Rozmowa z kierownikiem sprzedaży rynku tradycyjnego w dziale środków piorących i czystości, Henkel Polska – Izabelą Cimoch,

Izabela Cimoch pracę w Henklu rozpoczęła w 2003 roku na stanowisku specjalisty ds. trade marketingu. Po kilku latach awansowała w strukturach działu sprzedaży środków piorących i czystości Henkel Polska. Przed objęciem stanowiska kierownika sprzedaży rynku tradycyjnego w dziale środków piorących i czystości w 2011 roku pełniła funkcję kierownika ds. rozwoju sprzedaży, dystrybucji i marketingu. Wcześniej związana z Gillette Poland oraz Suntech Sp.z o.o.

 

 

M.S.: Co uznaje Pani za największe wyzwanie w swojej pracy?

Izabela Cimoch:W mojej opinii najważniejszym wyzwaniem pozostaje motywowanie ludzi podczas zmian. A zmiany są nieodłącznym elementem pracy w dziale sprzedaży w naszej branży – wymusza je zmieniający się i trudny rynek.

 

M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pani w zarządzaniu ludźmi?

I.C.:Ponieważ na co dzień zarządzam ponad sześćdziesięcioosobowym działem sprzedaży, siłą rzeczy zdarzają mi się w życiu zawodowym trudne momenty w relacjach z pracownikami. Jednak przyjęłam zasadę, żeby w pracy z ludźmi nie należy podchodzić do żadnego tematu w kontekście problemu, a raczej wszystko traktować jak wyzwanie. Każdy człowiek jest bowiem oddzielną jednostką i należy podchodzić do niego indywidualnie. Jestem przekonana, że poznanie drugiego człowieka pozwala na znalezienie drogi do niego, a tym samym pomaga we wspólnym rozwiązywaniu wszystkich trudnych kwestii.

 

M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pani zajmuje?

I.C.:W mojej opinii dobry menedżer sprzedaży to osoba posiadająca wysokie kompetencje, które, dzięki swojemu profesjonalizmowi, potrafi wykorzystać we właściwy sposób. Oprócz wysokich kompetencji, temu, aby w pełni realizować się i osiągać sukcesy na kierowniczym stanowisku w dziale sprzedaży, służą także.: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętności interpersonalne czy dotyczące wywierania wpływu, decyzyjność i posiadanie wizji rozwoju. Podstawą do zdobywania szczytów zawodowych w sprzedaży jest bowiem umiejętne godzenie racjonalizmu z intuicją, czyli wykorzystanie wyżej wymienionych cech w odpowiedniej konfiguracji i we właściwym momencie.

 

M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

I.C.:Wspomniałam wcześniej o potrzebie posiadania wizji rozwoju. W opozycji do tej postawy i zarazem błędem, którego należy się wystrzegać, jest bycie pasywnym. W sprzedaży należy przejmować inicjatywę, aktywnie śledzić i wyprzedzać trendy, aby móc wprowadzać zmiany w odpowiednim czasie.

 

M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Pani podlega?


I.C.:Do moich obowiązków, jako kierownika sprzedaży rynku tradycyjnego w dziale środków piorących i czystości, należy zarządzanie pracownikami działu sprzedaży pracującymi w terenie, sprzedażą na rynku tradycyjnym oraz działem Trade Marketingu.Od ponad roku zarządzam kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników.

 

M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

I.C.:Menedżerowie sprzedaży poniekąd wpływają i kreują rzeczywistość, w której żyjemy i pracujemy i to jest na pewno pociągające. Ale powodów, dla których warto pracować w dziale sprzedaży firmy Henkel jest wiele więcej.

Po pierwsze, firma oferuje najwyższej jakości produkty pod znanymi markami ułatwiające życie milionom użytkowników, stąd planowanie sprzedaży takich produktów i gwarantowanie ich dotarcia do konsumentów daje ogromną satysfakcję. Po drugie, pracując w firmie obecnej na ponad stu rynkach na świecie możemy czerpać z doświadczeń menedżerów sprzedaży z innych krajów, ucząc się od najlepszych i wprowadzając standardy i praktyki na najwyższym światowym poziomie.

Równie ważny jest aspekt samego pracodawcy i jego podejścia do pracownika, niezależnie od działu, w którym się pracuje. Nasza firma jest znana z ogromnego szacunku do pracowników oraz wynagradzania ich za trud codziennej pracy poprzez tworzenie doskonałych warunków pracy i oferowanie możliwości rozwoju.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl