Rotacja pracowników: Dlaczego ludzie odchodzą z pracy.

img_365
Powodów, dla których ludzie rezygnują z pracy i przechodzą do innej często konkurencyjnej firmy jest bardzo dużo.Dobrzy pracownicy nie odchodzą z dobrych firm, oni odchodzą od kiepskich menedżerów. Oto siedem praktyk menedżerskich, które powodują, że szybko tracimy wartościowych pracowników. Sprawdź czy te praktyki sam stosujesz lub czy są one powszechne w Twojej firmie.

 • Menedżerowie żądają często, by jeden pracownik wykonywał pracę dwóch lub więcej osób, co skutkuje dłuższym dniem pracy, błyskawicznym wypaleniem zawodowym, nie tylko tego konkretnego podwładnego, ale całego zespołu.

   
 • Menedżerowie nie pozwalają swoim szeregowym pracownikom podejmować decyzji, związanych z wykonywaniem ich pracy. Skutkiem takiego podejścia jest bierna postawa pracownika, który nie angażuje się w pracę i brakuje mu entuzjazmu.

   
 • Menedżerowie stale reorganizują, „przestawiają” podwładnych i zmieniają kierunki działania. Podwładny traci rozeznanie w sytuacji, nie wie już co jest priorytetem.

   
 • Menedżerowie nie poświęcają czasu na wyjaśnianie i racjonalizowanie swoich decyzji. Na przykład nie uznają pracy swych podwładnych, reagują irytacją i agresją na działania podwładnego, jednocześnie nie informując go, co zrobił źle. To zabija morale i pewność siebie pracowników.

   
 • Menedżerowie podejmują złe decyzje, dotyczące awansowania pracowników. Awansują nieodpowiednie osoby, co jest odbierane jako faworyzowanie jednych kosztem drugich. Kolejny skuteczny „zabójca” motywacji.

   
 • Menedżerowie często doprowadzają do niezdrowej rywalizacji pomiędzy pracownikami lub pomiędzy działami, a jednocześnie stale powtarzają jak ważna jest praca zespołowa. W takiej sytuacji podwładny z pewnością stanie się bardziej cyniczny.

   
 • Menedżerowie przypisują podwłądnym winę za błędy i nieudane działania.  Reagują emocjonalnie. W rezultacie takiej postawy podwładny będzie działał na minimum swoich możliwości w obawie, że każde działanie extra może się nie udać, a wtedy stanie się celem ataku.

Wskazówka: Jednym ze sposobów ograniczenia rotacji pracowników jest zaprzestanie mikrozarządzania. Ścisła kontrola i biurokracja zabija ducha zaangażowania i kreatywności, zwłaszcza w młodych ludziach. Morale spada i ludzie odchodzą. Zamiast tego skup się na wiekszym obrazie. Deleguj najbardziej kompetentnym, ale sposób wykonania zadania zostaw im. Niech oni kontrolują „małe” rzeczy. Innymi słowy im mniej zarządzania, tym lepsze zarządzanie.Marcia ZidleMarcia Zidle jest specjalistką w zakresie technik motywacyjnych dla menedżerów i liderów  biznesowych. Ma ponad 25 letnie doświadczenie w konsultingu.Oryginalny artykuł znajduje się tutaj

Polecane książki: Zatrzymaj ich po swojej stronie