Dyrektor Regionalny odpowiada

Krzysztof Garbacz jest dyrektorem Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Banku Polskiego w Łodzi. Odpowiada za działalnośc banku na terytorium Łodzi wobec władz lokalnych i firm. Zarządza 33 Dyrektorami Oddziałów, pośrednio podlega mu 1300 pracowników.

 

Menedżer Sprzedaży:  W jakiej firmie oraz branży Pan  pracuje? Jaki jest zakres Pana obowiązków, odpowiedzialności? Ilu menedżerów oraz sprzedawców Panu podlega?

Krzysztof Garbacz: Pracuję w PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Oddziału Regionalnego w Łodzi. Odpowiadam za realizację planów sprzedaży regionu detalicznego, w tym produktów Grupy Kapitałowej Banku, a przede wszystkim osiągnięcie przez region łódzki wyznaczonego wyniku finansowego. Reprezentuję Bank w zakresie prowadzonej działalności na terytorium województwa łódzkiego wobec władz lokalnych, jak i środowiska biznesowego.
Poza tymi zadaniami odpowiadam za funkcjonowanie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w regionie, rozwój zawodowy pracowników, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa funkcjonowania placówek Banku, racjonalne kształtowanie poziomu kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem regionu oraz zarządzanie podległymi zasobami pracowników. W podległym mi regionie pracuje ok. 1300 pracowników, z której to grupy ponad 900 osób to sprzedawcy. Bezpośrednio zarządzam pracą 33 Dyrektorów Oddziałów.

 
M.S.: Z jakimi problemy boryka się Pan jako Menedżer Sprzedaży?
K.G.:Wszystkie działania Dyrektora Regionu traktuję jako wyzwania menedżerskie. Uważam, że najważniejsze w pracy menedżera jest zrozumienie przez wszystkich pracowników celów i zasad pracy oraz oczekiwań pracodawcy. Zatem codziennym, najpoważniejszym zadaniem menedżera jest właściwe kształtowanie świadomości pracy indywidualnej i zespołowej oraz wyjaśnienie jej wpływu na wyniki osiągane przez korporację. Trzeba budować przekonanie, że zmiany w środowisku pracy są stanem permanentnym i nie należy się ich obawiać, a tylko szukać dla siebie i swojego zespołu nowych możliwości realizacji założonych celów.


M.S.: Jakich błędów należy wystrzegać się na tym stanowisku?
K.G.:Trzeba mieć świadomość, że wszystkiego się nie wie. Nie wolno więc być zbyt pewnym siebie, bo sytuacje i ludzie potrafią zaskakiwać, i to zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Na każdą z tych sytuacji trzeba być więc dobrze przygotowanym.


M.S.: Dlaczego warto pracować w Państwa firmie jako Menedżer Sprzedaży?
K.G.: Pracuję w bardzo dużej organizacji z ogromnymi możliwościami rozwoju osobistego. Ugruntowana pozycja Banku na rynku i perspektywa zmian w jego funkcjonowaniu, a także możliwość wpływania na nie daje ogromną satysfakcję z pracy. Warto być twórcą koncepcji zmian i uczestnikiem procesu ich wdrażania.


Rozmawiała Anna DworaczyńskaWywiady zamieszczone w serwisie www.menedzersprzedazy.pl posłużą do stworzenia raportu, dotyczącego działań, wyzwań, obowiązków i problemów, z jakimi spotykają się medżerowie sprzedaży.