Rodzaje oceny podwładnego

img_449

Ocenę pracownika można przeprowadzić za pomocą różnych narzędzi: komputera (email), telefonu, pisemnie etc. Wszystko zależy od przyjętych praktyk w firmie, od jej wielkości, ilości zatrudnionych pracowników i oczywiście Twojej preferencji jako menedżera.


Ocena wstępna
Jeszcze przed zatrudnieniem. Istota całego zagadnienia leży w dobrym doborze kandydata. Proces oceny zaczynaj zatem już na etapie rozmów kwalifikacyjnych.


Ocena 360 stopni
Pełna ocena zawierająca opinie od wszystkich wskazanych przez Ciebie pracowników, w tym od współpracowników ocenianego. Ale możesz prosić o ocenę również klientów sprzedawcy. Ideą tej formy oceniania jest uzyskanie jak najpełniejszej oceny sprzedawcy.


Ocena wiedzy
Jeśli nie jesteś pewien jaka jest wiedza na tematy kluczowe dla firmy np. wiedza o produkcie lub usłudze, to musisz to sprawdzić. Najlepszym sposobem to test wielokrotnego wyboru.


Ocena aktywności
Jako menedżer zespołu musisz być świadom, że jedną z najlepszych form kontroli i oceny aktywności i skuteczności sprzedawcy jest praca z nim w terenie. Zaplanuj sobie takie działania i sprawdź, jak pracują Twoi podwładni. Nie wykonuj za nich pracy, po prostu obserwuj i notuj. Czas na konkretną rozmowę oceniającą przyjdzie później.


Ocena zaangażowania
To jeden z najważniejszych obszarów podlegający ocenie, a zarazem najtrudniejszy. Trudno bowiem oceniać zaangażowanie nie wiedząc, co tak naprawdę motywuje Twojego sprzedawcę do pracy. Musisz zacząć od skutecznego motywowania. Potem możesz przejść do oceny rzeczywistego zaangażowania w pracę.


D.D.Podobne artykuły:

Kryteria oceny pracownika

Kontrolowanie pracy sprzedawcy

Ocena aktywności sprzedawców