Recenzja książki Zwalnianie pracownika

Zwalnianie pracownika

Harvard Business School Press
 
Zwalnianie pracownika to książka, a można powiedzieć nawet skrypt, który krok po kroku może pomóc menedżerom w tym jednym z najtrudniejszym z zadań, jakie mają do wykonania na kierowniczych stanowiskach. Każdy menedżer powinien zapoznać się z tą wyczerpującą pozycją. Książka, choć krótka, zawiera najważniejsze elementy, zadania, procesy, na jakich powinien skupić się menedżer w procesie zwolnienia.
 
Proces zwolnienia pracownika opisany jest od momentu podjęcia decyzji, poprzez przygotowanie się do spotkania z pracownikiem, samą rozmowę, sprawdzenie umowy, załatwienie formalności, aż do powiadomienia zespołu oraz zarządzania zespołem po zwolnieniu. Omówione zostaję także alternatywne opcje, jakie można obrać, zanim pracownika zostanie zwolniony. 
W książce znajdziemy także narzędzia, pomagające w przeprowadzeniu procesu zwolnienia, takie jak lista kontrolna czy arkusz samooceny, itp. Na pewno są one przydatne nie tylko dla początkujących menedżerów. 
Książka polecana wszystkim osobom, znajdujących się na funkcjach kierowniczych, a na pewno jest to obowiązkowa lektura dla tych, którzy przed problemem zwolnienia pracownika stają po raz pierwszy.Szczegóły znajdują się tutaj

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl