Recenzja książki Stwórz zespół z ikrą.

Stwórz zespól z ikrą

Harvard Business Essentials

 

„Stwórz zespól z ikrą” to poradnik zarówno dla tych, którzy zastanawiają się nad utworzeniem zespołu w ramach swoich struktur, jak i dla tych, którzy chcieliby usprawnić funkcjonowanie swoich już istniejących zespołów. Książka wyjaśnia, czym jest naprawdę zespół i czym różni się od grupy pracowników w firmie. Autorzy charakteryzują zespół, pokazują jak go stworzyć, jak wyznaczać funkcje, jak pełnić rolę lidera, jakie działania podejmować w jego ramach, jak raportować, czy komunikować się ze swoim zespołem, jak go integrować wokół jednego celu i motywować, a także, jak wyznaczać cele i je rozliczać. Każdy rozdział poświęcony jest innemu zagadnieniu, przez co bez problemu można wyszukać poszukiwane informacje. Układ treści jest bardzo przejrzysty, a we wstępie autorzy wyjaśniają czego może oczekiwać czytelnik po każdym rozdziale książki.

Nie brak w książce również aneksów, literatury uzupełniającej, a także formularzy użytecznych w tworzeniu i kierowaniu zespołem.Szczegóły znajdują się tutaj