Rozmowa z kierownikiem sprzedaży rynku tradycyjnego w dziale środków piorących i czystości, Henkel Polska – Izabelą Cimoch,

Izabela Cimoch pracę w Henklu rozpoczęła w 2003 roku na stanowisku specjalisty ds. trade marketingu. Po kilku latach awansowała w strukturach działu sprzedaży środków piorących i czystości Henkel Polska. Przed objęciem stanowiska kierownika sprzedaży rynku tradycyjnego w dziale środków piorących i czystości w 2011 roku pełniła funkcję kierownika ds. rozwoju sprzedaży, dystrybucji i marketingu. Wcześniej związana z Gillette Poland oraz Suntech Sp.z o.o.

 

 

M.S.: Co uznaje Pani za największe wyzwanie w swojej pracy?

Izabela Cimoch:W mojej opinii najważniejszym wyzwaniem pozostaje motywowanie ludzi podczas zmian. A zmiany są nieodłącznym elementem pracy w dziale sprzedaży w naszej branży – wymusza je zmieniający się i trudny rynek.

 

M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknęła się Pani w zarządzaniu ludźmi?

I.C.:Ponieważ na co dzień zarządzam ponad sześćdziesięcioosobowym działem sprzedaży, siłą rzeczy zdarzają mi się w życiu zawodowym trudne momenty w relacjach z pracownikami. Jednak przyjęłam zasadę, żeby w pracy z ludźmi nie należy podchodzić do żadnego tematu w kontekście problemu, a raczej wszystko traktować jak wyzwanie. Każdy człowiek jest bowiem oddzielną jednostką i należy podchodzić do niego indywidualnie. Jestem przekonana, że poznanie drugiego człowieka pozwala na znalezienie drogi do niego, a tym samym pomaga we wspólnym rozwiązywaniu wszystkich trudnych kwestii.

 

M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pani zajmuje?

I.C.:W mojej opinii dobry menedżer sprzedaży to osoba posiadająca wysokie kompetencje, które, dzięki swojemu profesjonalizmowi, potrafi wykorzystać we właściwy sposób. Oprócz wysokich kompetencji, temu, aby w pełni realizować się i osiągać sukcesy na kierowniczym stanowisku w dziale sprzedaży, służą także.: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętności interpersonalne czy dotyczące wywierania wpływu, decyzyjność i posiadanie wizji rozwoju. Podstawą do zdobywania szczytów zawodowych w sprzedaży jest bowiem umiejętne godzenie racjonalizmu z intuicją, czyli wykorzystanie wyżej wymienionych cech w odpowiedniej konfiguracji i we właściwym momencie.

 

M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

I.C.:Wspomniałam wcześniej o potrzebie posiadania wizji rozwoju. W opozycji do tej postawy i zarazem błędem, którego należy się wystrzegać, jest bycie pasywnym. W sprzedaży należy przejmować inicjatywę, aktywnie śledzić i wyprzedzać trendy, aby móc wprowadzać zmiany w odpowiednim czasie.

 

M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Pani podlega?


I.C.:Do moich obowiązków, jako kierownika sprzedaży rynku tradycyjnego w dziale środków piorących i czystości, należy zarządzanie pracownikami działu sprzedaży pracującymi w terenie, sprzedażą na rynku tradycyjnym oraz działem Trade Marketingu.Od ponad roku zarządzam kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników.

 

M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

I.C.:Menedżerowie sprzedaży poniekąd wpływają i kreują rzeczywistość, w której żyjemy i pracujemy i to jest na pewno pociągające. Ale powodów, dla których warto pracować w dziale sprzedaży firmy Henkel jest wiele więcej.

Po pierwsze, firma oferuje najwyższej jakości produkty pod znanymi markami ułatwiające życie milionom użytkowników, stąd planowanie sprzedaży takich produktów i gwarantowanie ich dotarcia do konsumentów daje ogromną satysfakcję. Po drugie, pracując w firmie obecnej na ponad stu rynkach na świecie możemy czerpać z doświadczeń menedżerów sprzedaży z innych krajów, ucząc się od najlepszych i wprowadzając standardy i praktyki na najwyższym światowym poziomie.

Równie ważny jest aspekt samego pracodawcy i jego podejścia do pracownika, niezależnie od działu, w którym się pracuje. Nasza firma jest znana z ogromnego szacunku do pracowników oraz wynagradzania ich za trud codziennej pracy poprzez tworzenie doskonałych warunków pracy i oferowanie możliwości rozwoju.