Jak zarządzać podwładnymi?

1. Jakie są największe wyzwania stojące przed dyrektorem oddziału?

 
Pracujemy w sektorze usług finansowych, który jest barometrem sytuacji gospodarczej która wciąż podlega zmianom.
 
Umiejętność przewidywania zmian, dostosowanie się do nich, analiza rynku i nowych potrzeb naszych klientów to właśnie wyzwania. Dzisiejszy klient jest bardzo wymagający, oczekuje doradztwa na najwyższym poziomie. Ma nieograniczony dostęp do informacji, jest równorzędnym partnerem w rozmowach na temat ubezpieczeń i finansów.  Z tego powodu zarządzanie strukturą sprzedażową w sposób adekwatny do wymogów rynku, sprostanie zadaniom również w trudnych warunkach konkurencji, uzyskiwanie  dobrych wyników przy jednoczesnym utrzymaniu  wysokich  standardów naszych usług jest dużym wyzwaniem.  
 
2. W jaki sposób rozwiązuje Pani  problemy w zarządzaniu podwładnymi?
 
Problemy nieodłącznie towarzyszą każdemu aktywnemu działaniu. W strukturach sprzedaży bezpośredniej jest ich być może nawet więcej niż gdziekolwiek indziej. Wszelkie zmiany na rynku, spadki na giełdzie, wydarzenia gospodarcze, a nawet polityczne przekładają się natychmiast na nastroje naszych klientów i nasze relacje w oddziale.
 
To jest praca z ludźmi i dla ludzi. Zdarzają się przecież także trudne sytuacje, błędy. Jeśli pojawia się problem staram się go rozwiązać – konflikt nie musi być destrukcyjny. Można z niego wynieść naukę i doświadczenie, w zespole wielu indywidualistów ścieranie się poglądów jest normalne.
 
3. Za co ceni Pani swoją pracę?
 
To praca wymagająca wysokich kompetencji w zarządzaniu.
 
Z jednej strony należy podnosić kwalifikacje i zdobywać na bieżąco wiedzę merytoryczną. Z drugiej strony fascynujące jest stosowanie w praktyce, w pracy z zespołem sprzedażowym, wiedzy z zakresu psychologii w zarządzaniu.
 
Tutaj bardziej niż gdzie indziej sprawdzają się tzw. miękkie narzędzia motywacji, coaching, umiejętność budowania dobrych relacji z klientami i ze współpracownikami. Tutaj można realizować swoją wizję i sprawdzić się jako lider.
 
Zaangażowanie i pracowitość przekłada się bezpośrednio na wynik. Ta praca daje możliwość zawodowego spełnienia się.  
 
4. Co na początku stanowiło największą przeszkodę w pracy?
 
Myślę, że w moim przypadku był to na początku problem dotyczący właściwego zorganizowania sobie czasu pracy. Trudno mi było znaleźć właściwe proporcje pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Teraz staram się to rozgraniczać, bardzo dbam o to, aby zarówno praca jak i pozostałe moje sprawy miały sensowny wymiar. Pracuję między innymi po to aby realizować moje prywatne pasje.  Nie rezygnuję z uprawiania sportu, lubię podróże, jestem też zdania, że zmęczony pracoholik nie jest w stanie efektywnie zarządzać innymi. Drugą przeszkodą na początku mojej pracy była trudność z zaakceptowaniem porażek. Teraz już nie. Teraz wiem, że porażki podobnie jak sukcesy, wpisane są nieodłącznie w każdą działalność.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl