Rozmowa z Krajowym Kierownikiem sprzedaży Wedel Sp z o.o. – Maciejem Hermanem

Maciej Herman jest Krajowym Kierownikiem Sprzedaży w E.Wedel Sp z o.o. (Lotte Group). Funkcję tę pełni od września 2008 roku. Wcześniej pracował na stanowisku Kierownika Dystryktu Sprzedaży w Kompanii Piwowarskiej. W swojej karierze był również regionalnym kierownikiem sprzedaży w firmach takich jak Frito Lay Poland Sp. z o.o. czy Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. 

 
Menedżer Sprzedaży: Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?
Maciej Herman: Wedel jest wyjątkową firmą w Polsce. Jest liderem bardzo wymagającego rynku słodyczy czekoladowych. Jest też jedną z najbardziej znanych polskich marek i to nie tylko w branży słodyczy. W zeszłym roku naszym nowym właścicielem została japońska grupa LOTTE, która od samego początku podkreśla ambitne plany rozwoju sprzedaży w naszym kraju a także całej Europie.
Moim głównym zadaniem a zarazem wyzwaniem jest stworzenie i wprowadzenie w życie długookresowej strategii sprzedaży, która zapewni efektywne zrealizowanie agresywnych celów postawionych przez nowego właściciela.

 
M.S.:  Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu sprzedażą?
M.H.: Najważniejszy w zarządzaniu sprzedażą jest element ludzki. Właściwy zespół, składający się z pracowników o odpowiednich kompetencjach, to podstawa. Od członków mojego zespołu wymagam dużego zaangażowania, kreatywności, otwartego umysłu, szerokiego podejścia do biznesu i stawiania sobie poprzeczki na dużej wysokości. Aby osiągnąć wysoko postawione cele muszę pracować z najlepszymi na rynku.
Ważnym elementem w zarządzaniu sprzedażą jest również dokładna analiza sytuacji i trendów rynkowych. Nad tym pracuje zespół analityków, który dostarcza mi informacje niezbędne do zbudowania prawidłowej strategii i planów biznesowych.

 
M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?
M.H.: Po pierwsze problemy są po to, aby je rozwiązać, więc nie można się na nich koncentrować. Należy je szybko zidentyfikować i podjąć właściwe działania, które doprowadzą do ich rozwiązania.
Tak jak mówiłem wcześniej, rok 2010 był okresem zmiany własnościowej firmy Wedel. Tego typu zmiany są zawsze źródłem dużego niepokoju w całym zespole pracowników. Utrzymanie wysokiej motywacji do codziennej pracy w takiej sytuacji jest podwójnie trudne. Tym bardziej cieszę się, że przetrwaliśmy ten rok w praktycznie niezmienionym składzie, jednocześnie realizując najważniejsze cele przed nami postawione.

 
M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menadżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?
M.H.: Jako Szef Działu Sprzedaży lidera rynkowego muszę mieć szerokie spojrzenie na biznes, daleko wykraczające poza obszar mojej bezpośredniej odpowiedzialności. Analizuję tendencje ogólnorynkowe, nie tylko na rynku FMCG, ale w całej gospodarce. Interesuję się nie tylko działką sprzedażową, ale też marketingową, logistyczną i innymi.
Kierownik Sprzedaży, jak każdy menadżer powinien mieć zdolności analityczne, które pozwalają dobrze zaplanować działania pod względem strategicznym i narzędziowym.
Niezbędną umiejętnością jest oczywiście również efektywne zarządzanie ludźmi, w moim przypadku jest to zespół kilkusetosobowy. Szef powinien spójnie zarządzać oraz umieć dopasować swoje decyzje do konkretnych sytuacji. 

 
M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?
M.H.: Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że jednym z głównych błędów menadżerów jest zbytnia pewność siebie. Trzeba pamiętać, że po pierwsze nie ma ludzi niezastąpionych, a po drugie nic nie jest zagwarantowane. Mam oczywiście swoją wizję rozwoju biznesu i plan zarządzania ludźmi, ale jestem też zwolennikiem otwartej dyskusji, potrafię słuchać opinii innych i wyciągać wnioski dotyczące mojego postępowania. 
Jeśli chodzi o pozycję rynkową to trzeba pamiętać że jest ona zmienna. Trzeba być cały czas czujnym, zwracać uwagę na działania konkurencji i trendy konsumenckie. Przewidywać różne scenariusze na przyszłość i nie popadać w rutynę. Aby jej uniknąć należy permanentnie stawiać, zarówno sobie jak i zespołowi, wyzwania które należy realizować z jak największą starannością i zaangażowaniem.

 
M.S.:  Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?
M.H.: Moim głównym obowiązkiem jest zapewnienie wzrostu sprzedaży produktów firmy Wedel, zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz osiąganie wzrostu udziałów rynkowych. Zarządzam kilkusetosobową grupą handlowców, składającą się z kobiet i mężczyzn. 

 
M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menadżer sprzedaży? 
M.H.: Według mnie Wedel jest w tej chwili unikatową ofertą dla potencjalnych pracowników w branży FMCG. Mamy nowego właściciela, który wyznaczył nam ambitne cele, ale też zapewnia narzędzia by je osiągnąć. Grupa LOTTE jest nastawiona na dynamiczny rozwój sprzedaży, a nie tylko na zysk, tak jak ma to miejsce w większości firm w tej chwili. Takie podejście wiąże się z dużym rozwojem organizacji wewnętrznej, zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym. Firma E.Wedel jest więc idealnym miejsce dla ludzi, którzy są ambitni, lubią i chcą się rozwijać oraz zdobywać nowe rynki.
Muszę też zaznaczyć, że obecny zespół Wedla, to bardzo kompetentni i przyjaźni ludzie, gotowi na pokonywanie wyzwań, a z takimi przyjemnie się pracuje. Wspólny entuzjazm buduje dobre relacje merytoryczne i towarzyskie na odpowiednim, wysokim poziomie.
Jeśli chodzi o sam Zespół Sprzedaży to mamy w firmie jednych z najlepszych menadżerów i sprzedawców na całym polskim rynku. Mimo że mój zespół jest stosunkowo młody to już pokazał, że na wielu obszarach nie ma sobie równych. I nie mówię tu wyłącznie o branży słodyczowej, gdyż na codzień porównujemy się nie tylko do naszych bezpośrednich konkurentów. A pracować z najlepszymi myślę że chciałby każdy, nie tylko menadżer.
Ważnym aspektem dla potencjalnych pracowników, jest też fakt, że nasza organizacja jest silnie nastawiona na rozwój pracowników na każdym stanowisku. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, które zapewniamy są na najwyższym poziomie. Badania opinii potwierdzają, że dla naszych pracowników nie tylko pensja jest najważniejsza, ale również rozwój zawodowy, dlatego też szkolenia są ważnym elementem pracy w naszej firmie.
Silną stroną Wedla jest też oczywiście branża, ponieważ słodycze, a zwłaszcza czekolada, wszystkim kojarzą się pozytywnie – z przyjemnym, miłym produktem. Wedel już od 160 lat dostarcza konsumentom wysokiej jakości, atrakcyjne produkty.M.S.:  Dziękujemy za rozmowę

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl