Rozmowa z Panem Tomaszem Michalikiem

img_935
Tomasz Michalik –  inicjator projektu Motiveo.pl.

 

M.S.: Jest Pan od wielu lat menedżerem. Jakie cechy powinien mieć dobry menedżer?

 

T.M.:Przede wszystkim powinien bardzo dobrze znać swoje mocne strony i słabości. Słabości powinien potrafić przekuć w sukces. Myślę o praktycznym zastąpieniu kompetencji, których managerowi brak, kompetencjami swojego zespołu. W praktyce powinien potrafić zmotywować ludzi do tego, żeby wykonywali z dużym zaangażowaniem powierzone im zadania.

 

M.S.: Jak wygląda motywacja handlowców w polskich firmach z sektora MŚP?

 

T.M.:W małych firmach jest dużo łatwiej zarządzać motywacją niż w dużych korporacjach. Jednak w zdecydowanej większości przedsiębiorcy nie wiedzą jak się do tego tematu zabrać. Jak odetniemy parę procent tych dobrze radzących sobie z tematem przedsiębiorców, to ciągle pozostaje nam olbrzymi rynek firm, które takiej wiedzy nie posiadają i równocześnie potrzebują, choć być może jeszcze o tym nie wiedzą. Myślę, że nie dotyczy to tylko rynku polskiego. Mamy tutaj duże pole do popisu i rozumiemy, że potrzebna będzie edukacja rynku w tej materii.

 

M.S.: W jaki sposób można motywować sprzedawców? Istnieją jakieś skuteczne narzędzia?

 

T.M.: Istnieje dużo systemów, które ułatwiają zwiększanie zysków w firmie. Mamy mnóstwo doskonałych CRMów, systemów do analizy zachowania konsumentów, w wersji online czy w miejscach sprzedaży. Narzędzi jest dużo, ale osobiście nie spotkałem się z takim, które w bezpośredni sposób pozwalałoby budować motywację handlowców czyli działać na tej części procesu sprzedaży, którą marketerzy określają jako „push”. Z tej perspektywy jest to najtańsza i najszybsza metoda pobudzenia sprzedaży w swojej firmie i warto się nią zająć w sektorze MŚP, który jak każdy biznes – musi sprzedawać.

 

M.S.: Dobry system motywacji sprzedaży powinien…

 

T.M.: Powinien w naturalny sposób motywować ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ na sprzedaż do sprzedawania wybranego produktu. Należy w jasny, klarowny sposób zakomunikować handlowcowi, jakie będzie miał korzyści ze sprzedaży konkretnego produktu. To wszystko zależy od strategii i taktyki takiej sprzedaży, która jest indywidualna dla każdej firmy.

 

M.S.: Jakie korzyści system motywacyjny przynosi sprzedawcom?

 

T.M.:  Program motywacyjny jest zespołem zasad, które obowiązują między przedsiębiorcą i handlowcem i zawsze dobrze jest, żeby te zasady były spisane i czytelne dla obydwu stron. Menedżer będzie przede wszystkim potrafił usystematyzować proces tworzenia systemu motywacyjnego, przejdzie samodzielnie przez meandry procesu konfiguracji programu motywacyjnego i nie wpadnie w żadną z pułapek. Będzie miał pewność, że z punktu widzenia ekonomicznego ten system nie przyniesie strat. Jestem przekonany, że sprzedawca doceni przede wszystkim przejrzystość takiego programu i fakt, że będzie w stanie korzystać z tego systemu za pomocą telefonu komórkowego, który jest jego podstawowym narzędziem pracy.

 

M.S: Bardzo dziękuję za rozmowę.

 Tomasz Michalik- pomysłodawca innowacyjnego systemu dla sektora MŚP: Motiveo.pl, platformy przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw służącej do tworzenia programów motywujących handlowców w procesie sprzedaży. System został skonstruowany tak, aby przynosić wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcy (wzrost sprzedaży), jak i handlowcom (przejrzysty system premiowy). System Motiveo działa w oparciu o technologię SaaS. Wszystkie dane umieszczone są w chmurze obliczeniowej. Dopełnieniem kompleksowych rozwiązań przygotowanych przez zespół Motiveo, jest aplikacja mobilna na smartfony i tablety dla przedsiębiorców i handlowców. Zarejestruj się: www.motiveo.pl