Buduj relacje

img_378
Konflikt w relacjach jest nieunikniony. Sam konflikt nie jest problemem. Sposób jego rozwiązywania już tak. Słabe umiejętności komunikacyjne, nieporozumienia mogą powodować rozpad dobrych relacji wewnątrz grupy.Skup się na właściwym problemie. 

Nie zajmuj się sprawami pobocznymi. To tylko wprowadzi zamieszanie do dyskusji.


Słuchaj
Ludzie często myślą, gdy słuchają, ale myślą o tym, co powiedzą, a nie o tym co mówi ich rozmówca. Naprawdę efektywna komunikacja to aktywność w tych dwóch obszarach. Słuchaj tego, co mówi rozmówca. Nie przerywaj, nie przyjmuj postawy defensywnej – to zazwyczaj budzi agresję.


Staraj się patrzeć na problem z punktu widzenia rozmówcy 
Każdy chce być rozumiany. Mówimy wiele o własnej sytuacji. W ten sposób pozostaje niewiele miejsca na kompromis. Wczuj się w sytuację drugiej strony.


Odpowiadaj na krytykę z empatią 
Gdy ktoś Cię krytykuje, łatwo przyjąć defensywną pozycję. Przyjmowanie krytycznej informacji jest trudne, ale właśnie dlatego należy dokładnie jej wysłuchać i nie reagować emocjonalnie.


Walcz o swoje
Gdy jesteś absolutnie pewien, że masz rację. To buduje pewność siebie i szacunek wśród podwładnych i współpracowników. 


Przyznawaj się do błędów
Wtedy, gdy wiesz, że popełniłeś błąd. To nie oznaka słabości, lecz siły!


Szukaj wyjść z sytuacji, które będą do zaakceptowania dla obu stron konfliktu
Szukaj kompromisów, nie próbuj wygrać za wszelką cenę, która może być znacznie wyższa niż Twoje zwycięstwo w sporze.


Nie każdy konflikt musi być rozwiązany natychmiast
Czasami spojrzenie z dystansu pozwala na wypracowanie lepszych rozwiązań. Gdy napięcie pomiędzy Tobą a rozmówcą nie pozwala na dalsze prowadzenie dyskusji to zrób przerwę. Jeśli trzeba to nawet kilka dni.


Proś o pomoc jeśli jej potrzebujesz
To dotyczy obu stron. Jeśli macie problemy w dojściu do porozumienia, to szukajcie mediatora. Najlepiej spoza firmy, który nie będzie stawał po żadnej ze stron. W ostateczności może to być Twój przełożony.


Komunikacja, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, jest sprawdzianem dla Ciebie jako menedżera. Stosuj się do powyższych wskazówek, a Twoje umiejętności budowania poprawnych relacji z ludźmi z Twojego otoczenia wzrosną.


D.D.