Recenzja książki Kto jest kim? Typy osobowości dla menedżerów – Michal Caktr

Kto jest kim Typy osobowości dla menedżerów

Autor: Michal Caktr

 


„Kto jest kim” to książka polecana wszystkim osobom, które zajmują stanowiska menedżerskie i jednym z ich głównych zadań jest zarządzanie ludźmi, a także ich rekrutowanie. Autor ksiązki – Michal Caktr – przytacza koncepcję MBTI, mówiąca o sposobach określania osobowości na podstawie typologii Junga. Za pomocą czterech przeciwstawnych par: ekstrawersja – introwersja, doznanie – intuicja, przewaga myślenia – przewaga odczuwania oraz obserwowanie – ocenianie, określa 16 typów osobowości i 4 rodzaje temperamentu.Opisy poszczególnych postaw są szczegółowe i obfitują w przykłady: konkretnych rozmów, zachowań, sposobów działania osób charakteryzujących się konkretnymi cechami. Autor prezentuje mocne i słabe strony każdego typu charakterologicznego. Tym samym unaocznia czytelnikom, jakie zadania są najwłaściwsze dla osób, wyróżniających się poszczególnymi cechami, czy reprezentującymi konkretne typy osobowości.

 

Ksiązka jest barwna, bardzo łatwa w odbiorze i interesująca. Nawet jeśli, co oczywiste, nie można schematycznie zastosować podziału Cakrta i sklasyfikować ludzi dokładnie w wyróżnione przez niego kategorie, to jednak o wiele łatwiej jest zrozumieć, jak postępować z osobami, w których dominują określone cechy i jakie osoby menedżer powinien mieć w  swoim zespole w zależności od zadań, jakie przed nimi stawia. 

 

Na pewno lektura tej książki polecana jest wszystkim menedżerom zespołów, a także osobom, które dopiero rozpoczynają pracę na funkcjach kierowniczych. Informacje zawarte w tej pozycji mogą okazać się niezwykle cenne, zwłaszcza podczas procesu rekrutacji,  Lektura obowiązkowa!Szczegóły znadują się tutaj

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl