Czego naprawdę chcą pracownicy?

img_672
Jakie cechy pracodawcy naprawdę cenią pracownicy? Czego się obawiają w swoim miejscu pracy? Czy chcą rozwijać swoje umiejętności i co powoduje, że rzeczywiście angażują się w swoją pracę?Odpowiedź na te pytania dają wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Manpower Inc. Respondenci pochodzili z 15 krajów, między innymi z Austrii, Danii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.Stabilność zatrudnienia na podiumNa pytanie, co pracownicy cenią w swoim miejscu pracy najbardziej, pierwsze miejsce zajęła stabilność zatrudnienia i pewność, że nie stanie się z dnia na dzień bezrobotnym. Takie cechy u swojego pracodawcy ceni aż 47% respondentów. Na drugim miejscu pod względem ważności w swojej pracy osoby pytane wymieniły – w 42 przypadkach na 100 – wysokość wynagrodzenia i inne bonusy, które oferuje firma. Tuż za nimi znalazły się: ruchomy czas pracy i możliwość awansu zawodowego. Te cechy miejsca pracy wskazało odpowiednio 39% i 38% respondentów.Kariera albo dzieciJeden na pięciu badanych obawia się, że posiadanie dziecka negatywnie wpłynie na przebieg ich kariery zawodowej, a więcej niż jedna czwarta jest przekonana, że w będąc zatrudnionym u obecnego pracodawcy nie ma po prostu czasu na wychowywanie potomstwa.Jednak opinia na temat posiadania dzieci jest silnie zróżnicowana w zależności od kraju pochodzenia respondentów. Największe obawy, że nie będą mieć czasu dla swoich pociech, mają Włosi i Hiszpanie. Twierdzi tak aż 40% osób tych krajów. Po drugiej stronie skali plasują się kraje skandynawskie: Szwecja, Norwegia i Dania. W tych państwach tylko 11 osób na 100 uważa, że wychowanie dzieci i praca zawodowa u obecnego pracodawcy są nie do pogodzenia.Z analiz firmy Manpower Inc. wynika, że w najbliższej przyszłości na sytuację na rynku pracy największy wpływ będzie miała demografia. Najważniejsze wnioski dla pracodawców, którzy chcą aktywnie zarządzać swoim personelem są następujące:

  • w 2013 roku 50% światowej siły roboczej będzie pochodzić z Chin albo Indii,
  • do tego czasu na rynek pracy na świecie wejdzie aż 400 mln młodych ludzi, z czego tylko 5% pochodzić z Europy i Ameryki,
  • do roku 2010 liczba ludności w Europie zmniejszy się o 14 milionów osób czynnych zawodowo,
  • w 2020 roku udział dzieci w społeczeństwie Europy wynosić będzie tylko 13,7%,
  • w 2030 roku w Europie będzie brakowało aż 30 mln osób zdolnych do pracy i jednocześnie niezbędnych do utrzymania systemu emerytur i rent,
  • w 2013 w Wielkiej Brytanii tylko 1 na 5 pracujących kobiet będzie miała dzieci.

Uczyć się przez całe życieZ badań firmy Manpower Inc. wynika, że jedną z wysoko cenionych cech pracodawcy jest szkolenie pracowników. Na pytanie, czy szkolenia i kursy opłacone przez pracodawcę są ważnym elementem zachęcającym do podjęcia pracy, pozytywnie odpowiedziało aż 62% badanych.Największą wagę do edukacji w miejscu pracy przywiązują pracownicy z Austrii (78%), Włoch (71%) i Finlandii (69%). Najmniej zainteresowani podwyższaniem swoich kwalifikacji są Niemcy (44%) i Anglicy (49%).Zaangażowanie nie za darmoZ badań wynika, że to co powoduje prawdziwy entuzjazm wśród pracowników, to docenienie przez przełożonego ich kwalifikacji i roli, jaką pełnią w przedsiębiorstwie (co ciekawe, identyczny wniosek wynika z badania Polska Mapa Motywacji przeprowadzonego wśród 1500 polskich pracowników przez Training Partners i Pracuj.pl). Jeśli więc pracodawca chce mieć oddanych sprawie pracowników, musi sam pokazać, że mu na nim zależy. Służą do tego wszelkiego typu bonusy do premii, począwszy od telefonu komórkowego czy laptopa, a skończywszy na ubezpieczeniu na życie czy częstych szkoleniach pracowniczych.W Europie najbardziej swoje zaangażowanie w pracę zawodową od tego, co robi dla nich pracodawca, uzależniają mieszkańcy Szwajcarii (74%) i Finlandii (67%). Istnieją jednak kraje, gdzie siła przetargowa pracowników jest mniejsza i praca sama w sobie jest wyróżnieniem. Tak jest w Grecji i Danii.Rady dla pracodawcówManpower Inc. przygotował na podstawie swojego badania kilka praktycznych rad dla pracodawców. Po pierwsze, nawet jeśli chwilowo firma przechodzi kryzys, nie powinno się burzyć w pracowniku poczucia, że jego miejsce pracy jest zagrożone. Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia w takich sytuacjach powinno być nawet silniej akcentowane. Wówczas jest szansa, że personel będzie pracował efektywniej i firma wyjdzie z kłopotów.Po drugie, nie samym pieniądzem człowiek żyje. Choć wynagrodzenie zajmuje jedno z czołowych miejsc na liście cenionych cech miejsca pracy, to większość pracowników chce się rozwijać zawodowo i ważne jest dla nich również podnoszenie swoich kwalifikacji. Warto przeznaczać pieniądze na szkolenia i kursy dla pracowników, to silnie wiąże ich z pracodawcą.Po trzecie, warto pomyśleć o czasie pracy dostosowanym do potrzeb pracownika. Większość z nich boi się, że pojawienie się dziecka nie pozwoli kontynuować kariery zawodowej albo stanie się przyczyną zwolnienia z pracy. Nie musi się tak stać i warto przekonywać pracowników, że ich cele osobiste są często zbieżne z celami pracodawcy.Po czwarte, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników w czasie wykonywania ich pracy zawodowej, należy dbać o umiejętności przywódcze ich przełożonych i umożliwić pracownikom osiągania swoich zamierzeń zawodowych w ramach przedsiębiorstwa.Olaf Flak

źródło : Trenerzy.pl, na podstawie: Manpower Inc.: “What makes a great employer?”