Rozmowa z Dyrektorem Departamentu Klientów Biznesowych Regionu Północno-Zachodniego Dariuszem Niewójtem w Polkomtel Sp. z o.o.

Dariusz Niewójt jest dyrektorem Departamentu Klientów Biznesowych Regionu Północno-Zachodniego.Zajmował się zarządzaniem sprzedażą na rynku B2B przez kanały własne i agencyjne, zarządzaniem działem Klientów Kluczowych. Pracował także dla branży logistycznej, a od 1997 roku związany z branżą TELCO.

 

Menedżer Sprzedaży:  Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?

Dariusz Niewójt: W bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu najważniejszym wyzwaniem jest utrzymanie pozycji lidera konkurencyjności na rynku B2B, co związane jest z dostarczeniem najlepszego produktu przez najlepszych ludzi, osadzonych w ugruntowanych relacjach z klientem biznesowym.

Ważne jest dla nas zapewnienie pracownikom sprzedaży możliwości rozwoju indywidualnego i satysfakcji z pracy w jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Jest to możliwe przez inspirowanie pracowników do wykorzystania ogromnego potencjału technologicznego i know-how tkwiącego w spółkach grupy.M.S.: Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan w zarządzaniu ludźmi?

D.N. :Utrzymanie wysokiej motywacji i kreatywności. Unikanie rutyny i utrzymanie najlepszych, samodzielnych ludzi w sprzedaży uważam za podstawowe wyzwania w organizacji, chcącej być o krok przed konkurencją. To wymaga twórczego nastawienia także ze strony kadry zarządzającej. Można to zamknąć w stwierdzeniu: „musisz być o tyle lepszy, o ile lepszych chcesz mieć ludzi”.M.S.: Jakimi cechami powinien charakteryzować się menedżer, znajdujący się na stanowisku, które Pan zajmuje?

D.N. :Otwartość i umiejętność przetwarzania informacji na temat pojawiających się szans biznesowych ciągle kreowanych przez dynamiczny rynek. Ważna jest umiejętność tworzenia przyszłościowych scenariuszy i ciągła selekcja zjawisk mających szansę na wyznaczenie nowych trendów, od tego co jest zjawiskiem chwilowym. Kluczowa jest również umiejętność „sprzedania” dobrych inicjatyw biznesowych wewnątrz organizacji oraz wytrwałość w doprowadzaniu ich do realizacji.M.S.: Jakich głównych błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?

D.N. :Bardzo ważna jest weryfikacja własnych pomysłów i do tego potrzebna jest grupa krytyków, lecz nie krytykantów. W natłoku bieżących zadań nie można zapomnieć o udziale i uznaniu wkładu najlepszych współpracowników, którzy tworzą sukces każdego menedżera.M.S.: Jakie są Pana główne obowiązki? Jak liczny zespół Panu podlega?

D.N. :Głównym zadaniem jest zrealizowanie określonego wyniku sprzedaży w wyznaczonym obszarze rynku biznesowego. Wiąże się to z bieżącym zarządzaniem strukturą sprzedaży i długookresową strategią. Odpowiadam za strukturę sprzedaży składającą się z ponad 350 osób i obejmująca klientów z segmentów CMA i SME.  M.S.:   Dlaczego warto pracować w Państwa firmie, jako menedżer sprzedaży?

D.N. :Największym argumentem „za” jest praca w branży, przed którą są ogromne perspektywy tworzenia nowych produktów dla całego rynku oraz projektów na potrzeby poszczególnych klientów. Mamy możliwość obserwacji zmian i trendów, praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Dzięki naszym rozwiązaniom zwiększa się efektywność i konkurencyjność firm. Ciągły kontakt z nowinkami technologicznymi oraz możliwość aplikowania ich u klientów oraz obserwacji jak działają to są czynniki, które dostarcza ogromnej satysfakcji w pracy.

 

M.S.: Dziękujemy za rozmowę