Rozmowa z Panem Tomaszem Michalikiem

img_935
Tomasz Michalik –  inicjator projektu Motiveo.pl.

 

M.S.: Jest Pan od wielu lat menedżerem. Jakie cechy powinien mieć dobry menedżer?

 

T.M.:Przede wszystkim powinien bardzo dobrze znać swoje mocne strony i słabości. Słabości powinien potrafić przekuć w sukces. Myślę o praktycznym zastąpieniu kompetencji, których managerowi brak, kompetencjami swojego zespołu. W praktyce powinien potrafić zmotywować ludzi do tego, żeby wykonywali z dużym zaangażowaniem powierzone im zadania.

 

M.S.: Jak wygląda motywacja handlowców w polskich firmach z sektora MŚP?

 

T.M.:W małych firmach jest dużo łatwiej zarządzać motywacją niż w dużych korporacjach. Jednak w zdecydowanej większości przedsiębiorcy nie wiedzą jak się do tego tematu zabrać. Jak odetniemy parę procent tych dobrze radzących sobie z tematem przedsiębiorców, to ciągle pozostaje nam olbrzymi rynek firm, które takiej wiedzy nie posiadają i równocześnie potrzebują, choć być może jeszcze o tym nie wiedzą. Myślę, że nie dotyczy to tylko rynku polskiego. Mamy tutaj duże pole do popisu i rozumiemy, że potrzebna będzie edukacja rynku w tej materii.

 

M.S.: W jaki sposób można motywować sprzedawców? Istnieją jakieś skuteczne narzędzia?

 

T.M.: Istnieje dużo systemów, które ułatwiają zwiększanie zysków w firmie. Mamy mnóstwo doskonałych CRMów, systemów do analizy zachowania konsumentów, w wersji online czy w miejscach sprzedaży. Narzędzi jest dużo, ale osobiście nie spotkałem się z takim, które w bezpośredni sposób pozwalałoby budować motywację handlowców czyli działać na tej części procesu sprzedaży, którą marketerzy określają jako „push”. Z tej perspektywy jest to najtańsza i najszybsza metoda pobudzenia sprzedaży w swojej firmie i warto się nią zająć w sektorze MŚP, który jak każdy biznes – musi sprzedawać.

 

M.S.: Dobry system motywacji sprzedaży powinien…

 

T.M.: Powinien w naturalny sposób motywować ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ na sprzedaż do sprzedawania wybranego produktu. Należy w jasny, klarowny sposób zakomunikować handlowcowi, jakie będzie miał korzyści ze sprzedaży konkretnego produktu. To wszystko zależy od strategii i taktyki takiej sprzedaży, która jest indywidualna dla każdej firmy.

 

M.S.: Jakie korzyści system motywacyjny przynosi sprzedawcom?

 

T.M.:  Program motywacyjny jest zespołem zasad, które obowiązują między przedsiębiorcą i handlowcem i zawsze dobrze jest, żeby te zasady były spisane i czytelne dla obydwu stron. Menedżer będzie przede wszystkim potrafił usystematyzować proces tworzenia systemu motywacyjnego, przejdzie samodzielnie przez meandry procesu konfiguracji programu motywacyjnego i nie wpadnie w żadną z pułapek. Będzie miał pewność, że z punktu widzenia ekonomicznego ten system nie przyniesie strat. Jestem przekonany, że sprzedawca doceni przede wszystkim przejrzystość takiego programu i fakt, że będzie w stanie korzystać z tego systemu za pomocą telefonu komórkowego, który jest jego podstawowym narzędziem pracy.

 

M.S: Bardzo dziękuję za rozmowę.

 Tomasz Michalik- pomysłodawca innowacyjnego systemu dla sektora MŚP: Motiveo.pl, platformy przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw służącej do tworzenia programów motywujących handlowców w procesie sprzedaży. System został skonstruowany tak, aby przynosić wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcy (wzrost sprzedaży), jak i handlowcom (przejrzysty system premiowy). System Motiveo działa w oparciu o technologię SaaS. Wszystkie dane umieszczone są w chmurze obliczeniowej. Dopełnieniem kompleksowych rozwiązań przygotowanych przez zespół Motiveo, jest aplikacja mobilna na smartfony i tablety dla przedsiębiorców i handlowców. Zarejestruj się: www.motiveo.pl

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl