Rozmowa z Wiceprezesem TU Europa – Krzysztofem Mędralą

Wywiad z Wiceprezesem Towarzystwa Ubezpieczeń  oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA– Krzysztofem MędraląTU Europa w pierwszym kwartale 2011 roku wypracowało rekordowe w swojej historii zyski netto. Wynik 44 mln zł netto – to 30 procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Spółka majątkowa zanotowała wzrost o 31 procent, spółka życiowa natomiast o 27 procent. Dwukrotnie zwiększyła się też ilość sprzedanych polis turystycznych.

 

Krzysztof Mędrala, związany z branżą finansową od 1997 r., Rozpoczął pracę w strukturach Lukas  i Lukas Banku. W latach 2003-2004 związany był z Grupą HSBC, gdzie odpowiadał za Pion Sprzedaży i Marketingu. Od 2004, jako Wiceprezes Zarządu Euro Bank SA, był odpowiedzialny za rozwój sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji eurobanku. W latach 2008-2009 Członek Zarządu ukraińskiego Alfa Banku, odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej, będąc jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Alfa Strachowanie na Ukrainie. Od listopada 2009 związany z Towarzystwem Ubezpieczeń oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 

Pełnił  funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółek ROY S.A. oraz Infonet-Projekt S.A.

Krzysztof Mędrala jest absolwentem AGH w Krakowie, ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i finansów oraz zarządzania personelem. Jest  absolwentem Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez ICAN Institute.  W 2010 ukończył studia Warsaw-Illinois Executive MBA w Warszawie.
Menedżer Sprzedaży: Co Pan uznaje za największe wyzwanie w swojej pracy?

Krzysztof Mędrala: w pracy z ludźmi najważniejsze jest wytworzenie takiej atmosfery, aby „chciało się chcieć”, aby pracownicy mieli motywację do pracy, do realizacji zadań, które są przed nimi stawiane. Uważam, że jest to kluczowy element – aby zespół chciał pracować, miał motywację.

 

MS: Na co Pan zwraca szczególną uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

 K.M.: Zespół sprzedaży, odpowiada za realizację konkretnych celów. Najczęściej są to plany sprzedaży, określone marże czy ilość nowo pozyskanych Klientów lub Partnerów biznesowych. Kluczową role ma dla mnie właśnie realizacja planów i celów, które przed sprzedażą są stawiane. Zwracam uwagę na kreowanie innowacji, które dla Europy są strategicznym elementem przewagi konkurencyjnej. Uczestniczę  w spotkaniach z Kluczowymi Klientami. Weryfikuję procesy sprzedaży, aby mieć pewność, że jesteśmy na dobrej drodze, aby mieć pewność że zespół ma motywacje  do realizacji celów. Egzekwuję standardy i wyniki nie zapominając, że mój zespół wymaga docenienia i uznania wynikającego z zaangażowania w pracę.

 

MS: Jakie są największe problemy w zarządzaniu ludźmi?

 K.M.: Traktuję pracowników w taki sposób, jak sam chciałbym być traktowany i w ten sposób unikam wielu napięć i menedżerskich dylematów w zarządzaniu ludźmi. Myślę jednak, że frustracje wynikające z braku lub niewłaściwej komunikacji na linii  Szef – Pracownik jest najczęściej występującym problemem, najczęściej występującym i najbardziej bolesnym zarówno dla pracownika jak i Szefa.

 

MS: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, będący na kluczowym dla organizacji stanowisku ?

 K.M.: ….  Z pewnością powinien być skuteczny i konsekwentny. S.Covey pisze „zaczynaj z wizją końca”, więc dzisiejszy  menedżer powinien widzieć więcej i umiejętnie komunikować to swojemu zespołowi.  Chciałbym, aby był wymagający i odpowiedzialny.

 

MS: Jakich głównych błędów należy unikać?

 K.M.: Za główny grzech dzisiejszych menedżerów uważam pychę i chciwość. One rodzą większość menedżerskich błędów. Wystrzegajmy się ich równoważąc nasze menedżerskie decyzje życiowa pokorą. .  

 

MS: Jakie są główne Pana obowiązki. Jak liczny zespół Panu podlega?

 K.M.: Mój zespół to niemal 60 utalentowanych osób. Wspólnie pracujemy nad kluczowymi dla Spółki projektami, spotykamy się z Kluczowymi Klientami. Moim zadaniem jest wyegzekwowanie, aby ta praca przybliżała zespół sprzedaży do celów, które przed sobą stawiamy.

 

MS: Dlaczego warto pracować w TU Europa?

 K.M.: Ponieważ to jest fantastyczne miejsce pracy. Pozwala się realizować dając coś unikalnego – „frajdę” z wykonywania swoich zadań. Ta „frajda” rodzi innowacyjność, ciekawość świata, jest gigantycznym ładunkiem energii. Daje satysfakcję, która w konsekwencji sprawia, że jesteśmy jako organizacja skuteczni.  W Europie „robimy” ciekawe rzeczy, „robimy” coś wyjątkowego i cieszymy się, że doceniają to nasi Klienci. Pracowałem w kilku organizacjach, jednak w żadnej  pracownicy nie identyfikowali się z firmą tak jak w Europie. Mam wrażenie, że wszyscy podkochujemy się w naszej firmie i jest to miłość odwzajemniona.

 

MS: Dziękuję za wywiad

K.M.: Dziękuję  Wywiady zamieszczone w serwisie www.menedzersprzedazy.pl posłużą do stworzenia raportu, dotyczącego działań, wyzwań, obowiązków i problemów, z jakimi spotykają się medżerowie sprzedaży.