Agresywne zachowania przełożonego

Przełożeni stosują pewne style zachowań z wielu powodów, z reguły bardzo konkretnych. Wynika to czasami z niewiedzy, jakie skutki dla ich autorytetu i wyników całego zespołu niesie konkretne zachowanie.Na typowe agresywne zachowania może składać się kilka przesłanek. Przełożeni:

 • uważają, że w ten sposób najlepiej zbudują swój autorytet, chcą być „twardzi”;
 • chcą podkreślić, kto tu jest szefem;
 • chcą lub muszą (zgodnie z ich „naturą”) demonstrować władzę, swoją decyzyjność;
 • bardzo często rozładowują swoją frustrację, wynikającą z braku wyników, będącą często efektem nierealnych w danej chwili oczekiwań;
 • lubią manipulować podwładnymi, szukają „kozłów ofiarnych”, wszędzie widzą winnych;
 • czasami uważają, że takie działanie to jedyny sposób, aby otoczenie zwracało na nich uwagę;
 • sądzą, że jest to jedyne skuteczne zachowanie, dające oczekiwane wyniki;
 • lub po prostu nie wierzą w swoje możliwości – agresją tłumią to uczucie.

Zachowania agresywne z reguły się nie opłacają i mają wiele negatywnych następstw, czasami na trwale oddziałujących na kulturę zespołu, np.:

 • przełożony traci autorytet i szacunek;
 • znacznie obniża się poczucie wartości zespołu;
 • ponieważ ludzie kopiują swojego szefa, inni członkowie zespołu mogą wykorzystywać sytuację do preferowania niewłaściwych zachowań;
 • każda metoda przymusu, szantażu emocjonalnego, poniżania, kończy się dużym stresem nie tylko otoczenia, ale i przełożonego.

Pamiętajmy, że są jednak sytuacje, w których agresywne zachowania mają nie tylko sens, ale i usprawiedliwienie. W dobrze zarządzanych zespołach stanowią one jednak wyjątek, a nie codzienną regułę.Lech Dworaczyński


Lech Dworaczyński – przedsiębiorca, inwestor, udziałowiec i członek zarządów firm, wybitny trener, coach oraz doradca biznesowy. Od wielu  lat nadal na pierwszej linii zarządzania sprzedażą! Nasz ekspert i opiekun merytoryczny portalu.www.dworaczynski.pl

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl