4 typy złej komunikacji w zespole

img_219
Jako szef zespołu masz obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy swoim sprzedawcom. Kluczowym elementem jest dobrze przemyślany proces komunikacji. Za wdrożenie dobrych praktyk w tym obszarze oraz pilnowanie, by ich przestrzegano, odpowiadasz osobiście – to Twoje kompetencje. W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się na czterech najczęściej występujących typach złej komunikacji. Czy występują one również w Twoim zespole?Komunikacja negatywna

Prawie w każdym zespole jest ktoś, kto stale “wysysa” entuzjazm, energię, poczucie własnej wartości z innych sprzedawców. Co zrobić z takim członkiem zespołu? Zastosowanie taktyki opartej na „Ja”, czyli dać jasno do zrozumienia, że taka postawa bardzo negatywnie wpływa na wyniki całego zespołu.

Przykład: „Jestem bardzo sfrustrowany, gdy za każdym razem, negujesz nasze propozycje/pomysły/działania. Uważam, że to bardzo źle wpływa na naszą skuteczność jako całości. Chciałbym, abyś przemyślał swoje nastawienie do pracy.”Obwinianie

Zrzucanie winy na innych za swoje niepowodzenia to przykład postawy defensywnej, która jest wyjątkowo destrukcyjna dla zespołu sprzedażowego. Twoim zadaniem jako szefa jest rozpoznanie problemu, oddzielenie go od konkretnego człowieka i monitorowanie dyskusji (rozwiązanie problemu powinni znaleźć Twoi sprzedawcy).

Przykład: „ Chciałbym poznać prawdziwe powody, dla których nie udało Ci się sprzedać. Nie możesz obwiniać za swoje niepowodzenia innych sprzedawców. To Ty jesteś odpowiedzialny za swoich klientów.”Nieuczciwa komunikacja

Jeśli podczas rozmowy z podwładnym/i myślisz o tym, co mu odpowiesz zamiast wysłuchać go dokładnie, to nie jesteś ze swoim rozmówcą uczciwy. Podobnie, jeśli nie reagujesz na negatywne praktyki swoich ludzi, bo boisz się być asertywnym. Siła zespołu, to uczciwa, oparta na faktach informacja zwrotna (zarówno pionowa jak i pozioma – pomiędzy sprzedawcami).

Przykład: „Nie mogę zaakceptować Twojego zachowania odnośnie aktywności. Znasz moje oczekiwania jeśli chodzi o zaangażowanie w pracę. Twoje wyniki znacząco spadły w ostatnim kwartale i chciałbym się dowiedzieć, co spowodowało, że nie kontaktujesz się ze swoimi klientami tak często, jak robiłeś to wcześniej. Oczekuję zwiększenia aktywności w Twoim obszarze.”Komunikacja selektywna

Informacje powinny swobodnie przepływać zarówno w pionie jak i poziomie. Brak takiego przepływu oznacza brak realnej współpracy pomiędzy członkami zespołu. Pokusa zachowywania informacji tylko dla siebie może być wśród sprzedawców bardzo silna. Będą w ten sposób pokazywali swoim współpracownikom swoją wyższość. Twoją rolą jest dawanie przykładu. Innymi słowy musisz informować swoich ludzi o wszystkim (co możesz oczywiście). W ten sposób zbudujesz zaufanie i wyeliminujesz zjawisko bardzo niekorzystne z punktu widzenia motywacji w zespole – zjawisko spekulacji. Twoi ludzie nie będą mnożyli teorii (przeważnie zawsze negatywnych) na temat tego co się dzieje w zespole/firmie etc.

Przykład: „Chciałbym poinformować Państwa o nadchodzących zmianach organizacyjnych w naszym zespole i tym samym uciąć wszelkie spekulacje odnośnie tego, kto zostanie moim zastępcą …”D.D.Podobne artykuły:

Komunikowanie zmian

Komunikowanie złych wiadomości podwładnym

Narzędzia komunikacji – zebrania

Komunikacja w zespole sprzedawców

Rola komunikacji w zarządzaniu zespołem sprzedażowym