Podniesienie poziomu sprzedaży z perspektywy menedżera

Im wyższy poziom sprzedaży tym lepsze wyniki. Podnoszenie wyników sprzedaży swoich podwładnych jest ambitnym celem większości menedżerów.Możliwości jest bardzo dużo… lub niewiele – wszystko zależy od podejścia podwładnego (nie rozważam sytuacji nietrafionej rekrutacji do zawodu).Oto wybrane możliwości:

1.    Sprawdzić czy podwładny ma wyznaczone swoje cele osobiste i zawodowe, czy są SMART oraz czy to są na pewno jego cele?

•    analiza motywacji do działania;

•    czy wie dlaczego pracuje w tak trudnej profesji?2.    Analiza czasu pracy podwładnego:

•    opracowanie planu dnia i tygodnia;

•    sprawdzenie celowości działań na rynku docelowym;

•    sprawdzenie przygotowania do rozmowy z klientem;

•    racjonalizacja kontaktów (czas, miejsce).3.    Nauczyć prawidłowej reakcji na obiekcje klienta:

•    ustalenia najczęściej wysuwanych obiekcji i ich spisanie (plus analiza);

•    opracowanie jak najlepszych kontrargumentów i ich opanowanie;

•    opanowanie co najmniej kilkudziesięciu dyplomatycznych zwrotów (aby wypaść asertywnie i profesjonalnie).4.    Przekonać do indywidualnego podejścia do każdego klienta:

•    podzielenie klientów na grupy;

•    opracowanie planu postępowania wobec  każdej grupy;

•    opracowanie planu spotkań z poszczególnymi grupami.5.    Analiza porażek:

•    gdzie popełniono błędy;

•    co zrobiono dobrze;

•    czego więcej nie zrobimy;

•    jakie metody i zachowania muszą ulec zmianie.6.    Dopracować szczegóły prezentacji u klienta:

•    przejrzeć używane narzędzia i materiały;

•    ocenić ich zrozumienie w oczach klienta (prostota, jednoznaczność, czytelność).7.    Poprawa skuteczności rozmów telefonicznych:

•    umawianie spotkań (analiza błędów na podstawie nagranych rozmów);

•    odpowiednie szkolenia w tym zakresie (ćwiczenia z dyktafonem).8.    Podniesienie umiejętności:

•    studiowanie – literatury firmowej, fachowej, studiów przypadku;

•    udział w szkoleniach (na bazie indywidualnych potrzeb szkoleniowych).9.    Poprawa sposobu argumentacji:

•    ćwiczenia sztuki argumentowania;

•    opanowanie argumentów korzyści dla klienta.10.    Badanie postępów konkurencji:

•    co robią dobrze;

•    dlaczego są skuteczni;

•    co można wykorzystać.11.    Prowadzenie statystycznej analizy własnych działań:

•    ilość spotkań;

•    liczba poleceń;

•    relacja spotkań do sprzedaży;

•    relacja spotkań do liczby poleceń;

•    …itd.12.    Racjonalizacja kosztów działalności:

•    zmniejszenie kosztów niektórych obszarów biznesowych;

•    przesunięcie nakładów (finansowych, czasowych);

•    racjonalne planowanie na rynku docelowym;

•    analiza obszarów, czynności małoefektywnych;

•    wprowadzenie efektywnego schematu działań.13.    Rozwój osobisty agenta:

•    ćwiczenia retoryki;

•    poszerzanie wiedzy ogólno-biznesowej;

•    poszerzanie wiedzy ogólno-społecznej;

•    korzystanie z możliwości konwersacji z inteligentnymi klientami;

•    świadome poszerzanie horyzontów zawodowych – dobór odpowiedniej literatury, szkoleń, podjęcie obowiązków na rzecz społeczności;Oczywiście można jeszcze wskazać inne obszary, jednak wydają się najistotniejsze.Lech Dworaczyński – przedsiębiorca, inwestor, udziałowiec i członek zarządów firm, wybitny trener, coach oraz doradca biznesowy. Od wielu  lat nadal na pierwszej linii zarządzania sprzedażą! Nasz ekspert i opiekun merytoryczny portalu.www.dworaczynski.pl