Rozmowa z Wiceprezesem TU Europa – Krzysztofem Mędralą

Wywiad z Wiceprezesem Towarzystwa Ubezpieczeń  oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA– Krzysztofem MędraląTU Europa w pierwszym kwartale 2011 roku wypracowało rekordowe w swojej historii zyski netto. Wynik 44 mln zł netto – to 30 procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Spółka majątkowa zanotowała wzrost o 31 procent, spółka życiowa natomiast o 27 procent. Dwukrotnie zwiększyła się też ilość sprzedanych polis turystycznych.

 

Krzysztof Mędrala, związany z branżą finansową od 1997 r., Rozpoczął pracę w strukturach Lukas  i Lukas Banku. W latach 2003-2004 związany był z Grupą HSBC, gdzie odpowiadał za Pion Sprzedaży i Marketingu. Od 2004, jako Wiceprezes Zarządu Euro Bank SA, był odpowiedzialny za rozwój sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji eurobanku. W latach 2008-2009 Członek Zarządu ukraińskiego Alfa Banku, odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej, będąc jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Alfa Strachowanie na Ukrainie. Od listopada 2009 związany z Towarzystwem Ubezpieczeń oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 

Pełnił  funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółek ROY S.A. oraz Infonet-Projekt S.A.

Krzysztof Mędrala jest absolwentem AGH w Krakowie, ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów oraz zarządzania personelem. Jest  absolwentem Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez ICAN Institute.  W 2010 ukończył studia Warsaw-Illinois Executive MBA w Warszawie.
Menedżer Sprzedaży: Co Pan uznaje za największe wyzwanie w swojej pracy?

Krzysztof Mędrala: w pracy z ludźmi najważniejsze jest wytworzenie takiej atmosfery, aby „chciało się chcieć”, aby pracownicy mieli motywację do pracy, do realizacji zadań, które są przed nimi stawiane. Uważam, że jest to kluczowy element – aby zespół chciał pracować, miał motywację.

 

MS: Na co Pan zwraca szczególną uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

 K.M.: Zespół sprzedaży, odpowiada za realizację konkretnych celów. Najczęściej są to plany sprzedaży, określone marże czy ilość nowo pozyskanych Klientów lub Partnerów biznesowych. Kluczową role ma dla mnie właśnie realizacja planów i celów, które przed sprzedażą są stawiane. Zwracam uwagę na kreowanie innowacji, które dla Europy są strategicznym elementem przewagi konkurencyjnej. Uczestniczę  w spotkaniach z Kluczowymi Klientami. Weryfikuję procesy sprzedaży, aby mieć pewność, że jesteśmy na dobrej drodze, aby mieć pewność że zespół ma motywacje  do realizacji celów. Egzekwuję standardy i wyniki nie zapominając, że mój zespół wymaga docenienia i uznania wynikającego z zaangażowania w pracę.

 

MS: Jakie są największe problemy w zarządzaniu ludźmi?

 K.M.: Traktuję pracowników w taki sposób, jak sam chciałbym być traktowany i w ten sposób unikam wielu napięć i menedżerskich dylematów w zarządzaniu ludźmi. Myślę jednak, że frustracje wynikające z braku lub niewłaściwej komunikacji na linii  Szef – Pracownik jest najczęściej występującym problemem, najczęściej występującym i najbardziej bolesnym zarówno dla pracownika jak i Szefa.

 

MS: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, będący na kluczowym dla organizacji stanowisku ?

 K.M.: ….  Z pewnością powinien być skuteczny i konsekwentny. S.Covey pisze „zaczynaj z wizją końca”, więc dzisiejszy  menedżer powinien widzieć więcej i umiejętnie komunikować to swojemu zespołowi.  Chciałbym, aby był wymagający i odpowiedzialny.

 

MS: Jakich głównych błędów należy unikać?

 K.M.: Za główny grzech dzisiejszych menedżerów uważam pychę i chciwość. One rodzą większość menedżerskich błędów. Wystrzegajmy się ich równoważąc nasze menedżerskie decyzje życiowa pokorą. .  

 

MS: Jakie są główne Pana obowiązki. Jak liczny zespół Panu podlega?

 K.M.: Mój zespół to niemal 60 utalentowanych osób. Wspólnie pracujemy nad kluczowymi dla Spółki projektami, spotykamy się z Kluczowymi Klientami. Moim zadaniem jest wyegzekwowanie, aby ta praca przybliżała zespół sprzedaży do celów, które przed sobą stawiamy.

 

MS: Dlaczego warto pracować w TU Europa?

 K.M.: Ponieważ to jest fantastyczne miejsce pracy. Pozwala się realizować dając coś unikalnego – „frajdę” z wykonywania swoich zadań. Ta „frajda” rodzi innowacyjność, ciekawość świata, jest gigantycznym ładunkiem energii. Daje satysfakcję, która w konsekwencji sprawia, że jesteśmy jako organizacja skuteczni.  W Europie „robimy” ciekawe rzeczy, „robimy” coś wyjątkowego i cieszymy się, że doceniają to nasi Klienci. Pracowałem w kilku organizacjach, jednak w żadnej  pracownicy nie identyfikowali się z firmą tak jak w Europie. Mam wrażenie, że wszyscy podkochujemy się w naszej firmie i jest to miłość odwzajemniona.

 

MS: Dziękuję za wywiad

K.M.: Dziękuję  Wywiady zamieszczone w serwisie www.menedzersprzedazy.pl posłużą do stworzenia raportu, dotyczącego działań, wyzwań, obowiązków i problemów, z jakimi spotykają się medżerowie sprzedaży. 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl