Rozmowa z menedżerem sprzedaży w AVIVA Magdaleną Stawańską

Magdalena Stawańska buduje od podstaw nową placówkę Aviva w Lubinie. Jej głównym zadaniem jest rekrutacja i selekcja. Jej zespól liczy aktualnie 5 osób. Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pani za największe wyzwanie w swojej pracy?

Magdalena Stawańska: Moim największym wyzwaniem w pracy jest rekrutacja. Tworzę zespół sprzedawców od podstaw, nie mam więc innej alternatywy jak doskonała selekcja i dobra jakościowo rekrutacja. Jeżeli miałabym odpowiedzieć najprościej to szukam talentów do sprzedaży. Tylko taki wysiłek może zaowocować realizowaniem założeń biznesowych firmy. Jeżeli koncentruję się na rekrutacji to w parze dokładam starań zarówno w merytoryczne szkolenie jak i w praktyczne wdrożenie kandydata. Końcowym elementem całego procesu jest sprzedaż młodego doradcy dobra jakościowo i na dobrym poziomie ilościowym. Reasumując, każdy etap od selekcji do wdrożenia kandydata do pracy w sprzedaży jest integralną częścią , która przekłada się na finalny efekt.M.S.: Na co szczególnie zwraca Pani uwagę w zarządzaniu sprzedażą?

Magdalena Stawańska: Kluczowym elementem w sprzedaży jest profesjonalizm. Dla mnie osobiście jest to bardzo istotna kwestia, aby moi doradcy byli excellent – najlepszymi na rynku. W środowisku konkurencji doradca Aviva powinien być profesjonalistą. Wiedza , umiejętności i talent w sprzedaży przekładają się na jakość sprzedaży jak i także na ilości pozyskanych rekomendacji od klienta.M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pani w zarządzaniu z ludźmi?

Magdalena Stawańska: Dla mnie pewną trudnością jest szybkie diagnozowanie przyczyn spadku motywacji do pracy. Mimo, że jestem w stałym kontakcie z doradcami dbałość o tzw. dobrą formę do sprzedaży wymaga ode mnie bacznej obserwacji, kontroli i analizy.M.S: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer znajdujący się na stanowisku które Pani zajmuje?

Magdalena Stawańska:Jeżeli miałabym dokładnie zdefiniować cechy to zaczęłabym od posiadania przez menedżera tzw. kompetencji miękkich. Takim najistotniejszym źródłem rozwoju jest tzw. inteligencja emocjonalna. W praktyce to ona pozwala rozwijać takie cechy jak komunikatywność, umiejętność budowania relacji, umiejętność współpracy, rozwiązywania konfliktów, umiejętność negocjowania.M.S: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

Magdalena Stawańska:Droga na skróty czyli szybka rekrutacja mało jakościowa bez elementów selekcji. Jest to pozorny efekt ponieważ rynek bezwzględnie wyeliminuje słabego doradcę i jego nienajlepszą  jakość sprzedażową. Dlatego pułapką w tej pracy jest praca pod presją.M.S: Jakie są Pani obowiązki? Jak liczny zespół Pani Podlega?

Magdalena Stawańska:Podstawowym obowiązkiem jest rekrutacja bez niej po prostu nie miałabym możliwości rozwoju. Oczywiście integralną częścią są kolejne etapy czyli wdrażanie kandydata do pracy, nadzór nad sprzedażą i dbałość o utrzymanie jej jakości. I oczywiście kreowanie pozytywnego wizerunku wśród kontrahentów marki Aviva. Mój zespół liczy aktualnie pięć osób.M.S: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

Magdalena Stawańska:Firma to przede wszystkim dobra marka na rynku. Ta zaś , posiada swoje odzwierciedlenie w produktach. Idąc tym kierunkiem menedżer może rozwinąć swoje umiejętności do perfekcji koncentrując się na swojej pracy. Konsekwencją takich działań jest własny rozwój i satysfakcja z realizacji celów a co za tym idzie poczucie osiągnięcia sukcesu w wielu aspektach zawodowych pracy menedżera.M.S: Dziękujemy za rozmowęWywiad z dyrektorem oddziału Aviva dostępny jest tutaj