Rozmowa z dyrektorem regionalnym Getin Noble Banku – Łukaszem Kulonem

Łukasz Kulon – Od kwietnia 2010 roku pełni funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży w Getin Noble Bank SA. Wcześniej, w latach 2006-2010, pracował na stanowisku Dyrektora Oddziału w Getin Noble Banku. 

 

Menedżer Sprzedaży:  W jakiej firmie oraz branży Pan pracuje? Jaki jest zakres Pana obowiązków, odpowiedzialności? Ilu menedżerów oraz sprzedawców Panu podlega?


Łukasz Kulon: Pracuję w Getin Noble Bank SA. Jeśli chodzi o zakres moich obowiązków to jest on bardzo szeroki. Zaczynając od rekrutowania pracowników, poprzez realizowanie zadań sprzedażowych, a kończąc na otwieraniu nowych punktów sprzedaży. Odpowiadam za przychodowość całego podległego regionu jak i za zachowanie ciągłości skutecznego działania. Podlega mi 22 menedżerów oraz 110 sprzedawców. Wraz z rozwojem regionu liczba ta cały czas rośnie. 


M.S.: Z jakimi problemy boryka się Pan, jako Menedżer Sprzedaży?


Ł.K.: Problemy występujące w tak dużej organizacji są podobne do tych, z jakimi spotykają się menedżerowie w innych, porównywalnych spółkach. Istotne jest położenie dużego nacisku na przestrzeganie procedur przez pracowników, rozwiązywanie konfliktów w zespołach sprzedażowych czy też skutecznym motywowaniem pracowników.  


M.S.: Jakich błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?


Ł.K.: Najważniejsze jest merytoryczne podejście do produktów, nie wolno także krytykować nowych rozwiązań. Nie wolno zastraszać pracowników. Należy natomiast starać się nie doprowadzać do sytuacji stresowych. W trudnych momentach pokazać, że szuka się rozwiązania problemu, nie rozdmuchując go.

 
M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako Menedżer Sprzedaży?


Ł.K.: Nasza firma jest bardzo dynamiczna, stawia na rozwój i aktywną sprzedaż. Dzięki takiemu podejściu jest wiele możliwości awansu czy też uczestniczenia w nowych projektach sprzedażowych. Dzięki zmienności oferowanych rozwiązań finansowych jak i sytuacji na rynku, można nauczyć się elastycznego podejścia do produktów i klienta. Firma zapewnia bardzo ciekawe szkolenia jak i bardzo atrakcyjny system premiowania. 


M.S.:Dziękujemy za rozmowę
 
Wywiady zamieszczone w serwisie www.menedzersprzedazy.pl posłużą do stworzenia raportu, dotyczącego działań, wyzwań, obowiązków i problemów, z jakimi spotykają się medżerowie sprzedaży. 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl