Recenzja książki Stwórz zespół z ikrą.

Stwórz zespól z ikrą

Harvard Business Essentials

 

„Stwórz zespól z ikrą” to poradnik zarówno dla tych, którzy zastanawiają się nad utworzeniem zespołu w ramach swoich struktur, jak i dla tych, którzy chcieliby usprawnić funkcjonowanie swoich już istniejących zespołów. Książka wyjaśnia, czym jest naprawdę zespół i czym różni się od grupy pracowników w firmie. Autorzy charakteryzują zespół, pokazują jak go stworzyć, jak wyznaczać funkcje, jak pełnić rolę lidera, jakie działania podejmować w jego ramach, jak raportować, czy komunikować się ze swoim zespołem, jak go integrować wokół jednego celu i motywować, a także, jak wyznaczać cele i je rozliczać. Każdy rozdział poświęcony jest innemu zagadnieniu, przez co bez problemu można wyszukać poszukiwane informacje. Układ treści jest bardzo przejrzysty, a we wstępie autorzy wyjaśniają czego może oczekiwać czytelnik po każdym rozdziale książki.

Nie brak w książce również aneksów, literatury uzupełniającej, a także formularzy użytecznych w tworzeniu i kierowaniu zespołem.Szczegóły znajdują się tutaj

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl