstawiciela czynności sprzedażowe, ale to właśnie oni powinni stanowić główny element kultury sprzedażowej. Twoi profesjonalni sprzedawcy, to również Kierownicy Zespołów i Dyrektorzy Oddziałów odpowiedzialni za wdrażanie dobrych praktyk wśród swoich podwładnych. 

 
Po Twojej stronie jest zbudowanie przekonania, również, a może przede wszystkim, wśród szefów firmy, że każdy jest odpowiedzialny za wyniki sprzedażowe.  Aby to zrobić szukaj bezpośredniego wsparcia u swojego przełożonego.
 
D.D.