Rozmowa z Dyrektorem Departamentu Klientów Biznesowych Regionu Północno-Zachodniego Dariuszem Niewójtem w Polkomtel Sp. z o.o.

Dariusz Niewójt jest dyrektorem Departamentu Klientów Biznesowych Regionu Północno-Zachodniego.Zajmował się zarządzaniem sprzedażą na rynku B2B przez kanały własne i agencyjne, zarządzaniem działem Klientów Kluczowych. Pracował także dla branży logistycznej, a od 1997 roku związany z branżą TELCO.

 

Menedżer Sprzedaży:  Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Dariusz Niewójt: W bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu najważniejszym wyzwaniem jest utrzymanie pozycji lidera konkurencyjności na rynku B2B, co związane jest z dostarczeniem najlepszego produktu przez najlepszych ludzi, osadzonych w ugruntowanych relacjach z klientem biznesowym.

Ważne jest dla nas zapewnienie pracownikom sprzedaży możliwości rozwoju indywidualnego i satysfakcji z pracy w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Jest to możliwe przez inspirowanie pracowników do wykorzystania ogromnego potencjału technologicznego i know-how tkwiącego w spółkach grupy.M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?

D.N. :Utrzymanie wysokiej motywacji i kreatywności. Unikanie rutyny i utrzymanie najlepszych, samodzielnych ludzi w sprzedaży uważam za podstawowe wyzwania w organizacji, chcącej być o krok przed konkurencją. To wymaga twórczego nastawienia także ze strony kadry zarządzającej. Można to zamknąć w stwierdzeniu: „musisz być o tyle lepszy, o ile lepszych chcesz mieć ludzi”.M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

D.N. :Otwartość i umiejętność przetwarzania informacji na temat pojawiających się szans biznesowych ciągle kreowanych przez dynamiczny rynek. Ważna jest umiejętność tworzenia przyszłościowych scenariuszy i ciągła selekcja zjawisk mających szansę na wyznaczenie nowych trendów, od tego co jest zjawiskiem chwilowym. Kluczowa jest również umiejętność „sprzedania” dobrych inicjatyw biznesowych wewnątrz organizacji oraz wytrwałość w doprowadzaniu ich do realizacji.M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

D.N. :Bardzo ważna jest weryfikacja własnych pomysłów i do tego potrzebna jest grupa krytyków, lecz nie krytykantów. W natłoku bieżących zadań nie można zapomnieć o udziale i uznaniu wkładu najlepszych współpracowników, którzy tworzą sukces każdego menedżera.M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

D.N. :Głównym zadaniem jest zrealizowanie określonego wyniku sprzedaży w wyznaczonym obszarze rynku biznesowego. Wiąże się to z bieżącym zarządzaniem strukturą sprzedaży i długookresową strategią. Odpowiadam za strukturę sprzedaży składającą się z ponad 350 osób i obejmująca klientów z segmentów CMA i SME.  M.S.:   Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

D.N. :Największym argumentem „za” jest praca w branży, przed którą są ogromne perspektywy tworzenia nowych produktów dla całego rynku oraz projektów na potrzeby poszczególnych klientów. Mamy możliwość obserwacji zmian i trendów, praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Dzięki naszym rozwiązaniom zwiększa się efektywność i konkurencyjność firm. Ciągły kontakt z nowinkami technologicznymi oraz możliwość aplikowania ich u klientów oraz obserwacji jak działają to są czynniki, które dostarcza ogromnej satysfakcji w pracy.

 

M.S.: Dziękujemy za rozmowę

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl