Czego naprawdę chcą pracownicy?

img_672
Jakie cechy pracodawcy naprawdę cenią pracownicy? Czego się obawiają w swoim miejscu pracy? Czy chcą rozwijać swoje umiejętności i co powoduje, że rzeczywiście angażują się w swoją pracę?Odpowiedź na te pytania dają wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Manpower Inc. Respondenci pochodzili z 15 krajów, między innymi z Austrii, Danii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.Stabilność zatrudnienia na podiumNa pytanie, co pracownicy cenią w swoim miejscu pracy najbardziej, pierwsze miejsce zajęła stabilność zatrudnienia i pewność, że nie stanie się z dnia na dzień bezrobotnym. Takie cechy u swojego pracodawcy ceni aż 47% respondentów. Na drugim miejscu pod względem ważności w swojej pracy osoby pytane wymieniły – w 42 przypadkach na 100 – wysokość wynagrodzenia i inne bonusy, które oferuje firma. Tuż za nimi znalazły się: ruchomy czas pracy i możliwość awansu zawodowego. Te cechy miejsca pracy wskazało odpowiednio 39% i 38% respondentów.Kariera albo dzieciJeden na pięciu badanych obawia się, że posiadanie dziecka negatywnie wpłynie na przebieg ich kariery zawodowej, a więcej niż jedna czwarta jest przekonana, że w będąc zatrudnionym u obecnego pracodawcy nie ma po prostu czasu na wychowywanie potomstwa.Jednak opinia na temat posiadania dzieci jest silnie zróżnicowana w zależności od kraju pochodzenia respondentów. Największe obawy, że nie będą mieć czasu dla swoich pociech, mają Włosi i Hiszpanie. Twierdzi tak aż 40% osób tych krajów. Po drugiej stronie skali plasują się kraje skandynawskie: Szwecja, Norwegia i Dania. W tych państwach tylko 11 osób na 100 uważa, że wychowanie dzieci i praca zawodowa u obecnego pracodawcy są nie do pogodzenia.Z analiz firmy Manpower Inc. wynika, że w najbliższej przyszłości na sytuację na rynku pracy największy wpływ będzie miała demografia. Najważniejsze wnioski dla pracodawców, którzy chcą aktywnie zarządzać swoim personelem są następujące:

  • w 2013 roku 50% światowej siły roboczej będzie pochodzić z Chin albo Indii,
  • do tego czasu na rynek pracy na świecie wejdzie aż 400 mln młodych ludzi, z czego tylko 5% pochodzić z Europy i Ameryki,
  • do roku 2010 liczba ludności w Europie zmniejszy się o 14 milionów osób czynnych zawodowo,
  • w 2020 roku udział dzieci w społeczeństwie Europy wynosić będzie tylko 13,7%,
  • w 2030 roku w Europie będzie brakowało aż 30 mln osób zdolnych do pracy i jednocześnie niezbędnych do utrzymania systemu emerytur i rent,
  • w 2013 w Wielkiej Brytanii tylko 1 na 5 pracujących kobiet będzie miała dzieci.

Uczyć się przez całe życieZ badań firmy Manpower Inc. wynika, że jedną z wysoko cenionych cech pracodawcy jest szkolenie pracowników. Na pytanie, czy szkolenia i kursy opłacone przez pracodawcę są ważnym elementem zachęcającym do podjęcia pracy, pozytywnie odpowiedziało aż 62% badanych.Największą wagę do edukacji w miejscu pracy przywiązują pracownicy z Austrii (78%), Włoch (71%) i Finlandii (69%). Najmniej zainteresowani podwyższaniem swoich kwalifikacji są Niemcy (44%) i Anglicy (49%).Zaangażowanie nie za darmoZ badań wynika, że to co powoduje prawdziwy entuzjazm wśród pracowników, to docenienie przez przełożonego ich kwalifikacji i roli, jaką pełnią w przedsiębiorstwie (co ciekawe, identyczny wniosek wynika z badania Polska Mapa Motywacji przeprowadzonego wśród 1500 polskich pracowników przez Training Partners i Pracuj.pl). Jeśli więc pracodawca chce mieć oddanych sprawie pracowników, musi sam pokazać, że mu na nim zależy. Służą do tego wszelkiego typu bonusy do premii, począwszy od telefonu komórkowego czy laptopa, a skończywszy na ubezpieczeniu na życie czy częstych szkoleniach pracowniczych.W Europie najbardziej swoje zaangażowanie w pracę zawodową od tego, co robi dla nich pracodawca, uzależniają mieszkańcy Szwajcarii (74%) i Finlandii (67%). Istnieją jednak kraje, gdzie siła przetargowa pracowników jest mniejsza i praca sama w sobie jest wyróżnieniem. Tak jest w Grecji i Danii.Rady dla pracodawcówManpower Inc. przygotował na podstawie swojego badania kilka praktycznych rad dla pracodawców. Po pierwsze, nawet jeśli chwilowo firma przechodzi kryzys, nie powinno się burzyć w pracowniku poczucia, że jego miejsce pracy jest zagrożone. Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia w takich sytuacjach powinno być nawet silniej akcentowane. Wówczas jest szansa, że personel będzie pracował efektywniej i firma wyjdzie z kłopotów.Po drugie, nie samym pieniądzem człowiek żyje. Choć wynagrodzenie zajmuje jedno z czołowych miejsc na liście cenionych cech miejsca pracy, to większość pracowników chce się rozwijać zawodowo i ważne jest dla nich również podnoszenie swoich kwalifikacji. Warto przeznaczać pieniądze na szkolenia i kursy dla pracowników, to silnie wiąże ich z pracodawcą.Po trzecie, warto pomyśleć o czasie pracy dostosowanym do potrzeb pracownika. Większość z nich boi się, że pojawienie się dziecka nie pozwoli kontynuować kariery zawodowej albo stanie się przyczyną zwolnienia z pracy. Nie musi się tak stać i warto przekonywać pracowników, że ich cele osobiste są często zbieżne z celami pracodawcy.Po czwarte, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników w czasie wykonywania ich pracy zawodowej, należy dbać o umiejętności przywódcze ich przełożonych i umożliwić pracownikom osiągania swoich zamierzeń zawodowych w ramach przedsiębiorstwa.Olaf Flak

źródło : Trenerzy.pl, na podstawie: Manpower Inc.: “What makes a great employer?”

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl