Rodzaje oceny podwładnego

img_449

Ocenę pracownika można przeprowadzić za pomocą różnych narzędzi: komputera (email), telefonu, pisemnie etc. Wszystko zależy od przyjętych praktyk w firmie, od jej wielkości, ilości zatrudnionych pracowników i oczywiście Twojej preferencji jako menedżera.


Ocena wstępna
Jeszcze przed zatrudnieniem. Istota całego zagadnienia leży w dobrym doborze kandydata. Proces oceny zaczynaj zatem już na etapie rozmów kwalifikacyjnych.


Ocena 360 stopni
Pełna ocena zawierająca opinie od wszystkich wskazanych przez Ciebie pracowników, w tym od współpracowników ocenianego. Ale możesz prosić o ocenę również klientów sprzedawcy. Ideą tej formy oceniania jest uzyskanie jak najpełniejszej oceny sprzedawcy.


Ocena wiedzy
Jeśli nie jesteś pewien jaka jest wiedza na tematy kluczowe dla firmy np. wiedza o produkcie lub usłudze, to musisz to sprawdzić. Najlepszym sposobem to test wielokrotnego wyboru.


Ocena aktywności
Jako menedżer zespołu musisz być świadom, że jedną z najlepszych form kontroli i oceny aktywności i skuteczności sprzedawcy jest praca z nim w terenie. Zaplanuj sobie takie działania i sprawdź, jak pracują Twoi podwładni. Nie wykonuj za nich pracy, po prostu obserwuj i notuj. Czas na konkretną rozmowę oceniającą przyjdzie później.


Ocena zaangażowania
To jeden z najważniejszych obszarów podlegający ocenie, a zarazem najtrudniejszy. Trudno bowiem oceniać zaangażowanie nie wiedząc, co tak naprawdę motywuje Twojego sprzedawcę do pracy. Musisz zacząć od skutecznego motywowania. Potem możesz przejść do oceny rzeczywistego zaangażowania w pracę.


D.D.



Podobne artykuły:

Kryteria oceny pracownika

Kontrolowanie pracy sprzedawcy

Ocena aktywności sprzedawców

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl