Jak utrzymać wysoką motywację Kierowników Zespołów?

img_111
Morale i nastawienie niezależnie od tego, czy pozytywne lub negatywne, wpływa na cale środowisko w organizacji. Bez podziału na oddziały i departamenty firmy… Zdajesz sobie na pewno sprawę, że motywacja jest bardzo ważna. Problemem jest tylko utrzymanie zaangażowania podwładnych na stałym, wysokim poziomie!

Możemy wyróżnić sześć skutecznych strategii  motywacyjnych.

1. Definiuj! Gdy mówisz „chcę większego zaangażowania, większej motywacji”, co masz naprawdę na myśli? Zwykle ludzie nie potrafią zdefiniować lub opisać tych dwóch terminów w kontekście konkretnego zachowania swoich menedżerów. Zwykle brzmi to tak: „Chciałbym, żebyś wykazał się większym zaangażowaniem w codziennej pracy, wiesz o co mi chodzi, prawda?” No cóż, większość ludzi myśli, że wie, ale to nie jest precyzyjny przekaz! Jeśli chcesz stworzyć pozytywne środowisko w pracy, to musisz dokładnie sprecyzować, o co Ci chodzi!

2. Szukaj pomocy u innych! Będziesz jej potrzebował, podczas definiowania i opisywania swojego systemu motywacyjnego. Zabiegaj o informacje zwrotne swoich przełożonych i podwładnych w tym obszarze.

3. Oczekiwania. Stwórz je! Trudno wymagać czegoś od ludzi, gdy nie wiedzą, czego się od nich oczekuje. Jeśli Twoje wymagania nie zostały w prosty sposób opisane, to nie możesz oczekiwać, że podwładni będą efektywnie realizowali swoje zadania.

4. Doceniaj i nagradzaj! Niech ludzie wiedzą, że widzisz ich wysiłki. Niech widzą, że ci zależy, aby ich zachowanie było zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

5. Wysokie morale i motywacja zespołu – Twoje długoterminowe cele! Jeśli te dwa zagadnienia są ważne w Twojej firmie, to Twoje działania nie mogą być doraźne. Nastroje mogą zmieniać się z godziny na godzinę. Zaangażowania natomiast nie można zbudować za pomocą jednorazowych działań. Utrzymanie wysokiej motywacji to długotrwały proces.

6. Przeżyj to sam! Nie ma motywacji? Nie ma sprzyjającej atmosfery w zespole? Spójrz w lustro. Jest wielce prawdopodobne, że patrzysz na sprawcę tych problemów.  Czy jesteś dla swoich ludzi przykładem zaangażowania i wysokiej motywacji? Punkt szósty jest być może najważniejszy ze wszystkich wymienionych, ponieważ bez osobistego zaangażowania, wszystkie Twoje wysiłki, by zbudować efektywny, zmotywowany zespół spełzną na niczym.

Zacznij od tych strategii powyżej. Taktyka przyjdzie sama…

D.D.Podobne artykuły:

Jak motywować kierowników