Rozmowa z menedżerem sprzedaży w AVIVA Magdaleną Stawańską

Magdalena Stawańska buduje od podstaw nową placówkę Aviva w Lubinie. Jej głównym zadaniem jest rekrutacja i selekcja. Jej zespól liczy aktualnie 5 osób. Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pani za największe wyzwanie w swojej pracy?

Magdalena Stawańska: Moim największym wyzwaniem w pracy jest rekrutacja. Tworzę zespół sprzedawców od podstaw, nie mam więc innej alternatywy jak doskonała selekcja i dobra jakościowo rekrutacja. Jeżeli miałabym odpowiedzieć najprościej to szukam talentów do sprzedaży. Tylko taki wysiłek może zaowocować realizowaniem założeń biznesowych firmy. Jeżeli koncentruję się na rekrutacji to w parze dokładam starań zarówno w merytoryczne szkolenie jak i w praktyczne wdrożenie kandydata. Końcowym elementem całego procesu jest sprzedaż młodego doradcy dobra jakościowo i na dobrym poziomie ilościowym. Reasumując, każdy etap od selekcji do wdrożenia kandydata do pracy w sprzedaży jest integralną częścią , która przekłada się na finalny efekt.M.S.: Na co szczególnie zwraca Pani uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

Magdalena Stawańska: Kluczowym elementem w sprzedaży jest profesjonalizm. Dla mnie osobiście jest to bardzo istotna kwestia, aby moi doradcy byli excellent – najlepszymi na rynku. W środowisku konkurencji doradca Aviva powinien być profesjonalistą. Wiedza , umiejętności i talent w sprzedaży przekładają się na jakość sprzedaży jak i także na ilości pozyskanych rekomendacji od klienta.M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pani w zarządzaniu z ludźmi?

Magdalena Stawańska: Dla mnie pewną trudnością jest szybkie diagnozowanie przyczyn spadku motywacji do pracy. Mimo, że jestem w stałym kontakcie z doradcami dbałość o tzw. dobrą formę do sprzedaży wymaga ode mnie bacznej obserwacji, kontroli i analizy.M.S: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer znajdujący się na stanowisku które Pani zajmuje?

Magdalena Stawańska:Jeżeli miałabym dokładnie zdefiniować cechy to zaczęłabym od posiadania przez menedżera tzw. kompetencji miękkich. Takim najistotniejszym źródłem rozwoju jest tzw. inteligencja emocjonalna. W praktyce to ona pozwala rozwijać takie cechy jak komunikatywność, umiejętność budowania relacji, umiejętność współpracy, rozwiązywania konfliktów, umiejętność negocjowania.M.S: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

Magdalena Stawańska:Droga na skróty czyli szybka rekrutacja mało jakościowa bez elementów selekcji. Jest to pozorny efekt ponieważ rynek bezwzględnie wyeliminuje słabego doradcę i jego nienajlepszą  jakość sprzedażową. Dlatego pułapką w tej pracy jest praca pod presją.M.S: Jakie są Pani obowiązki? Jak liczny zespół Pani Podlega?

Magdalena Stawańska:Podstawowym obowiązkiem jest rekrutacja bez niej po prostu nie miałabym możliwości rozwoju. Oczywiście integralną częścią są kolejne etapy czyli wdrażanie kandydata do pracy, nadzór nad sprzedażą i dbałość o utrzymanie jej jakości. I oczywiście kreowanie pozytywnego wizerunku wśród kontrahentów marki Aviva. Mój zespół liczy aktualnie pięć osób.M.S: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

Magdalena Stawańska:Firma to przede wszystkim dobra marka na rynku. Ta zaś , posiada swoje odzwierciedlenie w produktach. Idąc tym kierunkiem menedżer może rozwinąć swoje umiejętności do perfekcji koncentrując się na swojej pracy. Konsekwencją takich działań jest własny rozwój i satysfakcja z realizacji celów a co za tym idzie poczucie osiągnięcia sukcesu w wielu aspektach zawodowych pracy menedżera.M.S: Dziękujemy za rozmowęWywiad z dyrektorem oddziału Aviva dostępny jest tutaj

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl