Recenzja książki Zwalnianie pracownika

Zwalnianie pracownika

Harvard Business School Press
 
Zwalnianie pracownika to książka, a można powiedzieć nawet skrypt, który krok po kroku może pomóc menedżerom w tym jednym z najtrudniejszym z zadań, jakie mają do wykonania na kierowniczych stanowiskach. Każdy menedżer powinien zapoznać się z tą wyczerpującą pozycją. Książka, choć krótka, zawiera najważniejsze elementy, zadania, procesy, na jakich powinien skupić się menedżer w procesie zwolnienia.
 
Proces zwolnienia pracownika opisany jest od momentu podjęcia decyzji, poprzez przygotowanie się do spotkania z pracownikiem, samą rozmowę, sprawdzenie umowy, załatwienie formalności, aż do powiadomienia zespołu oraz zarządzania zespołem po zwolnieniu. Omówione zostaję także alternatywne opcje, jakie można obrać, zanim pracownika zostanie zwolniony. 
W książce znajdziemy także narzędzia, pomagające w przeprowadzeniu procesu zwolnienia, takie jak lista kontrolna czy arkusz samooceny, itp. Na pewno są one przydatne nie tylko dla początkujących menedżerów. 
Książka polecana wszystkim osobom, znajdujących się na funkcjach kierowniczych, a na pewno jest to obowiązkowa lektura dla tych, którzy przed problemem zwolnienia pracownika stają po raz pierwszy.Szczegóły znajdują się tutaj