Rozmowa z dyrektorem regionalnym Getin Noble Banku – Łukaszem Kulonem

Łukasz Kulon – Od kwietnia 2010 roku pełni funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży w Getin Noble Bank SA. Wcześniej, w latach 2006-2010, pracował na stanowisku Dyrektora Oddziału w Getin Noble Banku. 

 

Menedżer Sprzedaży:  W jakiej firmie oraz branży Pan pracuje? Jaki jest zakres Pana obowiązków, odpowiedzialności? Ilu menedżerów oraz sprzedawców Panu podlega?


Łukasz Kulon: Pracuję w Getin Noble Bank SA. Jeśli chodzi o zakres moich obowiązków to jest on bardzo szeroki. Zaczynając od rekrutowania pracowników, poprzez realizowanie zadań sprzedażowych, a kończąc na otwieraniu nowych punktów sprzedaży. Odpowiadam za przychodowość całego podległego regionu jak i za zachowanie ciągłości skutecznego działania. Podlega mi 22 menedżerów oraz 110 sprzedawców. Wraz z rozwojem regionu liczba ta cały czas rośnie. 


M.S.: Z jakimi problemy boryka się Pan, jako Menedżer Sprzedaży?


Ł.K.: Problemy występujące w tak dużej organizacji są podobne do tych, z jakimi spotykają się menedżerowie w innych, porównywalnych spółkach. Istotne jest położenie dużego nacisku na przestrzeganie procedur przez pracowników, rozwiązywanie konfliktów w zespołach sprzedażowych czy też skutecznym motywowaniem pracowników.  


M.S.: Jakich błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?


Ł.K.: Najważniejsze jest merytoryczne podejście do produktów, nie wolno także krytykować nowych rozwiązań. Nie wolno zastraszać pracowników. Należy natomiast starać się nie doprowadzać do sytuacji stresowych. W trudnych momentach pokazać, że szuka się rozwiązania problemu, nie rozdmuchując go.

 
M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako Menedżer Sprzedaży?


Ł.K.: Nasza firma jest bardzo dynamiczna, stawia na rozwój i aktywną sprzedaż. Dzięki takiemu podejściu jest wiele możliwości awansu czy też uczestniczenia w nowych projektach sprzedażowych. Dzięki zmienności oferowanych rozwiązań finansowych jak i sytuacji na rynku, można nauczyć się elastycznego podejścia do produktów i klienta. Firma zapewnia bardzo ciekawe szkolenia jak i bardzo atrakcyjny system premiowania. 


M.S.:Dziękujemy za rozmowę
 
Wywiady zamieszczone w serwisie www.menedzersprzedazy.pl posłużą do stworzenia raportu, dotyczącego działań, wyzwań, obowiązków i problemów, z jakimi spotykają się medżerowie sprzedaży.