Agresywne zachowania przełożonego

Przełożeni stosują pewne style zachowań z wielu powodów, z reguły bardzo konkretnych. Wynika to czasami z niewiedzy, jakie skutki dla ich autorytetu i wyników całego zespołu niesie konkretne zachowanie.Na typowe agresywne zachowania może składać się kilka przesłanek. Przełożeni:

 • uważają, że w ten sposób najlepiej zbudują swój autorytet, chcą być „twardzi”;
 • chcą podkreślić, kto tu jest szefem;
 • chcą lub muszą (zgodnie z ich „naturą”) demonstrować władzę, swoją decyzyjność;
 • bardzo często rozładowują swoją frustrację, wynikającą z braku wyników, będącą często efektem nierealnych w danej chwili oczekiwań;
 • lubią manipulować podwładnymi, szukają „kozłów ofiarnych”, wszędzie widzą winnych;
 • czasami uważają, że takie działanie to jedyny sposób, aby otoczenie zwracało na nich uwagę;
 • sądzą, że jest to jedyne skuteczne zachowanie, dające oczekiwane wyniki;
 • lub po prostu nie wierzą w swoje możliwości – agresją tłumią to uczucie.

Zachowania agresywne z reguły się nie opłacają i mają wiele negatywnych następstw, czasami na trwale oddziałujących na kulturę zespołu, np.:

 • przełożony traci autorytet i szacunek;
 • znacznie obniża się poczucie wartości zespołu;
 • ponieważ ludzie kopiują swojego szefa, inni członkowie zespołu mogą wykorzystywać sytuację do preferowania niewłaściwych zachowań;
 • każda metoda przymusu, szantażu emocjonalnego, poniżania, kończy się dużym stresem nie tylko otoczenia, ale i przełożonego.

Pamiętajmy, że są jednak sytuacje, w których agresywne zachowania mają nie tylko sens, ale i usprawiedliwienie. W dobrze zarządzanych zespołach stanowią one jednak wyjątek, a nie codzienną regułę.Lech Dworaczyński


Lech Dworaczyński – przedsiębiorca, inwestor, udziałowiec i członek zarządów firm, wybitny trener, coach oraz doradca biznesowy. Od wielu  lat nadal na pierwszej linii zarządzania sprzedażą! Nasz ekspert i opiekun merytoryczny portalu.www.dworaczynski.pl