Strategia marketingowa – klucz do sukcesu

img_820
Procter&Gamble, IBM, McDonalds czy Boeing to firmy, które odniosły ogromny międzynarodowy sukces. Wielu ludzi zastanawia się na czym polega ich fenomen i w jaki sposób doszły do takich wyników? Odpowiedź jest z pozoru prosta – wszystko dzięki doskonałej strategii marketingowej.Pozostaje jednak pytanie – jak tę doskonałą strategię opracować?Posiadanie odpowiedniej strategii to niezbędny element skutecznego zarządzania firmą. Strategia to wizja rozwoju przyszłej organizacji i scenariusz  działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych. Scenariusz ten zakładać winien spójne i konsekwentne dążenie wszystkich pracowników organizacji do realizacji wytyczonych celów w oparciu o długookresowe plany i zasady postępowania.„Strategia wyznacza kierunek i tempo działań organizacji oraz służy optymalnemu wykorzystaniu i rozwinięciu jej potencjału organizacyjnego, czyli kapitału ludzkiego, finansowego i technologicznego” – doprecyzowuje Mirosław Szudzichowski, ekspert Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore w obszarze strategicznego planowania marketingowego.Strategia jest działaniem kompleksowym, kreowanym w sposób świadomy, które w zdecydowanej mierze wpływa na wyniki funkcjonowania organizacji. Jednym z kluczowych elementów prowadzących do osiągnięcia sukcesu przez firmę  jest stworzenie  dla niej optymalnej strategii marketingowej.Od czego zacząć budowanie sukcesu firmy?Strategia marketingowa to wskazanie na mocne i słabe strony naszej wizji rozwoju, na to jakie mamy cele do osiągnięcia, jak przekonać do siebie nowych i skutecznie porozumiewać się z obecnymi klientami. Jak pokazują wyżej przytoczone przykłady międzynarodowych organizacji, stworzenie skutecznej strategii marketingowej to podstawa, której puntem wyjścia musi być plan, zawierający następujące elementy:


 • Określenie docelowej grupy odbiorców – musimy zdecydować, kto będzie głównym odbiorcą naszych produktów. Dokładne określenie „targetu” jest niezbędne, ponieważ naszą przyszłą ofertę będziemy kierować właśnie do nich.
 • Spozycjonowanie, czyli okreslenie elementów wyróżniających naszą firmę na tle konkurencji – każdy nowy projekt wprowadza nowe pomysły, które stanowią oryginalny sposób osiągania celów poprzez wykonywanie innych działań niż konkurenci lub wykonywanie tych samych działań, ale inaczej.
 • Zdefiniowanie celów marketingowych oraz sposóbu ich realizacji – musimy wiedzieć z czym, kiedy i w jaki sposób chcemy dotrzeć do odbiorców i jakich narzędzi chcemy do tego użyć.
 • Oszacowanie kosztów realizacji całej strategii marketingowej – cały plan powinien być spójny pod względem prognozowanych nakładów i efektów.Co możesz zyskać?Dobrze zaplanowana i zrealizowana strategia marketingowa przynosi bardzo wiele korzyści:


 • Ułatwia skupienie się na możliwościach (okazjach), które można wykorzystać oraz na zagrożnieach problemach, których należy unikać.
 • Wskazuje narzędzia, które pozwolą skutecznie zwalczać konkurencję i zdobywać nowych klientów.
 • Zwraca uwagę na najefektywniejsze metody promocji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.
 • Pozwala określić i wykorzystać trwałą przewagę konkurencyjną.
 • Wspomaga efektywną komunikację z pracownikami, klientami i partnerami.
 • Zwiększa sprzedaż oraz zyski.O czym musisz pamietać, żeby nie stracić?Jak widzimy skuteczna strategia marketingowa otwiera przed nami nowe możliwości, a firma – dzięki niej – ma szansę wejść w fazę prosperity. Co, jeśli jednak obrana przez nas strategia nie daje pożądanych efektów? Konieczny jest jej audyt i analiza, która wskaże nam popełnione błędy i umożliwi dokonanie niezbędnych korekt. Dzięki obserwacji wybitnych strategów biznesu takich, jak Michael Porter, Gary Hamel czy C.K. Prahalad można wskazać kilka praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia optymalnej strategii, sposobów jej kreowania i analizowania w poszukiwaniu szans rozwoju organizacji:


 • Stawiaj przed sobą ambitne cele – skup się na zadaniach, dla których nie ma prostych rozwiązań, a ich zrealizowanie wymaga czasu i dużego nakładu pracy.
 • Podejmuj ryzyko – dążenie do ambitnych celów pociąga  za sobą ryzyko, ale jest to naturalna konsekwencja w grze o „dużą stawkę”.
 • Nie bój się innowacji i twórczego podejścia – strategiczne działanie jest oparte na wiedzy i doświadczeniu, ale także w dużej mierze na intuicji i wyczuciu, które charakteryzują  twórcze myśleniem i poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych  rozwiązań.
 • Stosuj systemowe podejście – myślenie strategiczne zmusza do skoncentrowania się na firmie jako całości. Należy analizować szeroki kontekst funkcjonowania organizacji w zmieniającym się otoczeniu.
 • Wykazuj się praktycyzmem – strategiczne działanie nie może opierać się na hipotezach, domysłach i koncepjach, które będzie można zrealizować w bliżej nieokreślonej przyszłości. Musi ono proponować to, co jest możliwe do zrealizowania w danym momencie i obecnych warunkach.„Strategia marketingowa jest potrzebna w każdej firmie, ponieważ wskazuje kierunek i sposób prowadzenia działań, które mają przynosić  wymierne korzyści przedsiębiorstwu. Pozwala ona na ciągły rozwój i skuteczne dotarcie do ścisle zdefiniowanej grupy odbiorców, co jest niezbędne – szczególnie w czasach prawie nieograniczonej, coraz intensywniejszej konkurencji” – podsumowuje Szudzichowski z Homo Creatore.Kontakt dla mediów:

Korneliusz Smolik

korneliusz.smolik@goodonepr.pl

kom. 510 796 217