Dyrektor Regionalny odpowiada

Krzysztof Garbacz jest dyrektorem Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Banku Polskiego w Łodzi. Odpowiada za działalnośc banku na terytorium Łodzi wobec władz lokalnych i firm. Zarządza 33 Dyrektorami Oddziałów, pośrednio podlega mu 1300 pracowników.

 

Menedżer Sprzedaży:  W jakiej firmie oraz branży Pan  pracuje? Jaki jest zakres Pana obowiązków, odpowiedzialności? Ilu menedżerów oraz sprzedawców Panu podlega?

Krzysztof Garbacz: Pracuję w PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Oddziału Regionalnego w Łodzi. Odpowiadam za realizację planów sprzedaży regionu detalicznego, w tym produktów Grupy Kapitałowej Banku, a przede wszystkim osiągnięcie przez region łódzki wyznaczonego wyniku finansowego. Reprezentuję Bank w zakresie prowadzonej działalności na terytorium województwa łódzkiego wobec władz lokalnych, jak i środowiska biznesowego.
Poza tymi zadaniami odpowiadam za funkcjonowanie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w regionie, rozwój zawodowy pracowników, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa funkcjonowania placówek Banku, racjonalne kształtowanie poziomu kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem regionu oraz zarządzanie podległymi zasobami pracowników. W podległym mi regionie pracuje ok. 1300 pracowników, z której to grupy ponad 900 osób to sprzedawcy. Bezpośrednio zarządzam pracą 33 Dyrektorów Oddziałów.

 
M.S.: Z jakimi problemy boryka się Pan jako Menedżer Sprzedaży?
K.G.:Wszystkie działania Dyrektora Regionu traktuję jako wyzwania menedżerskie. Uważam, że najważniejsze w pracy menedżera jest zrozumienie przez wszystkich pracowników celów i zasad pracy oraz oczekiwań pracodawcy. Zatem codziennym, najpoważniejszym zadaniem menedżera jest właściwe kształtowanie świadomości pracy indywidualnej i zespołowej oraz wyjaśnienie jej wpływu na wyniki osiągane przez korporację. Trzeba budować przekonanie, że zmiany w środowisku pracy są stanem permanentnym i nie należy się ich obawiać, a tylko szukać dla siebie i swojego zespołu nowych możliwości realizacji założonych celów.


M.S.: Jakich błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?
K.G.:Trzeba mieć świadomość, że wszystkiego się nie wie. Nie wolno więc być zbyt pewnym siebie, bo sytuacje i ludzie potrafią zaskakiwać, i to zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Na każdą z tych sytuacji trzeba być więc dobrze przygotowanym.


M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie jako Menedżer Sprzedaży?
K.G.: Pracuję w bardzo dużej organizacji z ogromnymi możliwościami rozwoju osobistego. Ugruntowana pozycja Banku na rynku i perspektywa zmian w jego funkcjonowaniu, a także możliwość wpływania na nie daje ogromną satysfakcję z pracy. Warto być twórcą koncepcji zmian i uczestnikiem procesu ich wdrażania.


Rozmawiała Anna DworaczyńskaWywiady zamieszczone w serwisie www.menedzersprzedazy.pl posłużą do stworzenia raportu, dotyczącego działań, wyzwań, obowiązków i problemów, z jakimi spotykają się medżerowie sprzedaży. 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl