Relacja z I Śląskiego Kongresu Menedżerów Sprzedaży i ich Zespołów

Dnia 29 lutego w Katowicach odbył się I Śląski Kongres Menedżerów Sprzedaży i ich Zespołów. Było to spotkanie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za strukturę sprzedaży, menedżerów i dyrektorów, którego patronem medialnym był Menedżer Sprzedaży. „W imprezie uczestniczyło łącznie około 100 osób. Kongres trwał 1 dzień, podczas którego udało się nam zrealizować około 10 godzin warsztatów, prezentacji, sesji dyskusyjnych. Impreza, w moim przekonaniu, była bardzo udana.”, powiedział prezes firmy Marketing Maestry, organizatora Kongresu, Wiesław Bełz.

Podczas kongresu wystąpili liczni eksperci z branży sprzedażowej, jak i trenerzy firm szkoleniowych, m.in. Dariusz Milczarek (Sandler Training), Tomasz Mnich (theWhyMethod), Marcin Samorek (Sandler Training), Romeo Grzębowski (Time for Team), Michał Wójcik, (twórca unikalnej metody badania efektywności Działu Sprzedaży ,,Dimension of sale fifth”), a także wielu innych.  

 

Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja „Sprzedaż jest jak tango” Dariusza Milczarka, traktująca o skomplikowanych relacjach pomiędzy sprzedawcą i kupującym, a także wystąpienie „Taktyka negocjacji handlowych – kolejne podejścia” przeprowadzona przez Michała Wójcika.Podczas sesji dyskusyjnych menedżerowie sprzedaży mogli wymienić się doświadczeniami przedstawić problemy, z jakimi się stykają w swojej pracy i wspólnie przedyskutować rozwiązania. Sesje warsztatowe zostały podzielone na kilka bloków tematycznych, dzięki czemu uczestnicy kongresu mogli wybrać najbardziej interesujące ich tematy takie jak: Innowacja w sprzedaży- postawa ,,Naiwnego widza”, Taktyka negocjacji handlowych – kolejne podejścia, Baza danych – podstawowe narzędzie w rękach handlowca, czy Budowa zwycięskich zespołów handlowych. „Firma Marketing Maestry zorganizowała w swojej historii ponad 80 imprez, konferencji i kongresów, przede wszystkim z dziedziny marketingu. Po 7 latach doszliśmy do wniosku, by podjąć się nowego tematu, jakim jest sprzedaż. W jego realizacji pomogła nam przede wszystkim firma Sandler Training”, powiedział prezes Marketing Maestry, pytany o powód zorganizowania I Kongresu Sprzedaży na Śląsku.

 

„Uczestnicy naszego kongresu dowiedzieli się wielu nowych rzeczy, jak i odświeżyli znane wiadomości. Przyznam, że była to ożywcza lekcja, dająca wiele pomysłów. Pomimo iż kongres trwał cały dzień i była to duża dawka wiedzy i ćwiczeń, jednak nie jest to wystarczająca ilość czasu, by dokonać istotnych zmian w zachowaniach czy wejść na nowy  poziom uzyskiwania wyższych wyników sprzedażowych. Tę wiedzę trzeba ćwiczyć podczas warsztatów czy sesji szkoleniowych. Sądzę jednak, iż już same uświadomienie problemów, z jakimi stykają się menedżerowie sprzedaży i sami sprzedawcy sprawia, iż możemy mówić, że nasz Kongres spełnił swoją rolę ”, dodał Wiesław Bełz.

 

Ilość zgromadzonych uczestników, a także wysoki poziom ich satysfakcji, natchnął organizatorów do zorganizowania kolejnego kongresu. „Przestudiowaliśmy ankiety, które wypełnili uczestnicy. Były to pochlebne opinie, ale zwarte były w nich także postulatywne uwagi, mówiące o tym, czego użytkownicy chcieliby nauczyć się w przyszłości. Jest to dawka inspiracji, która sprawia, iż już myślimy o II edycji Kongresu, planowanej na październik tego roku. Mam nadzieję, że uda się zorganizować to wydarzenie w podobnej skali jak pierwsza edycja Kongresu. Formuła warsztatów włączonych w formułę konferencji sprawdziła się, tak więc zamierzamy w podobnej formie zorganizować kolejny kongres”, podsumował Wiesław Bełz.Zapraszamy na kolejną edycję Śląskiego Kongresu Menedżerów Sprzedaży i ich Zespołów już jesienią bieżącego roku.

Na zdjęciu: uczestnicy KongresuNa zdjęciu :Michał Wójcik (Sandler Polska)Na zdjęciu:   Grzegorz Sikora (Sandler Polska)Na zdjęciu: Michał Wójcik (Sandler Polska)Na zdjęciu: uczestnik konferencjiNa zdjęciu: Wiesław Bełz (Marketing Maestry – organizator konferencji) i Wiesław Porosło (ProOptima)Na zdjęciu: Dariusz Milczarek (Sandler Polska)Na zdjęciu: uczestnicy konferencji